Neomezené možnosti pohledových betonů
Galerie(20)

Neomezené možnosti pohledových betonů

Partneři sekce:

Pro neznalého mohou působit dojmem nedodělanosti, pro architekty a designéry jsou naopak výrazem haute couture, tedy „vysoké návrhářské“ – i tímto pojmem z oblasti módního průmyslu lze charakterizovat pohledové betony. Tedy betony, které jsou vidět. Prvky z tohoto moderního a industriálně působícího materiálu tvoří samu tvář interiéru (nebo exteriéru) a jsou výsledkem originálního architektonického návrhu. Díky doslova high-tech receptuře betonů EASYCRETE, což je značka lehce zpracovatelných až samozhutnitelných betonů od společnosti Českomoravský beton, lze dosáhnout doslova dokonalého vzhledu pohledových betonů. Betony EASYCRETE se lehce roztékají a vyplní záhyby konstrukce až do těch úplně nejmenších detailů. Pohledová stěna je tak naprosto dokonalá, přesně dle očekávání investora i architekta.

Plocha z pohledového betonu je na dotyk kupodivu velmi příjemná, navíc nepotřebuje žádnou náročnou údržbu, a přesto vydrží dlouho krásná. Vzhled, který se někomu může zdát poněkud chladný, lze zútulnit použitím jiných materiálů, například dřevem nebo sklem. Možnosti betonu jsou navíc téměř neomezené – může být nejen stěnou či stropem, ale stejně tak i podlahou, barovým pultem, umyvadlem a klidně i netradiční kuchyňskou linkou. Pohledových úprav betonu je celá řada, liší se především tím, jakým způsobem byl pohledový betonový povrch vytvořen či upraven.

Pohledový beton v interiéru „Vila arch. Makovský“.

Možnosti tak široké jako naše fantazie
Beton jako materiál tedy z hlediska tvarových možností nezná hranice, jediným omezením je asi jen naše fantazie. Proto má mezi odvážnými architekty a designéry tolik příznivců.Technologie výroby a zpracování se navíc neustále posouvá kupředu, a tak vznikají nové a nové varianty dekorování povrchu. Mezi ty nejběžnější patří například broušení, leštění, hlazení, škrábání nebo vymývání. Pro tyto úpravy jsou pak charakteristické různé vzhledové vlastnosti, jako je hladkost či naopak hrubost, drsnost či lesk a další.

„Výběr konkrétní receptury betonu pro konkrétní realizaci je výsledkem souladu mezi představou investora, architekta, výrobce betonu a realizační firmy,“ říká Jan Veselý, zástupce jednoho z nejvýznamnějších výrobců betonu na našem trhu, společnosti Českomoravský beton, a. s.

Betony EASYCRETE pro dokonalou pohledovou úpravu

Materiál pro realizaci pohledového vzhledu je dodáván společností Českomoravský beton jako tzv. značkový transportbeton, tedy jako značkový beton připravený a namíchaný mimo staveniště a dodaný v čerstvém stavu. EASYCRETE je značka zahrnující lehce zpracovatelné až samozhutnitelné transportbetony vhodné k rychlému zhotovování pohledových betonů, ale také základů, hustě vyztužených konstrukcí stěn, sloupů a stropů a štíhlých konstrukcí. Tyto betony se díky zlepšené tekutosti lehce roztékají po bednění a vyplní bez problémů všechny záhyby konstrukce do nejmenších detailů. Při realizaci pohledových betonů je oceňována hlavně vynikající kvalita povrchů, především díky nízkému počtu a malé velikosti pórů, což vede k výsledné hladké a krásné pohledové ploše betonů.Beton EASYCRETE Techmanie Plzeň.

EASYCRETE je dodáván ve třech různých typech, pro docílení nejlepší kvality výsledného povrchu pohledových betonů jsou určeny varianty EASYCRETE SF (velmi tekutý, téměř samozhutnitelný transportbeton) a EASYCRETE SV (samozhutnitelný beton). Při použití pro jemné konstrukce, křivky, těžko přístupné a tenké stavební konstrukce je výhodné používat hladké, nesavé bednění. EASYCRETE se na stavbu dopravuje autodomíchávačem dle objednávky. Zde jej pomocí mobilních čerpadel pracovníci skupiny Českomoravského betonu uloží na požadované místo do konstrukce.

Barevný pohledový beton COLORCRETE „Vila Praha Košíře, arch. Hnilička“.

Technologie zpracování betonu se liší podle vybraného výsledného vzhledu.

1) Různé vzory, například povrch kopírující strukturu dřeva, vznikají otiskem formy nebo bednění do betonu. Takto vytvořený beton zpravidla působí poměrně hrubě až tvrdě. Jde o nejznámější variantu technologie realizace pohledových betonů. U betonů EASYCRETE je při realizaci této technologie oceňován výborný rozliv po bednění. Díky tomu materiál vyplní dokonale i nejmenší záhyby konstrukce.

2) Vzorek, který se na betonovém povrchu opakuje a ovlivňuje tak celkový vzhled, lze vytvořit opracováním betonu v tzv. měkkém stavu, tedy hned po vyjmutí z bednění či formy. K opracování betonu v měkkém stavu se používá hlazení speciálním houbovým, případně ocelovým hladítkem, válečkování, škrábání, vymývání či poťukávání. Výhodou betonů EASYCRETE je okamžité dosažení kompaktního hladkého povrchu bez bublin a jiných vad.

3) Viditelná kamenná zrna a jednotlivé póry umožňuje tzv. suché pískování, jedna z variant zpracování tvrdého, tj. vyzrálého betonu. Při odhalení kamenných zrn je důležitý neměnný poměr jednotlivých surovin v rámci různých míst v konstrukci. EASYCRETE díky moderní receptuře obsahující speciální chemii a přísady nabízí dokonalé promísení jednotlivých složek. Nemůže se tedy stát, že by se kamenná zrnka po uložení do konstrukce propadla do její spodní část,i a ve výsledku tak vznikla vzhledově nerovnoměrná a nehezká pohledová plocha. Jinou variantou úpravy je měkké pískování, které kamenná zrna neodhalí, pouze odstraní tenkou prachovou vrstvu cementového kamene. Dalšími možnostmi je prořezávání, broušení, leštění či opracování kamenickými technikami.

Povrch pohledového betonu ve všech výše uvedených variantách přitom může být vyroben monoliticky či pomocí prefabrikátů, případně jako barevný beton.Pohledový beton v interiéru „Vila arch. Makovský“.

Aby byl výsledný povrch pohledové konstrukce perfektní, je třeba předem specifikovat požadavky kladené na beton. Před betonážemi pohledových konstrukcí nabízí společnost Českomoravský beton zdarma konzultaci s technologem. Cílem je nalezení optimální receptury betonové směsi a ideálního způsobu betonáže. Více informací a kontakty na www.transportbeton.cz.Pohledový beton EASYCRETE schodiště fakulty architektury ČVUT Praha.

Transportbeton od ČMB

Pojmem transportbeton je označován beton, jehož složky byly nadávkovány a zamíchány mimo staveniště ve stabilní míchačce na betonárně nebo v autodomíchávači. Výrobce ho dodává v čerstvém stavu k použití na staveništi nebo do přepravního prostředku odběratele.

Právě transportbeton, vyráběný v širokém spektru pevnostních tříd a druhů, je základním produktem společnosti Českomoravský beton. Základními vstupními materiály pro výrobu betonu jsou cement, hrubé a drobné kamenivo, voda, přísady a příměsi. Při vlastní výrobě se používají různé druhy těchto materiálů, jejichž kombinace definují výsledné vlastnosti jednotlivých typů betonů. V nabídce společnosti Českomoravský beton jsou jak čerstvé betony, tak lehce zpracovatelné betony, samozhutnitelné betony, betony pro systémy ztraceného bednění, vláknobetony, vodonepropustné betony a barevné betony.

Výrobu transportbetonu doplňuje Českomoravský beton o výrobu prefabrikátů, litých podlahových směsí, zdicích a omítkových malt, dále poskytuje služby zahrnující dopravu a čerpání betonových směsí a zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu.
 

www.facebook.com/HeidelbergCementCR

–>–>