Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

20 let zkušeností se sanacemi železobetonu

20 let zkušeností se sanacemi železobetonu

Společnost BETOSAN, s. r. o., byla založena v roce 1992. Původní předmět podnikání a zájem o diagnostiku konstrukcí, zejména konstrukcí z betonu a železobetonu, se v souvislosti se změnou hlavního zájmu firmy změnil ve výrobu suchých maltových směsí hlavně pro opravy železobetonových konstrukcí.

Postupem času se firma etablovala na českém trhu stavební chemie a portfolio výrobků se rozšířilo na více než 120 druhů materiálů. Zkušenosti z původního předmětu podnikání a současně z celoživotního vzdělávání zaměstnanců v oboru diagnostiky staveb a navrhování jejich sanací umožňují firmě BETOSAN, s. r. o., optimalizovat řešení problémů, a to jak z technického, tak z ekonomického hlediska.

Filozofií a strategií firmy je rozšiřovat povědomí o oboru sanací konstrukcí, vzdělání těch, kteří se zabývají navrhováním sanací a rekonstrukcí, i těch, kteří tyto návrhy realizují. Vzdělávání odborníků je podporováno na všech úrovních – od středních odborných škol až po autorizované inženýry a odborníky v oblasti sanace betonových, železobetonových a zděných konstrukcí. Naše zkušenosti se snažíme předávat prostřednictvím přednášek organizovaných oborovými skupinami (Sdružení pro sanace betonových konstrukcí – SSBK, Vědecko-technická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA, Česká betonářská společnost – ČBS, Společnost pro technologie a ochranu památek – STOP) i komerčními firmami, článků v odborných i populárně-technických časopisech i při osobním kontaktu s realizátory rekonstrukcí, investory a projektanty. S tím souvisí technická pomoc na stavbě všem zúčastněným, návrh atypických řešení i zaškolení pracovníků na stavbě.

Vyhovět našim zákazníkům se snažíme i v oblasti vývoje nových materiálů a neustálým doplňováním sortimentu materiály, příslušenstvím a nářadím, které umožňuje správné provádění sanací. Rozšiřování dostupnosti našich techniků i našeho materiálu je rovněž službou našim partnerům.

Dvacet let v oboru, rozvoj firmy a portfolia materiálů i stále větší reference z jejich použití nás utvrzují v tom, že svoji práci děláme dobře. Těšíme se na další spolupráci se všemi, kteří to budou potřebovat, ať už to jsou specializované firmy nebo jednotlivci, kteří potřebují provést malý sanační zásah svépomocí.

BETOSAN, s. r. o.

Komentáře