Partneři sekce:

Srovná se cenový rozdíl mezi elektromobily a benzinovými a naftovými vozy?

Elektromobilita v ČR
Zdroj: Shutterstock

Jedním z plusů elektromobilů jsou v současné době, navzdory nárůstu cen energií, náklady na jejich provoz v porovnání s „normálními“ automobily. Jako problém se ovšem ukazuje momentálně vysoká pořizovací cena – což je v řadě případů rozhodující, pokud kupující váhá mezi elektromobilem a automobilem.

V současné době panuje přesvědčení, že jakmile se ceny elektromobilů přiblíží či vyrovnají běžně dostupným cenám za automobily na současném trhu, půjde o zlomový moment, který situaci obrátí ve prospěch elektroaut. Jinak řečeno – jakmile budou k dostání levná elektrická vozidla, pro většinu lidí ztratí finanční smysl volit klasický automobil.

Co je ovšem třeba rovněž zdůraznit: až k takovému jevu dojde, bude to znamenat i konec dotací a grantů, které v současné době slouží k překlenutí rozdílu nákladů mezi oběma typy aut. To ovšem samozřejmě nemusí být nutně špatná věc, protože například v Norsku, kde díky rozsáhlé vládní podpoře parita mezi cenami obou typů aut již existuje, je téměř 80 % nových aut elektrických.

Jak lze dosáhnout vyrovnání cen?

Dvěma hlavními faktory cenového rozdílu mezi spalovacími motory a elektromobily jsou náklady spojené s bateriemi a výrobou automobilů. Očekávané snížení nákladů na elektromobily bude nejpravděpodobněji souviset s klesajícími náklady právě na baterie, výrazně pomoci by mohl i přechod výrobců automobilů na platformy speciálně navržené pro elektromobily, což umožní jejich jednodušší montáž a větší objem výroby.

Dalším faktorem, který by mohl ceny výrazně ovlivnit, jsou rostoucí náklady na výrobu benzínových a naftových vozů kvůli přísnějším emisním předpisům EU. Pokud všechny tyto proměnné spojíme, cenová propast mezi jednotlivými typy aut by se měla uzavřít a ceny srovnat.

Jsou elektromobily opravdu levnější?

V momentální, nejisté době je samozřejmě třeba vzít v úvahu i další proměnné – z nich nejvýraznější je ruská invaze na Ukrajinu, která způsobila nárůst cen baterií, protože ceny klíčových surovin pro jejich výrobu raketově vzrostly, což se samozřejmě negativně projevuje v nákladech na výrobu elektromobilů a je v přímém rozporu s nadějí na výrazný pokles cen elektroaut, který by měl přijít právě s poklesem výdajů za baterie. Jelikož je ovšem Rusko významným výrobcem niklu (cca 15 % celosvětové nabídky) a cena niklu se tak prakticky zdvojnásobila, situace nevypadá úplně optimálně.

Přestože je nyní cena niklu (a kobaltu) stabilizovaná a dále nestoupá, dle agentury Bloomberg byl v prosinci oznámen 7% meziroční nárůst průměrných cen lithium-iontových baterií za rok 2022. Pokud by tento trend pokračoval, případně došlo ke zvýšení cen i dalších vstupních surovin, znamenalo by to nejen narušení trendu klesající ceny baterií, ale i oddálení parity mezi jednotlivými typy aut.

Od partnerů ASB

Kdy lze očekávat srovnání cen?

V závislosti na cenách vstupních materiálů by potenciálně mohlo dojít i k zvýšení kupní ceny elektromobilů, což by samozřejmě mohlo v konečném důsledku podkopat ambiciózní plány EU ohledně přechodu na elektromobily – protože cíle takového záměru pochopitelně závisí na tom, zda elektromobily budou ve druhé polovině dekády dominovat v prodeji nových aut.

Průmysloví analytici předpovídají, že vyšší ceny budou přetrvávat ještě alespoň rok nebo dva, takže rozsah, v jakém mohou zvýšené náklady na baterie zpomalit přechod od fosilních paliv, závisí na tom, jak vysoké ceny a dlouhé čekací doby oslabí poptávku po elektrických vozidlech a sníží jejich přitažlivost pro zákazníky.

Jisté tak v současné době je pouze to, že na začátku článku zmiňovaný „bod zlomu“ se momentálně nachází dále, než se původně očekávalo.

Zdroj: euronews.green – přeloženo, upraveno, kráceno