Partneři sekce:
Střešní okna

Problematika střešních oken

Problematika střešních oken by měla být podrobně řešena již v projektu. Tím se lze vyvarovat mnohých chyb. Z hlediska užívání je kladen důraz především na volbu materiálu, otevírání, velikost a správné umístění oken.

Slovenští raziči prorazili tunel na pražském silničním okruhu

Slovenští raziči prorazili tunel na pražském silničním okruhu

Po osmi měsících se na stavbě severního dvoupruhového tunelu v jižní části silničního okruhu Prahy setkaly obě party razičů, které postupovaly v ražbě proti sobě. Téměř dva kilometry dlouhý tunel z Komořan do Cholupic, na kterém se podílela Skanska, mohou převzít betonáři. Úsek R513 z Vestce do Lahovic za téměř 5 miliard Kč bez DPH vybuduje sdružení dodavatelů pod vedením společnosti Skanska DS do roku 2010. Investorem projektu je Ředitelství silnic a dálnic v ČR a na jeho financovaní se podílí Státní fond dopravní infrastruktury ČR spolu s Evropskou investiční bankou.

Inteligentní budovy šetří energii

Inteligentní budovy šetří energii

Hovoří-li se tedy o „inteligentních budovách“, hovoří se obvykle také o snižování energetické náročnosti, a tedy o snižování provozních nákladů. Téma inteligentních budov tak má významný dopad celospolečenský zejména v oblasti ekologie, šetrnosti k životnímu prostředí, upřednostňování obnovitelných zdrojů energií jako základní moment filozofie „trvale udržitelného stavění“. Moderní stavební koncepce se vědomě otevírají svému okolí s cílem optimálně využít všechny dostupné energetické potenciály uvnitř a vně budov.

Hydroizolace spodní stavby

Hydroizolace spodní stavby

Izolace proti zemní vlhkosti správně provedená na počátku stavby je základem budoucího bezproblémového provozu budovy. Jakákoli následná opatření jsou několikanásobně dražší a nemusí již stoprocentně splňovat svůj účel.

Realizace cementových potěrů

Realizace cementových potěrů

Podklad, na který se aplikuje cementový potěr, musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu a nečistot, dostatečně vyzrálý, bez zbytků starých nátěrů, respektive lepidel. V případě nečistého nebo nesoudržného podkladu je zapotřebí podklad upravit abrazivním čištěním nebo frézováním.

Materiály vodovodů uvnitř budov

Materiály vodovodů uvnitř budov

Na vodovody uvnitř budov se používají různé druhy potrubí. Kromě nejrozšířenějšího kovového potrubí z ocelových pozinkovaných trubek jsou úspěšně instalována měděná potrubí, potrubí z plastů a v poslední době také vícevrstvá potrubí.

Správné napojení střešního okna na střešní plášť

Správné napojení střešního okna na střešní plášť

Okno osazené ve střešní konstrukci musí odolat všem klimatickým vlivům, kterým je střecha vystavena. Navíc musí umožňovat prosvětlení, provětrání a výhled z obytného prostoru pod šikmou střechou. Aby mohlo okno spolehlivě plnit svou funkci, musí být správně osazeno.

Chyby při provádění hydroizolace bazénů

Chyby při provádění hydroizolace bazénů

Hydroizolace bazénových těles má svá specifika. V žádném případě se nevyplatí je ignorovat. Článek upozorňuje na některé chyby při realizaci utěsnění a finálního povrchu bazénů.

Pásové dopravníky

Pásové dopravníky

Pásové dopravníky jsou zařízení, která slouží k přepravě kusového nebo sypkého materiálu po rovné nebo po nakloněné přepravní dráze. Jsou vhodné i k překonávání stoupání nebo klesání, a to podle druhu přepravovaného materiálu a použitého pásu. Lze je nasadit v různých provozních podmínkách – od lehkých až po ty nejtěžší.

Protipožární nátěry na dřevo

Protipožární nátěry na dřevo

Požární odolnost patří mezi základní užitné parametry každé stavby. Kvalitní požárněbezpečnostní opatření, mezi něž se řadí architektonické včlenění stavby, dispoziční, konstrukční a materiálové řešení objektu a také protipožární nátěry na kov a dřevo, mohou zmírňovat následky škod způsobených ohněm (poškození zdraví osob, zvířat, ztráty na majetku a životech). Tento článek se zabývá jednou částí protipožárních opatření – protipožárními nátěry na dřevo a jejich správným použitím v praxi.

Analýza a mapování povodňových rizik

Analýza a mapování povodňových rizik

K analýze a mapování povodňových rizik přispívá, spolu s dalšími údaji, i simulace 2D modelů, která napomůže získat lepší představu o působení povodně v konkrétním terénu. Z výsledných údajů se pak posuzuje míra rizika pro daný typ objektů, zjišťují a vyhodnocují se potenciální povodňové škody na jednotkovou plochu.

Společnost Philips je první firmou, která vybaví celou kancelářskou budovu osvětlením výhradně na bázi LED diod

Společnost Royal Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) oznámila, že vybaví vůbec první kancelářskou budovu na světě osvětlením výhradně na bázi systémů polovodičového osvětlení – LED diod. Kanceláře na pařížské adrese 100 Champs-Elysées Avenue patřící firmě Generali tak představují zásadní milník v historii osvětlení, neboť je to vůbec poprvé, kdy jde funkční osvětlení kancelářských prostor výhradně na bázi LED diod ruku v ruce s dekorativními a atmosféru vytvářejícími efekty, které rovněž vycházejí z technologie polovodičového osvětlení.

Průzkum příčin vlhnutí zdiva a metodika návrhu sanace

Průzkum příčin vlhnutí zdiva a metodika návrhu sanace

Značná část starších staveb je napadena vlhkostí v různých formách. Nadměrná vlhkost zdiva vede k rozpadu stavebních materiálů, zvyšování tepelných ztrát budov a může vyvolat i onemocnění pobývajících osob. Průzkum příčin vlhnutí zdiva proto patří mezi základní stavebnětechnické průzkumy. Optimální způsob sanace vlhkých budov závisí na správném vyhodnocení všech informací, které průzkumem shromáždíme. Důležité je, aby byl zpracován co nejdříve, nejlépe v úvodních stupních projektové dokumentace. Návrh sanačních zásahů totiž může výrazně ovlivnit celkové stavební řešení nebo využití prostor.

Zelená střecha navazující na zemní val

Zelená střecha navazující na zemní val

Budova elipsovitého tvaru, sloužící jako ekologické centrum ve Sluňákově u Olomouce, se měla stát také jakousi vstupní bránou do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Její autoři z architektonického ateliéru Projektil pro ni zvolili zajímavý tvar i ojedinělé konstrukční řešení. Poté museli promyslet i to, jak budovu založí, odizolují a jaké typy konstrukcí zvolí. Dům je příkladem stavby s mnoha složitými izolačními konstrukcemi, které na sebe navzájem navazují, a s množstvím konstrukčních detailů.