Železniční nádraží v Tianjin jako interpretace současné katedrály

Železniční nádraží v Tianjin jako interpretace současné katedrály

Výstavba Tianjin West Railway Station v Číně z dílny ateliéru Gerkan, Marg and Partners Architects (gmp) trvala dva a půl roku. Nový dopravní uzel, který se nachází asi 130 km jihozápadně od Beijning slouží jako zastávka na rychlostní lince mezi Pekingem a Šanghají. Zároveň spojuje rozličné regionální trasy a přivádí je do podzemní sítě. Úkolem této železniční dráhy je spojit komerční zónu na severu se starým centrem města na jihu, přemostit silnice a řeky v tomto městě, kde žije 12 miliónů obyvatel.

Pohled do prostorné nádražní haly

Architekti: Meinhard von Gerkan, Stephan Schütz a Stephan Rewolle
Vedoucí projektu: Jinag Lin Lin
Zhotovovatel konstrukce, fáze 1: Iris Belle, Shi Liang, Du Peng, Chunsong Dong
Zhotovovatel konstrukce, fáze 2: Nicolas Pomränke, Jochen Sültrup, Clemens Ahlgrimm, Christian Dorndrof, Bernd Gotthardt, Clemens Kampremann, Kian Lian, Sabine Stage, Cai Wei
Zhotovovatel konstrukce, fáze 3: Sebastian Linnack, Thomas Schubert, Zheng Shan Shan
Podporný tým zhotovovatele konstrukce, fáze 4: Dong Shu Ying, Sebastian Linack, Thomas Schubert, Zheng Shan Shan
Konstrukční inženýr: schlaich bergmann und partner
Stavebník: Tianjin Ministry of Railway
Podlahová plocha: 179 000 m2
Počet nástupišť: 24
Doba výstavby: 2009 – 2011

Architekti zdůraznili přemosťovací funkci válcovitě klenutou střechou nad nádražní halou, která dosahuje výšky 57 m a délky 400 m. Zaoblený tvar střechy připomíná velkou městskou bránu a dlouhá rozlehlá nádražní hala zase klasické tranzitní místo. Portály na východní a západní straně obloukové haly jsou ohraničeny symetricky rozestavěnými sloupy. Budova velkého a otevřeného nádvoří na jižní straně ukrývá rozlehlou zónu, která dodává tomuto železničnímu nádraží důležitost a rozměr.

Pasažéři vstupují do nové Tianjin West Reliway Station přes hlavní vstupy na severní a jižní straně.
Oblouková konzola nad vstupem a vysoká zasklená stěna vzbuzuje u cestujících, kteří přicházejí na železniční nádraží, prvotní dojem. Do prostoru železničního nádraží tak může pronikat dostatek denního světla, což přispívá k dobré orientaci všech cestujících. Přirozeného osvětlení prostoru se dosáhlo zasklenou ocelovou konstrukcí střechy ve tvaru diamantu. A zatímco spodní část je téměř transparentní a propouští velké množství světla, horní část slouží jako ochrana proti přímému slunečnímu záření. Oblouková střecha vytváří dynamický dojem. Ocelové prvky konstrukce této střechy se navzájem křižují v horizontálním a vertikálním směru od spodu až nahoru. Eskalátory a výtahy, které jsou přístupné pro pasažéry a návštěvníky nádraží se svažují k nástupištím. Toto technicky a materiálově trvale udržitelné železniční nádraží je ilustrací součastné interpretace katedrály.


Jeden z hlavních vstupů železničního nádraží Tianjin West Railway Station


Široké exteriérové schodiště vedoucí k jižnímu nádvoří


Klenby symbolizují nově vytvořené propojení mezi čtvrtěmi


Přes kosočtvercovou konstrukci střechy proniká do prostoru nádraží denní světlo


Nástupiště jsou situována v podzemí


Dráhy – západní pohled


Situace


Půdorys nádražní haly


Půdorys na úrovni nástupišť


Podélný řez


Příčný řez

TEXT: Gerkan, Marg and Partners Architects, wad
FOTO: Gerkan, Marg and Partners Architects

RubrikyDopravaŠtítky