Projekt rijádského metra (1. část)

Projekt rijádského metra (1. část)

Rijád leží uprostřed pouště, ale přesto je to prosperující, rychle se rozvíjející aglomerace. Moderní velkoměsto je politickým i ekonomickým centrem Saudské Arábie a počet jeho obyvatel se rychle zvyšuje. V roce 1935 měl Rijád pouze 30 tisíc obyvatel, dnes je to už více než 5 milionů. Právě proto narůstají i nároky na dopravní infrastrukturu. Architektonické soutěže přilákají celosvětově známé osobnosti architektury. Jde o prestiž, významné reference i lukrativní projekty zároveň. Zapojil se i ateliér známé Zahy Hadid, který navrhl stanici metra ve finanční čtvrti krále Abdullaha.

Místo budoucího provozu bylo zmapováno a návrh strukturován tak, aby jasně vymezil trasy chodců v budově, optimalizoval vnitřní oběh, a tím se zabránilo přetížení.

Výsledkem návrhu architektů z ateliéru Zaha Hadid je trojrozměrná mříž v sinusové vlně (inspirovaná opakovanou frekvencí kolísání staničního denního a nočního dopravního toku), která působí jako páteř, na cirkulaci v budově.

Stanice metra v této čtvrti bude sloužit jako klíčový přestupní bod. Na šesti veřejnosti přístupných podlažích se budou nacházet čtyři podlaží stanice a dvě úrovně podzemního parkoviště.

Stanice bude integrována do městského kontextu finanční čtvrti a bude plně odpovídat funkčním požadavkům. Projekt přesahuje jednoduchou typologii stanice – chce zdůraznit její dynamický význam a vytvořit multifunkční veřejný prostor ve městě.

Fasádní vzorování snižuje solární zisky. Tato geometrická perforace vznikla v kontextu kulturního prostředí. Celková koncepce připomíná vzory vytvořené pouštním větrem v písečných dunách. Výsledkem opakování se prvků je symetrie a optimalizace designu s cílem vyřešit technické problémy, aniž by byla ohrožena prostorová kvalita nebo estetické ambice.

Plocha: 20 434 m2
Úrovně: 4 nad zemí a 2 pod zemí (parkoviště)
Obsluhující linky metra: 1, 4, 6
Lávka na přístup k vlakové jednokolejné trati

Metro by mělo být dokončeno za čtyři roky, výstavba začíná právě v těchto dnech. Celkově je naplánováno šest linek metra, celkem 177 km dráhy, a 96 stanic, které budou sloužit jako hlavní opora veřejné dopravy ve městě:
1. Modrá linka: 44 km dlouhá dráha Olaya – Batha – Hayer, osa bude zahrnovat 39 stanic.
2. Zelená linka: 22 km dlouhá trasa bude procházet podél silnice krále Abdulláha, spojovat západ a východ. Bude mít 14 stanic.
3. Červená linka: má 45 km, je nejdelší linkou. Bude postavena podél Mediny.
4. Oranžová linka: propojí letiště s novým finančním centrem krále Abdulláha.
 5. Žlutá linka: 26 km dlouhá linka bude postavena podél King Abdulaziz Road a bude zahrnovat 26 stanic.
6. Fialová linka: bude na severu východní části Rijádu a bude mít 9 stanic.

Ing. Alena Benešová
Vizualizace: Zaha Hadid Architects