Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • XELLA

Pěší most v Zapallar, Chile

Pěší most v Zapallar, Chile

Pěší most spojuje rekreační pobřežní středisko Zapallar se sociálním bydlením na druhé straně silničního tahu F-30-E. Samotná silnice je velmi frekventovaná a několikrát se klikatí, proto je poměrně nebezpečná. Realizovaný pěší most představuje bezpečný průchod na druhou stranu, což bylo i zadáním projektu.

Ačkoli má navržený most formu veslařského člunu, také koresponduje s převráceným obloukem, člunem ze zátoky, královninou tiárou či rybí páteřní kostí. Současně vytváří jistý artikulovaný vstup do města. Most byl proti autorově vůli přesunut o 50 m od vrcholu silnice, kde byl původně navržen, a rampy a pěší přístupové komunikace nebyly zrealizovány podle jeho plánů.

Podélně prohnutý trojúhelníkový průřez redukuje deformace. Hlavní nosník ve spodní části odolává ohybu. Další dva sekundární boční paralelní nosníky spolupůsobí proti deformování. Všechny tři nosníky jsou spojeny rámem, který tvoří současně zábradlí, a podlahou. Vnitřní prvky jsou tlačené nebo napnuté.

Stavba je položena na jednoduchých betonových základech na malém kopci. Je vyroben z laminovaného dřeva, které bylo částečně zhotoveno v závodu. Most v sobě nese i silniční drenážní trubky, elektrické vedení a disponuje LED osvětlením. Kovové pletivo na obou stranách má ochrannou funkci – brání hlavně házení kamenů na pod ním projíždějící vozidla.

Chilský architekt Enrique Brown studoval v Chile, USA, Anglii a Japonsku. Je držitelem 35 ocenění. Byl porotcem v 62 národních i mezinárodních soutěžích. Je autorem čtyř a spoluautorem dalších šesti knih o architektuře a urbanismu, napsal 67 esejí publikovaných v mezinárodních časopisech. O jeho díle vyšly tři monografie. O jeho projektech se psalo téměř 300krát, a to v Americe i Evropě.

Projekt: 2006 – 2008
Architekt: Enrique Browne C.
Spolupracovníci: Rodrigo Rojas, Davor Pavlovic, Baltazar Sánchez, Tomás Swett
Konzultant konstrukce: Alfonso Larraín
Osvětlení: Paulina Sir

Klient: město Zapallar
Adresa: Route F-30-E, Zapallar, Valparaíso, Chile
Plocha: 40 m2

Použitá literatura

1.    Jodidio, Philip: WOOD Architecture Now! HOLZ architekture heute! L´architecture EN BOIS d´aujourd´hui! Cologne, Taschen 2011. 412 s. ISBN 978-3-8365-2329-5, s. 128-131.
2.    Online: http://www.ebrowne.cl/

TEXT: Ing. arch. Lucia Benkovičová
FOTO: Enrique Brown, Cristián Hrdalo

RubrikyMosty