Letiště Berlin Brandenburg Willy Brandt

Letiště Berlin Brandenburg Willy Brandt

Hlavní myšlenkou architektů bylo vytvořit jeden propojený dopravní celek, který by poskytoval cestujícím maximální přepravní komfort.

Dispoziční rozmístění budov letiště

Nové letiště Berlin Brandenburg sestává ze dvou letištních terminálů a letištního města, které se nachází mezi paralelními startovacími a přistávacími drahami. Součástí letiště jsou i čekací zóny situované v západní části, jakož i servisní a dopravní zóny situované ve východní části. Všechny elementy jsou v souladu s axiálností celého systému a vytvářejí architektonicko-funkcionální celek.

Železniční nádraží, které se nachází přímo pod terminálem, propojení silniční a letecké přepravy se spojují v jednom centrálním uzlu a jsou v souladu s myšlenkou architektů vytvořit jeden propojený dopravní celek, který by poskytoval cestujícím maximální přepravní komfort.

Po vstupu přes východní bránu se dostávají cestující z Brandenburgu na vnitřní nádvoří. To je součástí letištního města, které je umístěno v centru letiště.

Terminál vytváří strukturální jádro letiště. Budovu terminálu tvoří hlavní hala a před ní ležící přístavní mola. Vysoká, prosvětlená hala slouží primárně k odbavování cestujících – check-in a odbavení zavazadel, a její součástí jsou obchody a prostory s občerstvením. Je to prostor, kde se setkávají všichni cestující a všechny přepravní možnosti. Čistá prostorná dispozice v kombinaci s přirozeným osvětlením přispívá k optimální orientaci v prostoru a k tvorbě vysoce kvalitního vnitřního prostředí.

Velkorozměrové stropní desky přemosťují rozličné funkční zóny. Cílem konstrukce je dosažení co největšího souladu struktur, prostorových souvislostí, funkcionality a stavební identity.

Velkorysost a jasnost terminální haly v kombinaci s motivem kolonády podtrhují architektonický výraz letiště.

Investor: Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH v zastoupení Prof. Dr. Reinnerem Schwarzem a Dr. Manfredem A. Körtegem
Projekt: Meinhard von Gerkan a Hubert Nienhoff s Hajo Paap
Vedoucí celého projektu: Hajo Paap

Projektový management
Terminál: Marin Glass
Výstavba: Patra Charlotte Kauschus
Specifické provozní budovy: Rüdiger von Helmolt
Manažér zmlúv: Jochen Köhn
Manažer výstavby: Knut Nell
Architektonické studio: gmp
Řízení projektu: WSP-CBP Beratende Ingenieure GmbH
Projekt nosné konstrukce: schlaich bergermann und partner, Schlüssler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Projekt osvětlení: Conceptlicht
Vizuální komunikace: Moniteurs
Návrh volného prostranství: WES Berlin

Zastavěná plocha
Terminál: 326 000 m2
Železniční nádraží: 25 000 m2
Specifické provozní budovy: 35 000 m2
Parkovací dům/půjčovna aut: 130 000 m2
Doba výstavby: 2008 až 2012


Startovací dráha


Přístavní mola se nacházejí před budovu terminálu.


Nosnou konstrukci tvorí železobetonový skelet v kombinaci s velkorozměrovými stropními deskami a s ocelovými konzolami, které jsou podepřeny ocelovými sloupy.


Budovu terminálu tvoří hlavní hala a před ní ležící přístavní mola. Vysoká, prosvětlená hala slouží primárně k odbavování cestujících – check-in a odbavení zavazadel.


Podélný řez budovu letiště. Pod terminálem se nachází železniční nádraží.


Mezi paralelními startovacími a přistávacími drahami je umístěno letištní město.


Součástí letištního města je vnitřní nádvoří.


Vnitřní nádvoří žije vlastním životem. Výrazně přispívá ke zpříjemnění pobytu cestujících na letišti.

TEXT: gmp Architekten, wad
FOTO: gmp Architekten, JSK International
Vizualizace: Björn Rolle

RubrikyDopravaŠtítky