Projekt rijádského metra (2. část)

Projekt rijádského metra (2. část)

Veřejná dopravní síť v Rijádu je v současnosti největším projektem rozvoje městské dopravy ve světě. K dílu přispěli i Gerber architekti a Snohetta architekti, kteří jsou neméně známí než již zmíněný ateliér Zaha Hadid. Všem projektům zapojeným do architektonické soutěže vládne myšlenka udržitelného urbanismu, inspirace místní kulturou a přírodou.

Podzemní zahrady
Snohetta architekti z Osla byli vybráni navrhnout stanici metra v městské části Qasr Al Huku. Jejich impozantní soutěžní návrh se přidržuje zásad udržitelného urbanismu. Centrem konceptu je okulus, který vede světlo, vzduch a vodu hluboko pod úroveň terénu. Na jeho dně se nachází podzemní zahrada, která evokuje oázu v poušti. Zároveň poukazuje na důležitost přírodních zdrojů v drsných podmínkách Blízkého východu.

Vchod do stanice v rovině náměstí má nepřehlédnutelnou formu. Zastřešení má tvar mísy uložené nad vstupem. Poskytuje stín potřebný na otevřených plochách a zároveň má reflexní povrch, který odráží sluneční světlo do podzemí během dne a přes noc reflektuje lampy.  

Stanice metra Olay
Projekt německých Gerber Architekten se nachází na důležité křižovatce ulice Olay, silnice krále Fahrada a dálnice krále Abdulláha – oblast rostoucí infrastruktury se stane důležitým uzlem městského života v hlavním městě Saudské Arábie. Návrh se vyznačuje velkými investicemi do veřejného života a občanské vybavenosti – dlážděné setkávací plochy, vodní prvky, plochy určené na piknik a i pokrytí WiFi. Střechy na celé ploše stanice se přemění na veřejné zahrady věnované sportovním aktivitám. Zvlněné střešní kaskády elegantně napodobují pouštní duny, významný přírodní prvek této oblasti. Stanice metra je vyvýšená nad osvětlenou krajinu, která odhaluje dvě křížící se linky metra. Vstupní část zahrnuje autobusové nádraží, parkování taxi služeb a 750 odstavných parkovacích míst. Ideou je, aby bylo město přístupné veřejnou hromadnou dopravou.

Užitková plocha: 68 850 m2
Zastavěný objem: 387 000 m3

Ing. Alena Benešová
Vizualizace: Snøhetta Design
Gerber Architekten