Europan pro česká a moravská města

Europan pro česká a moravská města

V roce 1988 podpořil francouzský ministr kultury Jacques Lang novou urbanisticko-architektonickou soutěž nazvanou PAN, neboli Projets  l´Architecture Nouvelle – projekty nové architektury. Zakladatelskými zeměmi soutěže později pojmenované Europan se vedle Francie staly i členské země tehdejších evropských společenství Německo, Itálie, Belgie, ale také Švýcarsko a Portugalsko. Do 9. ročníku Europanu se vloni zapojilo dvaadvacet zemí se třiasedmdesáti soutěžními lokalitami.

Pocta Aleně Šrámkové

Pocta Aleně Šrámkové

Pocta České komory architektů (ČKA) byla letos na slavnostním večeru v Betlémské kapli předána Aleně Šrámkové. Galerie Jaroslava Fragnera ve spolupráci s ČKA a Domem umění v Českých Budějovicích uspořádala výstavu prací první dámy české architektury zaměřenou především na období posledních deseti let.

Maxim Velčovský: Design je všudypřítomný

Maxim Velčovský: Design je všudypřítomný

Výrazný český designér Maxim Velčovský získal letos v únoru titul designér roku 2007 v rámci výroční ceny Akademie designu ČR / Czech Grand Design, kterou už druhým rokem pořádá agentura Profil Media. Nominován byl mimo jiné za vynalézavé instalace výstav Křehký a Capellini organizovanými firmou Konsepti, za účast na Designbloku 07 a za umělecké vedení UP závodů. Zeptali jsme se mnohostranného výtvarníka na východiska jeho práce a jeho názory na současnou situaci českého designu.

Omalovánky nejen pro architekty

Omalovánky nejen pro architekty

Historický vývoj počítačové grafiky v dikci pokroku tuto disciplínu neustále žene vstříc čím dál realističtějšímu podání virtuálního světa. Dnes, když dokážeme softwarově generovat grafiku těžko rozpoznatelnou od skutečné fotografie, paradoxně vítáme efektní osobitost zdánlivě nedokonalých ručních náčrtů a skic. I ty už však lze vytvářet automaticky v počítačovém programu.

Pritzkerova cena pro Jeana Nouvela

Pritzkerova cena pro Jeana Nouvela

I světová architektura mé svého čerstvého nositele Nobelovy ceny. Je jím Francouz Jean Nouvel, jemuž Hyattova nadace udělila nejprestižnější ocenění v této oblasti – Pritzkerovu cenu. Sám prezident nadace Thomas J. Pritzker zhodnotil rozhodnutí poroty s neskrývaným nadšením: „Existuje mnoho popisů díla Jeana Nouvela. Snad nejvýstižnější je ten, který hovoří o jeho odvaze přinášet nové myšlenky, překonávající vžité hranice architektonické tvorby.“ Dvaašedesátiletý Jean Nouvel je po Christianu de Portzamparcovi druhým Francouzem, který Pritzkerovu cenu získal.

Soutěž Architekt roku – šance nejen pro mladé architekty

Soutěž Architekt roku – šance nejen pro mladé architekty

Svátek stavebnictví a architektury, jak se často přezdívá mezinárodnímu stavebnímu veletrhu FOR ARCH, v září vstoupí do svého 19. ročníku. Po úspěchu v loňském roce jej podruhé bude doprovázet celostátní soutěž Architekt roku 2008.  Posláním soutěže, jež je organizovaná společností ABF jako slavnostní akce k výročí 100 let od úmrtí architekta Josefa Hlávky,  je seznámit odbornou i laickou veřejnost s kvalitní soudobou architekturou a stavebnictvím.

Výškové budovy do měst patří

Výškové budovy do měst patří

Ve střední Evropě, tedy ani u nás, nebyla stavba výškových budov vynucena místem, jako je tomu ve Spojených státech amerických, které jsou jejich kolébkou. V evropských poměrech byly a jsou výškové stavby stále více otázkou prestiže. Jestli patří i do našich měst, je otázka v poslední době velmi často diskutovaná. Odpověď zní: výškové budovy ano, mrakodrapy přesahující 30 až 40 pater nikoliv.

Bauerova vila - kubistický skvost nedaleko Kolína

Bauerova vila – kubistický skvost nedaleko Kolína

Libodřická vila Adolfa Bauera a jeho rodiny patří k vynikajícím ukázkám české kubistické architektury. Místní velkostatkář Bauer zadal její návrh architektu Josefu Gočárovi pravděpodobně v roce 1912. Přibližně ve stejném roce vyprojektoval J. Gočár také lázeňský dům v Bohdanči nebo dům U Černé Matky Boží v Praze. Stavba Bauerovy vily byla dokončena o dva roky později, tedy v roce 1914.

Design hotel na horách

Design hotel na horách

Zakomponovat do přírodní scenérie nejvyšších českých hor Krkonoš novou hotelovou budovu tak, aby nepůsobila rušivě, je nelehký úkol, na němž si již mnozí investoři i architekti vylámali zuby. Autoři nového hotelu Omnia, který byl v loňském roce otevřen v Janských Lázních, se snažili navrhnout stavbu z vnějšku spíše nenápadnou, která nebude dalším zásahem do krásy krkonošské přírody a návštěvníky bude oslovovat především originálními interiéry.

Modlitebna ve stráni

Modlitebna ve stráni

Stárnoucí a kapacitně nedostačující svatostánek Církve bratrské v Litomyšli do dvou let nahradí nová modlitebna, zčásti zahloubená do svahu. Projekt z ateliéru ing. arch. Zdeňka Fránka svou svéráznou jednoduchostí ladí s duchovními idejemi tohoto náboženského uskupení.