Stavíme pasivní dřevostavbu

Stavíme pasivní dřevostavbu

V létě se v obci Budíkov u Humpolce začala stavět dřevostavba v pasivním standardu, Domesi Concept House 2. Jedná se o typový dům Futura NEO z ateliéru Prodesi. Pro konstrukci domu byla zvolena technologie masivních dřevěných panelů Novatop z křížem lepeného dřeva (CLT).

Při stavbě pasivního domu je jedním z klíčových bodů vhodné usazení objektu vůči světovým stranám. Dům je orientován hlavní prosklenou stěnou na jih s odklonem na jihovýchod. Tato orientace umožňuje osazení fotovoltaiky. Dům je osazen dřevěnými euro okny s trojskly s hodnotou Ug = 0,5. Okna budou doplněna venkovními žaluziemi, které v letních měsících zabrání průniku tepla a přehřátí interiéru.

Příprava teplé vody bude probíhat v zásobníku umístěném v rekuperační jednotce s tepelným čerpadlem. Pro vytápění domu byly zvoleny elektrické přímotopy. Dalším zdrojem tepla budou krbová kamna na dřevo. Domesi Concept House 2 bude k dispozici těm, kteří si budou chtít vyzkoušet pobyt v moderní dřevostavbě na vlastní kůži. Své první návštěvníky přivítá na jaře roku 2016.

Stavba je odpovědí na požadavky klientů, kteří požadovali dům, jehož užitná plocha by neměla přesáhnout 100 m2, s důkladně promyšleným vnitřním uspořádáním.

01 | Základová deska
Po zaměření pozemku je první prací na staveništi vytyčení samotné stavby včetně výškového osazení. Následuje výkop a betonování základů, poté osazení termobloků a dalších vrstev základové desky (pěnosklo 300 mm, geotextilie, hydroizolace, vrchní krycí mazanina).

02 | Hydroizolace
Na připravenou základovou desku se rozměří obrys nosné konstrukce, který se podloží hydroizolačním pásem tak, aby nedocházelo k vzlínání vlhkosti do konstrukce CLT panelu. Pro instalaci hrubé nosné konstrukce z CLT panelů je třeba zajistit co nejlepší rovnost základové desky. Dle výkresové dokumentace se osadí montážní kotvy.

03 | Nosná konstrukce 1
Pro konstrukci domu byla zvolena technologie masivních dřevěných panelů z křížem lepeného dřeva (CLT). Na stavbu se přivezou jednotlivé prefabrikované stěny, které jsou vyrobeny přesně na základě výkresové dokumentace.

04 | Nosná konstrukce 2
Všechny přivezené panely jsou opatřeny štítky s uvedením pozice panelu ve stěně. Všechny panely se spojují vruty do dřeva, napojení a rohové spoje jsou prolepeny trvale pružným tmelem (lepidlem) a z venkovní strany přelepeny vzduchotěsnou páskou (v případě, že je z interiérové strany pohledový panel).

05 | Montáž CLT dokončena
Díky precizní přípravě trvá samotná stavba konstrukce domu necelé tři dny, a to i v případě nepříznivého počasí.

06 | Interiéry
V interiéru budou použity pohledové dřevěné panely ošetřené bílou lazurou. Na strop budou instalovány akustické panely Novatop.

07 | Příprava střechy
Dalším nezbytným krokem je izolace střešní konstrukce. Ta je zde vložena do panelů Novatop Open Elements s I-nosníky. Následně se vytvoří další vrstva izolace, která je orientována kolmo na předchozí vrstvu izolace. Poslední vrstvou pod střešní krytinu je střešní difuzní fólie.

08 | Laťování a pokládka
Následně se provádí laťování střešní konstrukce a pokládka střešní krytiny. V našem případě Bramac Tegalit včetně všech systémových doplňků. Střecha má sklon 15 stupňů.

09 | Montáž oken
Následně se provede příprava pro předsazenou montáž pomocí kastlíků z OSB. Okna jsou předsazena před nosnou konstrukci o 240 mm a jsou v podstatě montovaná do otvoru. V tomto domě jsou to dřevěná okna Geus Euro 92 s trojskly. Budou zde také instalovány předokenní žaluzie.

10 | Zateplení fasády minerální vatou
Na nosnou konstrukci se kotví I-nosníky určené pro fasádu, do kterých je vložena tepelná minerální izolace ve dvou vrstvách. Kolmo na tyto vrstvy je ještě instalována tepelná izolace v tloušťce 60 mm. Vrstva difuzní fólie je určena pro svislé konstrukce.

11 | Montáž I-nosníků
Současně s pracemi na hrubých rozvodech a konstrukcích v interiéru probíhá i instalace vnějšího obvodového pláště – fasády. Skladba stěny směrem z interiéru je tedy: CLT panel, tepel­ná minerální izolace, difuzní fólie, provět­rávaná mezera, nosný rošt, modřínové palubky.

12 | Vnější obvodový plášť
V našem konkrétním případě byl vybrán fasádní obklad z evropského modřínu bez povrchové úpravy. Dřevo tak bude přirozeně stárnout a časem získá stříbrnošedou patinu.

TIP pro profesionály

Dům, stejně jako jeho nosná konstrukce, se nejdříve celý vymodeluje ve 3D v počítači a následně se přenese do CNC centra, které dle jasného a přesného zadání „vykrojí“ a opracují jednotlivé elementy připravené k okamžité montáži na stavbě.

Futura Neo je koncipována jak pro použití stavební technologie „two by four“ (sloupková konstrukce), tak CLT (křížem lepené dřevo). V tomto případě tak krásně vynikne pohledová kvalita dřeva. Klient si také může vybrat konečnou podobu fasády. K dispozici je varianta s klasickou fasádou či s částečným nebo úplným dřevěným obložením.

Nepřehlédněte na asb-portal.cz
Moderní dřevostavby z masivních dřevěných panelů (CLT)
Dřevostavba prorostlá stromem – rozhovor s architektem
Dům se zeleným srdcem: rozhovor s architektkou

INFORMACE O STAVBĚ:

Díky svému konstrukčnímu řešení spotřebuje Domesi Concept House 2 méně než 15 kWh/m2/rok tepla a dostává se tak do kategorie pasivních domů.

  • Zastavěná plocha: 71,54 m2
  • Užitná plocha: 136,27 m2
  • Vytápěný prostor: 266,14 m3

TEXT + FOTO: Prodesi

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.