Ecocity Malešice: použitý zdicí systém ovlivnil rychlost výstavby
Galerie(8)

Ecocity Malešice: použitý zdicí systém ovlivnil rychlost výstavby

Vápenopískové zdicí prvky nabízí řadu vlastností využitelných v bytové výstavbě. Při stavbě velkých objektů již není možné vyjít s klasikou maloformátových cihel na normální maltu, uplatnit se mohou jen efektivní a racionální zdicí systémy. Důkazem je použití systému strojního zdění pomocí minijeřábku v urbanistickém projektu Ecocity Malešice, který spoludefinuje bytovou výstavbu brzké budoucnosti.

Exkluzivní obytný areál Ecocity Malešice, jehož developerem je JRD, představuje soubor pěti energeticky pasivních obytných domů. Realizace probíhá ve dvou etapách. První etapa obsahuje 44 bytů ve dvou bytových objektech (generální dodavatel stavby Konstruktis, dokončeno v roce 2014), druhá etapa nabízí 66 bytů ve třech objektech (generální dodavatel stavby B.P.B.P., dokončení plánováno na 12/2015).

Čisté klimatické prostředí

Jedná se o první energeticky pasivní obytný areál v České republice, navržený architekty z kanceláře Podlipný Sladký architekti. Projekt Ecocity Malešice se nachází v klidné a čisté části Malešic, mezi přirozeným lesem a Malešickým parkem. Domy jsou vůči sobě orientovány tak, aby si vzájemně nestínily. Kompozičně přitom tvoří jednotný celek. Všechny byty v projektu jsou orientovány jižním směrem a mají důmyslně řešené dispozice. Velké prosklené plochy oken přivádějí do bytů dostatek světla. Byty jsou vybaveny buď slunnou lodžií, nebo praktickou předzahrádkou. Klimatickou oázou je pak vnitřní prostředí bytů. Automatický systém řízeného větrání s rekuperací tepla zajišťuje stabilní teplotu a čistý vzduch bez škodlivin. V bytech se nemnoží roztoči, nevznikají plísně a přítomnost pylu a prachu je omezena na minimum.

Významným kritériem pro výběr technologie zdění byla rychlost výstavby.

Významným kritériem pro výběr technologie zdění byla rychlost výstavby.

Konstrukce horní stavby objektů je navržena jako stěnový systém, který je tvořen obvodovými a vnitřními stěnami v 1. NP a 2. NP z železobetonu a od 3. NP do 6. NP z vápenopískových tvarovek VAPIS Quadro s minijeřábky, v tloušťkách pouze 20 a 24 cm. Zajištěna je tak vysoká vzduchová neprůzvučnost i nadstandardní tepelná akumulace konstrukcí. Stěny z vápenopískových cihel VAPIS navíc zaručují velmi příznivé hodnoty vzduchotěsnosti obálky budovy u detekční metody Blower-door test. Hřejivé, přírodní odstíny vnějších omítek v kombinaci s plošně prosklenou jižní fasádou a dřevěné pohyblivé clony na balkónech dávají projektu nezaměnitelný styl.

Stěny z vápenopískových cihel zaručují velmi příznivé hodnoty vzduchotěsnosti obálky budovy.

Stěny z vápenopískových cihel zaručují velmi příznivé hodnoty vzduchotěsnosti obálky budovy.

Použitý zdicí systém

Důležitým parametrem při volbě konstrukčního systému a stavebních materiálů je rychlost výstavby. Díky pozitivním referencím z předcházejících projektů developera byla rychlost zhotovení zdiva rozhodujícím kritériem při rozhodování o použité technologii i v tomto urbanistickém celku. Použitý je přesný stavebnicový systém VAPIS Quadro pro strojní zdění s minijeřábem do tenkovrstvé malty o výšce lože 2 mm. Rychlost zdění se díky minijeřábku pohybuje na úrovni cca 0,25 h/m2, přičemž vlastnosti vápenopískového zdiva zůstávají zachovány.

Tento systém se vyrábí v třídě pevnosti 20, resp. 25 MPa, charakteristická pevnost zdiva se pohybuje okolo 14 MPa. Třída objemové hmotnosti bloků činí 2,0, díky tomu bloky Quadro splňují při tl. 24 cm s velkou rezervou normový požadavek vážené stavební neprůzvučnosti pro mezibytové stěny 53 dB (naměřené hodnoty R´w = 56 dB). Výsledným efektem jsou zisky užitné plochy pro investora při splnění všech dalších stavebnětechnických požadavků na objekt.

Domy jsou vůči sobě orientovány tak, aby si vzájemně nestínily.

Domy jsou vůči sobě orientovány tak, aby si vzájemně nestínily.

Při zdění osadí zedník v jednom záběru 0,5 m2 zdiva (osmkrát více než při ručním zdění), a to bez náročné fyzické zátěže. Základním formátem systému jsou bloky 1/1 (50 × 50 cm), ty tvoří cca 85 % zdiva. Doplňkové formáty a řada vyrovnávacích cihel umožňují dosáhnout libovolného délkového a výškového modulu, omezují nutnost řezání a zmenšují zdicí modul, to vše optimálně v základním rastru zdění opět 12,5 cm. Celkem je k dispozici devět formátů bloků pro každou tloušťku zdiva (celkem 7 tlouštěk od 115 do 365 mm). Důležitým pomocníkem pro zdění je plán kladení stěn – tzv. spárořez. Plánovací software QUADROplan vykreslí na základě podkladů od projektanta přehledně všechny formáty cihel v každé stěně a současně spočítá přesné výměry a potřebný materiál. Dodržení postupu zdění dle kladečských listů pak znamená i dodržení správné vazby a skladby zdiva. „Kladečáky“ zpracuje výrobce podle výkresové dokumentace, současně s tím se provádí optimalizace zdiva z pohledu minimalizace stavebních prořezů a je současně umožněno plynulé zásobování stavby aktuálně potřebnými prvky.

Projekt je prvním energeticky pasivním obytným areálem v České republice.

 Projekt je prvním energeticky pasivním obytným areálem v České republice.

TEXT: Jiří Kux
FOTO: Vapis
Dokumentace: Podlipný Sladký architekti

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.