Partneři sekce:

Keramický překlad (pracovní postup)

Montážní postup: Keramický překlad

Rychlou alternativou k vytvoření nosné konstrukce nad okenními nebo dveřními otvory jsou keramické překlady. Úplné statické únosnosti nabývají po osazení do cementové malty. Jsou vhodné k umístění do vnějších i vnitřních stěn. V obvodovém zdivu se kombinují s tepelnou izolací, čímž se odstraní tepelné mosty.

Uložení překladu

S výškou 238 mm jsou vhodné do modulového systému 250 mm. Minimální délka uložení překladu na zdivu je 125 mm u překladu s délkou do 1 750 mm, 200 mm u překladu s délkou do 2 250 mm a 250 mm u překladu s délkou 2 500 mm a více.

Při osazení překladů do obvodového zdiva se většinou osazuje jeden překlad z exteriérové strany a tři překlady z interiéru – zbytek prostoru se vyplní tepelnou izolací. Z vnější i z vnitřní strany se překlady osazují keramickou tvarovkou směrem ven, aby se vytvořil vhodný podklad pod omítku.

Informace o materiálu:

 • nosný keramický překlad – prefabrikát z betonu C20/25, vyztužený drátem KARI ve speciálních keramických tvarovkách; třída reakce na oheň A1; součinitel tepelné vodivosti λ = 1,29 W/(m.K)

Co budete potřebovat

 • Nosný keramický překlad
  nosný překlad Heluz 23,8
  rozměry (š x v): 70 x 238 mm, délka: od 1 000 do 3 500 mm (po 250 mm)
 • Zdicí tepelněizolační malta
  Heluz Trend
  papírový pytel, 25 kg
 • Tepelná izolace
  polystyren mezi překlady 23,8, EPS 70 Z
  tloušťka: 70, 90, 100, 120, 140 a 150 mm, výška: 240 mm, délka: 1 500 mm,
 • Vázací drát
 • Nářadí a pomůcky
  nízkootáčková míchačka
  plastová nádoba
  zednická lžíce
  ocelové hladítko
  kleště
  vodováha
  gumové kladivo
  ochranné rukavice

01 | Kontrola výšek

Před uložením překladu se zkontroluje výškový modul zhotoveného zdiva a změří se výška překladu.


01 Kontrola výšek | Zdroj: HELUZ

02 | Maltové lůžko

Před uložením překladů se na vrchní stranu zdiva ostění otvoru připraví maltové lože z malty HELUZ TREND alt. MVC 10 (v obvodovém zdivu lze vynechat maltu pod tepelnou izolací, která se bude vkládat dodatečně mezi překlady) tak, aby horní hrana překladu nebyla uložena výše než okolní zdivo, minimálně však v tloušťce 6 mm.

02 Maltové lůžko
02 Maltové lůžko | Zdroj: HELUZ

03 | Uložení překladu

Na připravené maltové lůžko se uloží překlad keramickou tvarovkou směrem ven tak, aby byla délka uložení min. 125 mm (překlad s délkou do 1 750 mm), 200 mm (překlad s délkou do 2 250 mm), resp. 250 (překlad s délkou 2 500 mm a více). Nápis na překladu nesmí být vzhůru nohama.

Překlady se uloží na maltové lože podle projektu (navržená skladba počtu kusů překladů u vnitřního a vnějšího líce). Po uložení překladů se zkontroluje jejich správné uložení na zdivo.

03 Uložení překladu
03 Uložení překladu | Zdroj: HELUZ

04a | Kontrola osazení

Kontrola správného uložení překladů při pohledu z boku – krajní překlady jsou otočené keramickými tvarovkami směrem do líce stěny (a betonem dovnitř), šipky směřují dolů a je čitelný nápis HELUZ.

Kontrola správného uložení překladů při pohledu z čela – drážky jsou umístěné u spodního povrchu, kde se nachází také hlavní nosná výztuž, jejíž průměr je rozhodující pro únosnost celého překladu.

Gumovým kladivem se zkorigují případné nerovnosti a vodováhou se zjistí rovinnost osazení.

04a Kontrola osazení 
04a Kontrola osazení  | Zdroj: HELUZ

04b | Kontrola osazení

Kontrola správného uložení při pohledu na spodní část překladů – v keramické tvarovce jsou viditelné drážky a v keramice je vyražený nápis „DOLU UNTEN HELUZ CE“.

04b Kontrola osazení
04b Kontrola osazení | Zdroj: HELUZ

05 | Tepelná izolace

Pokud nebylo provedeno maltové lože u obvodových stěn na celou šířku zdiva, pak se mezi překlady vloží podložka z tepelné izolace stejné výšky, jako bylo provedené maltové lože (cca 10 mm)

05 Tepelná izolace
05 Tepelná izolace | Zdroj: HELUZ

06 | Tepelná izolace

U obvodových stěn se mezi překlady vloží tepelná izolace cca stejné výšky jako překlady, tj. 240 mm (pokud není v projektu uvedeno jinak, tepelnou izolaci tvoří pěnový polystyren EPS 70).

06 Tepelná izolace 
06 Tepelná izolace  | Zdroj: HELUZ

07 | Zabezpečení překladu

Stabilita sestavy překladů proti překlopení po jejich osazení se zajistí stažením překladů pomocí vázacího drátu, a to minimálně na dvou místech ve vzdálenosti cca 300 mm od ostění otvoru.

07 Zabezpečení překladu
07 Zabezpečení překladu | Zdroj: HELUZ

08 | Promaltování

Svislá spára mezi konci překladů a navazující řadou cihel se vždy promaltuje tepelněizolační maltou HELUZ TREND. Mezera širší než 15 mm se vyplní dořezem cihly a promaltuje se.

08 Promaltování
08 Promaltování | Zdroj: HELUZ

TEXT: zpracováno z podkladů firmy HELUZ
FOTO: HELUZ

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 1/2017.