Partneři sekce:
  • Českomoravský beton
Centrum Brno a spor o výšku

Centrum Brno a spor o výšku

Architektka Eva Jiřičná se se svým pražským ateliérem ujala návrhu rekonstrukce budovy Centrum Brno. Je to dům obchodů a služeb, v němž donedávna byla prodejna firmy Baťa, nyní patří firmě Orco. Tomáš Baťa původně chtěl, aby budova měla jednadvacet pater – stala by se první výškovou budovou v centru. Brno mu to zakázalo. Eva Jiřičná by ráda budovu dokončila v duchu původních návrhů.

Digitální architektura – krásné tvary nejen od přírody

Digitální architektura – krásné tvary nejen od přírody

V současnosti se v architektuře objevuje mnoho rozdílných tvořivých přístupů. Její současní tvůrci často vyslovují přívlastek ,,digitální“, přičemž mohou využívat spoustu různých teorií a technik. Digitální technologie dnes nabízejí hodně příkladů a postupů navrhování. Každý z nich vyžaduje nejen nové lidské schopnosti, ale zároveň má mimořádný vliv na autorovu tvorbu a vytváření nových strategií. Architekt nebo projektant, který pracuje s rozdílnými softwary Maya, Catia nebo Rhinoceros, navrhuje úplně jinak právě na základě toho, s jakým programem pracuje.

Architektonické centrum ve Vídni slaví

Architektonické centrum ve Vídni slaví

Generace rakouských intelektuálů usilovaly o vytvoření architektonického muzea. Vždycky se také našlo několik politiků, kteří tuto myšlenku chtěli prosadit, ale nedařilo se jim to. V roce 1993 vzniklo ve Vídni Architektonické centrum, z něhož se možná stane vytoužené muzeum. V Praze si o něm zatím můžeme nechat jen zdát.

Brownfieldy sahají po evropských dotacích

Brownfieldy sahají po evropských dotacích

Prakticky každá obec v Česku má na svém území nějakou chátrající nemovitost nebo celý areál, tzv. brownfield. Opuštěné budovy továren, zemědělských družstev nebo vojenských kasáren jsou jedním z nechtěných důsledků restrukturalizace ekonomiky v devadesátých letech. Jejich odstranění nebo rekonstrukce na podnikatelskou nemovitost je obvykle finančně velmi náročná. Poslední dobou ale přibývá příkladů, že i tyto areály se díky společné snaze státu, obcí a podnikatelů mohou znovu stát fungujícími ekonomickými centry. Možnost čerpání dotací ze strukturálních fondů EU tento trend ještě urychluje.

Boom obchodních center pokračuje

Boom obchodních center pokračuje

Nákupní centra, shopping mally, retail parky, outlety – pojmy, které v Česku rychle zdomácněly a skloňují se ve všech pádech. Černý most, Chodov, Palladium – na rozsáhlé obchodní prostory otevřené v posledních letech v Praze navazuje aktivita developerských firem v regionech. Otevření nových nákupních center zažije letos více než deset českých krajských měst. Horečně se ale staví i v dalších evropských zemích.

Škola v barvách duhy

Škola v barvách duhy

V posledních letech se často diskutuje otázka integrace handicapovaných, snahou je vytvořit pro postižené co nejhumánnější podmínky. Jednu ze středních škol pro tělesně postiženou mládež najdeme v brněnském areálu speciálních škol na Kociánce. Klienti Kociánky většinou postrádají ve svém bydlišti základní podmínky pro speciálně pedagogické výchovné působení. Nemohou navštěvovat běžnou střední školu nebo učiliště vzhledem ke svému těžkému tělesnému postižení nebo pro bezbariérovost či nevyhovující skladbu oborů.

Náměstí a park

Náměstí a park

Dva zajímavé projekty, které jsou zaměřeny na tvorbu veřejného prostoru, připravila architektonická kancelář Šafer Hájek Architekti, s. r. o. Ojedinělým projektem je vybudování nového městského centra rychle se rozvíjející obce Vráž u Černošic. Vytvoření velkého veřejného prostoru na zakoupeném soukromém pozemku znamená v soukromém developmentu zcela mimořádný počin. Druhým příkladem je revitalizace parku v Praze 10 – Zahradním Městě.

Čeká romantické Žinkovy renezance?

Čeká romantické Žinkovy renezance?

Na břehu žinkovského rybníka na Plzeňsku již dlouho chátrá malebný romantický zámek. Pohádkový vzhled, který mu dodala přestavba z konce 19. století, si doposud udrželo průčelí, zatímco pohled ze zpustlé zámecké zahrady odhaluje tichou devastaci objektu.  Začátkem roku představili noví majitelé projekt, který dává naději, že zámek v Žinkovech po více než 15 letech znovu ožije.

Plachetnice na nábřeží New Yorku

Plachetnice na nábřeží New Yorku

Jednou z administrativních budov, o nichž se v loňském roce nejvíce mluvilo, bylo devítipodlažní newyorské sídlo InteractiveCorp od Gehry Partners, oceněné loňskou společnou cenou za architekturu časopisů Business Week a Architectural Record. Losangeleský klasik americké architektury Frank Gehry se po více než čtyřiceti letech praxe dočkal vloni v březnu dokončení prvního významného projektu v New Yorku.

Metropol Parasol

Metropol Parasol

Obrovské několikametrové „houby“, tyčící se nad bývalým městským tržištěm. I tak může vypadat architektura vytvářející veřejný městský prostor. Metropol Parasol podle návrhu berlínského architekta Jürgena Mayera H. a madridského stavebního inženýra Carlose Merina je stavba, která by se měla stát novou ikonou španělské Sevilly.

Umění rekonstrukce

Umění rekonstrukce

Dokončení rekonstrukce a dostavby Edisonovy transformační stanice v Praze v Jeruzalémské ulici proběhlo loni na podzim. Projekt rekonstrukce této pozoruhodné funkcionalistické stavby F. A. Libry v centru města navrhl Ladislav Lábus v roce 2003 s cílem využití objektu pro univerzální, kancelářské účely.