Udržitelnost. Změna klimatu. Zelená architektura. Hlavní témata nového vydání ASB

Aktuální číslo časopisu ASB je zelené. Zaměřili jsme se v něm na adaptaci měst na změnu klimatu, udržitelné projekty, pasivní a nízkoenergetické domy. Nechybí rozhovory o adaptačních opatřeních na klimatickou změnu nebo o udržitelném designu.

V rozšířeném speciálním vydání ASB jsme tentokrát otevřeli prostor pro zelenou architekturu. Kromě teoretických článků v něm najdete především zdařilé příklady realizací staveb různé typologie a různých měřítek, u kterých požadavek na udržitelnost formoval architektonické řešení.

Green ASB 6/2020 |

Téměř nula není nula

Podle směrnice Evropské unie o energetické úspornosti budov se musejí nové stavby a rekonstrukce stávajících objektů od počátku letošního roku realizovat tak, aby jejich spotřeba energie byla minimální nebo nulová. Do jaké míry se to daří, představí článek v rubrice Fokus.

Pasivní rodinný dům v Chodouni, architekt: AB Ateliér, Aleš Brotánek, zdroj: Centrum pasivního domu |

Klimatická krize na Zemi

Proč se z klimatické změny stala krize? Co způsobí oteplování planety? Bude nutné přehodnotit technické normy a postupy? Těmto otázkám se na stránkách zeleného ASB věnuje uznávaný slovenský klimatolog Jozef Pecho.

Index modrozelené infrastruktury v Praze

Problematika adaptačních opatření, modrozelené infrastruktury a udržitelnosti se prolíná rovněž naším rozhovorem s Ondřejem Boháčem, ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Zeptali jsme se ho na konkrétní kroky, plánované projekty a zavádění adaptačních opatření v Praze.

Projekt nové čtvrti Bubny Zátory, autoři územní studie: Pelčák a partner architekti a ThomasMullerIvanReinmann architekten |

Adaptace měst na klimatické změny

Rostoucí rizika spojená se změnou klimatu mohou mít zásadní negativní dopady na kvalitu života obyvatel, přírodní ekosystémy i národní ekonomiku. Co zásadního je třeba udělat pro to, aby byla naše města připravena na klimatické změny? Nad touto otázkou se zamýšlejí v anketě uznávaní architekti, zástupkyně developera, předsedkyně České asociace pro krajinářskou architekturu i předseda České komory architektů.

Od partnerů ASB

Nová centrála ČSOB v Praze, architekt: Chalupa architekti, krajinářský architekt: Terra Florida a Ateliér zahradní a krajinářské architektury |

Udržitelný design

Roman Vrtiška a Vladimír Žák se ve společném studiu věnují již přes deset let produktovému designu, projektům s oblasti architektury a interiérů. Kromě toho vyučují na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vedou Ateliér designu nábytku a interiéru. V rozhovoru jsme se zaměřili na vývoj jejich tvorby a problematiku udržitelnosti.

Roman Vrtiška, Vladimír Žák, foto: Kristina Hrabětová

Nové realizace

Nechybějí ukázky plánovaných projektů a zdařilých realizací, u kterých požadavek na udržitelnost formoval architektonické řešení: Deichmanova knihovna v Oslu od ateliérů Lundhagem a Atelier Oslo, nová centrála ČSOB od Chalupa architekti, zelená výrobní hala LIKO-S od Fránek Architects, modulární nabíjecí stanice v Dánsku od COBE, rekonverze bývalé sýpky na rekreační objekt od ateliéru ORA, rekonstrukce vily na Vinohradech od studia edit! nebo Chytrá čtvrť Špitálka v Brně od ateliéru A8000. Přinášíme také ukázky oceněných zelených střech, zelených fasád a řadu další inspirace.

Výrobní hala společnosti LIKO-S, architekt: Fránek Architects |

Novinky

V rubrice New Generation přinášíme  výsledky soutěže Český soběstačný dům, v rámci které letos studenti vysokých škol navrhovali soběstačnou městskou čtvrť v Plzni. Vítězný návrh Jany Doležalové uspěl v konkurenci 150 studentů z České republiky i Evropy. V rubrice Knihy, výstavy najdete výběr inspirativních titulů a akcí zaměřených na udržitelnou architekturu, které stojí za přečtení či návštěvu.

1. místo – Vítězný návrh soběstačné čtvrti Nová Valcha v Plzni, autor: Jana Doležalová, Fakulta stavební ČVUT |

Pro objednání zeleného ASB 6/2020 nás kontaktujte na e-mail: distrib@jagamedia.cz
Předplatné časopisu ASB můžete zakoupit zde.

TEXT: Jolana Říhová
RubrikyAktuálně