HLAVNI FOTO pohled z parkoviste min

Stavba roku 2022: Nominaci si odnáší hotel, most, trafostanice i kostel a zámek

Před pouhými několika minutami v Národním technickém muzeu v Praze zazněla jména vybraných projektů letošní Stavby roku. V letošním, jubilejním 30. ročníku bylo na titul nominováno 31 staveb. Související hlasování veřejnosti bylo spuštěno v průběhu dne.

Statistiky jubilejního ročníku

Letošní ročník se může pyšnit celkem 79 přihlášenými tuzemskými projekty a čtyřmi stavbami ze zahraniční. Nejsilněji je v rámci soutěže tradičně zastoupena Praha (18 staveb) a neméně tradičně následuje Středočeský kraj (14 staveb), poté Královéhradecký (6), po 5 přihlášených má kraj Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Pardubický, o jednu stavbu méně – tedy 4 – přihlásil kraj Karlovarský, Plzeňský a Ústecký.

Se 3 stavbami následuje Jihočeský a pozadu se 2 stavbami nezůstal ani Liberecký, Ústecký a Zlínský kraj a Vysočina. O titul usilují novostavby, rekonstrukce, exteriéry, interiéry i významné partery a zahrady ze všech koutů České republiky.

Kdo uspěl?

Mezi nominované se zařadilo 7 staveb z Prahy, 5 ze Středočeského kraje, 3 z Jihomoravského a Olomouckého, po 2 z Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického a po jednom projektu mají kraje Karlovarský, Liberecký, Moravskoslezský, Plzeňský, Ústecký, Zlínský a Vysočina. Každý přihlášený kraj tak má v boji o titul alespoň jedno želízko v ohni.

Stavba roku 2022
Stavba roku 2022 | Zdroj: Stavba roku

Názor poroty

Hlavní město Praha

6: Rekonstrukce Vojenského muzea Žižkov >> za provedení rozsáhlých stavebních úprav a rekonstrukce stavby, kterými bylo dosaženo významného rozšíření využitelných ploch s respektem k památkové ochraně.

8: Rekonstrukce TÚ Praha Hostivař – Hlavní nádraží >> za velmi zdařilé rozsáhlé inženýrské dílo, které zahrnuje modernizaci nebo dostavbu šesti kilometrů dvou až čtyřkolejného úseku železniční trati v intravilánu hl. m. Prahy.

33: STAGES HOTEL Prague >> za velkorysý projekt kruhové stavby hotelu, který splňuje své funkční poslání a urbanisticky velmi dobře doplňuje prostor vedle již realizovaných staveb, oceněno je i stavební provedení i celkové materiálové a barevné řešení budovy.

43: Clam Gallasův palác Praha – Staré Město >> za mimořádně pečlivé a unikátní pojetí rekonstrukce barokního paláce, kulturní památkoy, včetně provedení všech restaurátorských i stavebních prací a s důrazem na mimořádnou hodnotu stavby.

bořislavka centrum kkcg
Bořislavka centrum | Zdroj: KKCG

44: Muzeum umění – stavební úpravy a změna využití objektu č.p. 132 >> za architektonicky výjimečnou konverzi měnírny elektrického proudu na moderní muzeum umění, za moderní řešení interiérů, a za celkové technické i stavební řešení i provedení celého objektu.

45: Bořislavka Centrum >> za výjimečné pojetí architektury objektu, včetně urbanistického zasazení a stavebnětechnického řešení. Stavba se stala přirozenou a nedílnou součástí Evropské třídy, včetně nevšedního řešení veřejného prostoru.

63: REKONSTRUKCE COPTH ČESKOBRODSKÁ V PRAZE >> za přeměnu stavby ze 70. let na inteligentní, energeticky soběstačnou budovu, která byla současně pilotním projektem pro podobná nová moderní školní zařízení.

Jihočeský kraj

23: MOLO Lipno Residence >> za urbanisticky i architektonicky výjimečně pojatý komplex apartmánů, který v maximální míře respektuje prostředí břehu vodní nádrže, oceněno je i vlastní provedení stavby vč. stavebních detailů.

56: Multifunkční Pavilon Z >> za mimořádně zdařilou rekonstrukci původního výstavního prostoru, která byla řešena formou konverze z monofunkčního pavilonu na moderní multifunkční, při zachování původní konstrukce.

Národní pavilon Z
Národní pavilon Z | Foto: Ondřej Bouška

Jihomoravský kraj

2: Zámek Vranov nad Dyjí >> za rozsáhlou a zdařilou rekonstrukci střech budov prvního nádvoří a náročnou opravu středověké strážní věže ze 14. století s novou vyhlídkou.

3: Obnova Trafostanice Vyškov >> za rekonstrukci nevyužívané trafostanice z období druhé světové války, která velmi jednoduchými a citlivými výrazovými prostředky dala objektu novou funkci i výraz.

17: Hala NEVOGA u Znojma >> za mimořádně zdařilé architektonické i dispoziční řešení velkého výrobního areálu s důrazem na jednoduchost a variabilnost prostor a vytvoření příjemného pracovního prostředí pro zaměstnance.

Karlovarský kraj

67: Loket – Městská dvorana >> za mimořádně citlivý přístup k rekonstrukci objektu Městské dvorany, který byl po dlouhou dobu jedním z nejohroženějších památkově významných a chráněných objektů v kraji.

Královéhradecký kraj

24: Odlehčovací služba Honkova >> za stavbu, která výrazem respektuje prvky původní prvorepublikové architektury a svým hmotovým i dispozičním řešením vytváří příjemné a důstojné prostředí pro krátkodobou péči o seniory.

48: Terminál hromadné dopravy Nová Paka >> za citlivé urbanistické řešení a architektonického pojetí terminálu i navazujícího veřejného prostoru s důrazem na funkčnost a stavebnětechnické provedení stavby.

Terminál hromadné dopravy Nová Paka
Terminál hromadné dopravy Nová Paka | Zdroj: Stavba roku

Liberecký kraj

22: IGI VRATISLAVICE >> za mimořádně architektonicky zdařilou rekonstrukci a dostavbu objektu knihovny, který vytváří zcela výjimečné místo pro setkává a je významným přínosem a obohacením veřejného prostoru.

Moravskoslezský kraj

31: MUZEUM AUTOMOBILŮ TATRA >> za unikátní konstrukční a stavebně technické řešení realizace stavby, včetně originálního a působivého řešení komplexní nové expozice, která představuje moderní a interaktivní seznámení s historií i exponáty.

Olomoucký kraj

11: /55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí >> za stavebně konstrukční řešení důležité dopravní stavby, která významným způsobem ulevila přetížené dopravě v centru města Přerov, oceněno je i provedení stavby včetně detailů.

36: Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř.km. 14,231-16,840 >> za mimořádně významnou stavbu protipovodňové ochrany přilehlých obcí spočívající ve výstavbě různých opatření potřebných k zajištění ochrany obcí proti povodním, včetně ocenění způsobu realizace.

51: Rekonstrukce a nástavba vily Wellnerova >> za mimořádně zdařilou rekonstrukci a nástavbu vily z třicátých let dvacátého století, kdy se podařilo velmi citlivě obnovit a doplnit původní výraz domu, včetně detailů, stavebnětechnického řešení i realizace.

Pardubický kraj

9: Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček >> za architektonicky i urbanisticky unikátní řešení výjimečného pietního místa, jehož hlavním posláním je uchovávat památku obětí rasové perzekuce v letech nacistické okupace.

25: Sky Bridge 721 >> Nominace na titul Stavba roku 2022 byla udělena za zcela mimořádnou realizaci unikátního konstrukčního řešení nejdelší visuté lávky pro pěší na světě, která má délku 721 metrů a není jen lávkou, ale nese i symbolickou myšlenku mostu času, kterou obohacuje genius loci místa.

Sky Bridge 721
Sky Bridge 721 | Zdroj: Denis Pagáč

Plzeňský kraj

58: Náplavka Radbuza >> za mimořádný přístup řešení veřejného prostoru v aktivním záplavovém území Městské památkové rezervace a za vytvoření jedinečného prostoru s velkým potenciálem proaktivní komunitní život.

Středočeský kraj

7: Úprava ohlaví PK Hořín >> za citlivé stavební úpravy vodního díla a mostu, kdy došlo k rozšíření průjezdního profilu s použitím unikátního řešení zdvihu jednoho pole historického kamenného mostu.

27: Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – kostel sv. Václava >> za unikátní rehabilitaci původně románské baziliky svatého Václava, která navázala na projekt obnovy Mariánského komplexu a stala se další etapou širšího konceptu, která si klade za cíl vyzdvižení Staré Boleslavi jako kolébky české státnosti.

30: Lávka přes Labe v Nymburce >> za mimořádně zdařilé stavebně konstrukční řešení, které je zároveň i architektonickým klenotem – lávka je nad řekou zavěšena na unikátních příčně skloněných ocelových obloucích s rozpětím 103 metrů.

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - kostel sv. Václava
Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – kostel sv. Václava | Zdroj: Stavba roku

32: Parkovací dům Dolní Břežany >> za mimořádně zdařilé architektonické řešení a výtvarné pojetí parkovacího domu, při dokonalém využití morfologie terénu, které se propisuje do tvaru i sklonu stavby, a za využití originálních výrazových prostředků.

37: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice >> za mimořádně zdařilou realizaci rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku Lysá nad Labem – Čelákovice, která je i unikátní i konstrukčním a technickým řešení.

Ústecký kraj

53: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří >> za stavbu kulturního centra v pasivním standardu, dle principu udržitelnosti modernizací a dostavbou původní budovy, a za mimořádné pojetí interiérů, včetně provedení stavebních detailů.

Vysočina

61: FC Sobíňov >> za netradiční hmotové řešení které urbanisticky i architektonicky zapadá do venkovského prostředí původní zástavby obce a zároveň tvoří výraznou dominantu nejen fotbalového areálu.

Zlínský kraj

73: Obnova panského pivovaru Holešov >> za citlivou a zdařilou renovaci a dostavbu památkově chráněného objektu Panského pivovaru v Holešově, která je oceněna i za vlastní realizaci a provedení stavby.

Zahraniční stavba roku

V rámci zahraniční části soutěže byly nominovány 4 stavby, které se ve stejný finálový večer jako výše zmíněných 31 tuzemských staveb utkají o titul. Mezi tyto stavby patří:

Octava Apartamentos Bogota, Kolumbie >> za mimořádně zdařilé spojení kvalitní architektury v kontextu s místním klima a ohleduplností k energetické náročnosti a za výjimečnou architekturu s jednoduchými výrazovými prvky.

Obnova centrální a malé věže hradu Bauska, Lotyšsko >> za celkový přístup k záchraně cenného historického objektu a za celkové pojetí obnovy a citlivé stavebnětechnické řešení.

Octava Apartamentos Bogota, Kolumbie
Octava Apartamentos Bogota, Kolumbie | Zdroj: Stavba roku

NKP BH – Rekonstrukce objektů v areálu Bratislavského hradu, Slovensko >> za mimořádně citlivý přístup k rekonstrukci NKP BH a to jak z pohledu architektonického, tak i stavebnětechnického i za způsob vlastní realizace celé rekonstrukce včetně provedení detailů.

Výstavba dálnice D1, Prešov západ – Prešov juh, Slovensko >> za celkové koncepční pojetí výstavby dálnice, včetně ocenění stavebnětechnického řešení dopravní stavby mimořádného místního významu a vlastní realizaci.

Finálový galavečer

Na vyhlášení titulu si všichni nominovaní počkají do večerních hodin 13. října – a naše redakce bude opět u toho! Sledujte náš web pro další podrobnosti, včetně představení jednotlivých nominovaných realizací!

red z podkladů soutěže Stavba roku