Stanice Českomoravská

Stanice metra Českomoravská: Soutěž o nový design interiéru má navázat na tradici

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. vyhlašuje ve spolupráci s Czechdesign soutěž s cílem najít nejvhodnější graficko-výtvarné řešení interiéru stanice metra Českomoravská, které plnohodnotně naváže na designovou tradici pražského metra a pojme nový vizuál stanice s důrazem na kontext a uměleckou kvalitu.

Lokalita stanice metra Českomoravská je v současné době dynamicky vyvíjejícím se územím, které v poslední dekádě výrazně mění svůj charakter z industriální zóny městské periferie na multifunkční a rozmanitou část města. Společně s revitalizací území dojde v nejbližších letech k celkové rekonstrukci stanice metra Českomoravská, která je v současné době ve velmi špatném technickém stavu.

K rekonstrukci stanice a vestibulu se DPP rozhodl přistoupit z důvodu velmi špatného technického stavu. Původní řešení demontovatelného keramického obložení stěn za kolejištěm a stěn a pilířů na nástupišti se časem projevilo jako nevhodné.

Keramika v kontaktu s vodou z průsaků mění své dimenze a přestává fungovat nosný systém, který již neumožňuje de/reinstalaci obkladu bez jeho poškození. Z tohoto důvodu se návrh rekonstrukce odchýlil od stávajícího materiálového řešení a přináší materiálové a provozní schéma, které se během provozu naopak osvědčilo lépe.

Povznesení stanice

Předmětem soutěže je návrh graficko-výtvarného řešení interiéru stanice a to konkrétně návrhu barevného provedení obkladů tunelových konstrukcí ve stanici, eskalátorovém tubusu a ve vestibulu. Vzhledem k rozmanitosti členitého interiéru stanice je zadání otevřené různým přístupům, jejichž volba je čistě na autorech návrhu. Výsledkem by mělo být řešení, které povýší architektonickou i uměleckou hodnotu místa a celkový zážitek z návštěvy stanice.

Soutěž má parametry užší jednofázové projektové soutěže. Je zahájena touto otevřenou výzvou, do které se může hlásit neomezený počet uchazečů se svou elektronickou „žádostí o účast v soutěži“. Deadline výzvy je 1. 12. 2022 ve 12:00. Žádost o účast je možné podat elektronicky a to pomocí formuláře na webových stránkách, kde jsou i další informace.

Odborná porota z předložených žádostí vybere 6 až 10 týmů, které vyzve do užší soutěže k předložení návrhů graficky-výtvarného řešení interiéru stanice. Všichni vyzvaní účastníci budou následně prezentovat své soutěžní návrhy osobně před porotou na jejím zasedání.

Harmonogram soutěže

1. 12. 2022 ve 12:00 lhůta pro podání žádostí o účast v soutěži
8. 12. 2022 prohlídka soutěžního místa a osobní schůzka zástupců zadavatele a organizátora se všemi vyzvanými týmy (osobní účast alespoň jedné osoby za každého účastníka je podmínkou pro účast v soutěži)
23. 1. 2023 kontrola rozpracovanosti návrhů
23. 2. 2023 ve 12:00 termín odevzdání soutěžních návrhů
27. 2. 2023 osobní prezentace soutěžních návrhů a hodnotící zasedání poroty
Nejpozději do konce března 2023 vyhlášení výsledků soutěže

red