Redakce radí: červnové tipy na online akce

Zdroj: Shutterstock

Spolu s novým ministrem sice přišlo citelné rozvolnění všech dosavadních zákazů, přesto většina pořadatelů stále nemůže pořádat akce tak, jak by si představovala.

Spolu s tím spousta potenciálních návštěvníků váhá, zda se jim vůbec na prezenční akce chce. On-line formát je proto stále nejpřijatelnějším řešením. Kam si tedy „vyrazit“ v červnu?

Nový přístup k projektování rezidenčního větrání

Pořadatel: Stiebel Eltron
Kdy: semináře v průběhu celého června (4., 9., 15., 18., 22., 25., 29.)
Vstupné: zdarma

Série jedno či dvouhodinových seminářů zabývajících se tématy ohřevu teplé vody, zásobníkových ohřívačů vody, decentrálních větracích jednotek ad. Na každý seminář je nutno se hlásit samostatně.

Komunální odpad – nová legislativa a zkušenosti z praxe

Pořadatel: B.I.D. services, s.r.o.
Kdy: 8.6. od 9.00
Vstupné: zdarma

Česká města a obce hledají nové možnosti, jak se s komunálním odpadem ve svých městech vypořádat, a to ideálně bez významného ekonomického dopadu na občany. Na webináři se dozvíte aktuální informace o stavu připravované legislativy a získáte inspiraci z měst a obcí, která se pustila do optimalizace svých odpadových hospodářství.

Moderní města – plná nové energie a připravená na změnu klimatu

Pořadatel: Svaz moderní energetiky
Kdy: 9.6. od 10.00
Vstupné: zdarma

Před Českem stojí balík příležitostí nabízející impuls k oživení investic do nových projektů obnovitelných zdrojů, využití potenciálu úspor energie a zvýšení odolnosti měst a krajiny vůči změnám klimatu. Debata se zaměří na konkrétní využití prostředků v regionech, které Česko získá v rámci Modernizačního fondu či Fondu obnovy.

Konstrukce a betony pro jejich zhotovení – Konstrukce a betony pro zakládání staveb (3. webinář)

Pořadatel: Beton University
Kdy: 10.6. od 9.00
Vstupné: zdarma

Webinář je zaměřen na betonové konstrukce a vhodné betony pro speciální zakládání staveb. Budou také prezentovány praktické informace související s navrhováním a prováděním staveb včetně složení betonu v různých podmínkách. Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.

Důležitost řešení tepelných mostů

Pořadatel: Schöck-Wittek s.r.o.
Kdy: 10. 6. od 15.00
Vstupné: zdarma

Kritická místa tepelných mostů z různých úhlů pohledu a jak důležité jsou vyřešené tepelné mosty z pohledu energetické náročnosti budovy, jak kritická místa řešit efektivně v projektu, jaké máme možnosti a jak tepelné mosty poznat, jak přerušit tepelné mosty u konzul, stěn, sloupů a dalších míst bez obalování izolací…

Jak vybrat materiál a exkluzivní řešení pro stavební otvory

Pořadatel: Heluz – AZ Promo s.r.o.
Kdy: 11. 6. od 10.00
Vstupné: zdarma

Jak se zorientovat v záplavě technických dat? Jak si vybrat konstrukci či výrobek pro projekt domu? To si  se dozvíte v novém webovém nástroji společnosti HELUZ. Webinář se bude věnovat také stavebním otvorům a jejich řešení ve stavebním systému HELUZ.

Green Way Day 2021

Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí
Kdy: 14. 6. od 9.00
Vstupné: zdarma

Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí – pro investory, koncepční pracovníky a projektanty všech profesí zajišťující vnitřní prostředí staveb, pro odpovědné pracovníky realizačních firem, i pro pracovníky provozu a správy budov.

Vykurovanie 2021

Pořadatel: Česká Stavební Akademie
Kdy: 21.-25.6.
Vstupné: dle ceníku akce

Slovenská společnost pro techniku prostředí organizuje 29. mezinárodní vědecko-odbornou konferenci se zahraniční účastí Vykurovanie 2021, v tomto roce zaměřenou na téma „Alternativní zdroje energie pro budovy s téměř nulovou potřebou energie“.

Od partnerů ASB

Vzduchotěsnost dřevostavby

Pořadatel: Asociace dodavatelů montovaných domů
Kdy: 22. 6. od 15.00
Vstupné: zdarma

WOOD camp je projekt zahrnující pravidelné semináře pro projektanty, architekty, stavební dozory a TDI. Obsah je věnován navrhování a projektování dřevostaveb. Zároveň lze v rámci této platformy získat kontakt na odborníky k jednotlivým tématům a přístup do databáze skladeb a detailů.

STAVEBNÍ ZÁKON – problematika umisťování a povolování staveb

Pořadatel: ČSA
Kdy: 25. 6. od 9.00
Vstupné: 2 541 Kč s DPH

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou postupů a procesů vedených podle stavebního zákona s vazbou na další zákony. Součástí semináře je i představení srovnání současné právní úpravy a hlavních tezí připravované nové právní úpravy.

red