Redakce radí: kam v dubnu za vzděláním a vědomostmi?

konference
Zdroj: Shutterstock

Přestože je duben tradičně měsíc aprílu a pálení čarodějnic, ani jedno nepochybně nebude součástí vzdělávacích akcí, které jsou na duben připraveny – ať už proto, že nebudou 1. a 30. dubna, nebo jednoduše protože vzdělání je třeba brát vážně.

Přestože je tak dubnový rozjezd o něco pomalejší a mírnější než u jiných měsíců, rozhodně je z čeho vybírat a na pořadu dne budou velmi zajímavé akce s aktuálními tématy. Stačí si vybrat…

XIV. sympozium GREEN WAY 2023
Pořadatel: STP
Kdy: středa 12. 4.
Tepelná čerpadla a chladiva, trendy v TZB, BIM, práce s daty, skenování budov, bezpečnost a protipožární ochrana střešních instalací fotovoltaických elektráren na RD, snižování spotřeby energie – panelová diskuse, hluk a vibrace, dotace MPO – NZÚ, úspory energie, hospodaření s vodou, OZE a v neposlední řadě vodík – využití v budovách, technologie, výroba elektřiny a tepla. To vše a mnohem více bude předmětem odborné části dubnového sympozia Green way.

 

Navrhování a montáže fotovoltaických elektráren pro rodinné domy
Pořadatel: Woltair
Kdy: středa 12. 4.
Kurz pro montéry fotovoltaických elektráren zaměřený na teorii. Cílem školení je seznámení se základy fotovoltaických elektráren jejich navrhováním, zapojováním a konfigurováním zařízení pro rodinné domy.

 

Nedostatky staveb z hlediska požární bezpečnosti
Pořadatel: Studio Axis
Kdy: středa 12. 4.
Nedostatky v projektování, nedostatky v použitém materiálu a chyby v návrhu systémů, nedostatky v montáži, nedostatky při předání stavby do užívání – to a mnohem více bude součástí semináře s odborníky z ČVUT a Profesní komory požární ochrany. Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).

 

Úprava vody III.
Pořadatel: CUT Brno
Kdy: čtvrtek 13. 4.
Jednodenní rozšiřující kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství na téma úprava vody. Kurz volně navazuje na základní kurzy (Úprava vody v kostce, Úprava vody dvoudenní) a věnuje se spíše technologické stránce věci. Jsou probírány jednotlivé vlastnosti a polutanty ve vazbě na technologii úpravy vody.

 

Montáže fotovoltaických panelů a všech následujících komponentů FVE
Pořadatel: Woltair
Kdy: čtvrtek 13. 4.
Kurz je určen pro střechaře a montéry fotovoltaických panelů a všech následujících komponentů. Zaměřen vyloženě na praktickou část realizace. Cílem školení je seznámení s montážními postupy fotovoltaických panelů od A do Z a řešení všech úskalí, která mohou při realizaci nastat (různé střešní krytiny, sklon střechy atd.).

 

Stokování a vybrané výpočty ve stokování
Pořadatel: VUT Brno
Kdy: pátek 14. 4.
Jednodenní odborný kurz z oblasti výpočtů ve stokování.

 

Kurz navrhování FVE systémů
Pořadatel: CAFT
Kdy: čtvrtek 20. 4.
Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) organizuje jednodenní kurz navrhování fotovoltaických systémů s podporou softwaru. Kurz je vhodný pro zájemce, kteří již mají základní znalosti z oblasti fotovoltaických systémů a chtějí se blíže naučit je správně navrhovat. Budou představena praktická úskalí a doporučení, jak systémy navrhovat s ohledem na normy, efektivní provoz a pořizovací cenu. Při kurzu se např. dozvíte nakolik a jak určit odběrový profil zákazníka, zda a kdy je možné vycházet z typových diagramů dodávky (TDD), jak navrhnout a simulovat provoz v bytovém domě aj. Kurz budou zajišťovat odborníci z ČVUT UCEEB, týmu Fotovoltaických systémů.

Od partnerů ASB

 

Příběhy domů 2023 – seminář s exkurzí
Pořadatel: Ekodům
Kdy: sobota až neděle 22. – 23. 4.
Série přednášek o novostavbách i rekonstrukcích řešených v duchu trvale udržitelné výstavby se zaměřením na využití zejména přírodních materiálů. Přednášet budou stavebníci společně s architektem či projektantem. Součástí budou  odborné přednášky spojené s aktuálními trendy z oblasti udržitelného stavitelství. V rámci semináře bude prostor pro společnou diskuzi, o přestávkách možnost osobní konzultace s odborníky. Seminář se uskuteční v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí.

 

Novinky ve zdravotní technice 2023
Pořadatel: STP
Kdy: středa 26. 4.
Seminář je věnován legislativě hospodaření s dešťovou vodou a šedými vodami, hygieně vody, novinkám v projektování ZTI a individuálním zásobování vodou, o nějž je větší zájem s ohledem na cenu vody a požadavkem na soběstačnost.

Zdroj: Vytvořeno z podkladů jednotlivých akcí a jejich pořadatelů