Redakce radí: únorové tipy na online akce

webinar
Zdroj: Shutterstock

Nejen ve světě ale už i u nás řádí nová varianta omikron, u které si vlastně ještě nikdo není pořádně jistý, zda je horší než delta, zda je agresivnější, zda na ni vůbec funguje očkování – potažmo zda se ještě vůbec má cenu očkovat a nemáme raději zvolit cestu promoření. Ať už se ve světě i doma ovšem děje cokoli, ve stavebnictví se nezahálí. Vzdělání především!

Proto je i únor plný nejrůznějších akcí a konferencí, které – nyní tedy většinou již prezenční formou – chtějí účastníky přivzdělat nejen o konkrétních výrobcích a produktech, ale i v rámci momentálně ožehavých témat. Kam tedy v únoru vyrazit?

Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy

Pořadatel: STP
Kdy: v průběhu celého února, dle místa konání od 9:00
Více info na webu.

Pořádající firmy REFLEX CZ, RESIDEO, STIEBEL ELTRON a WILO CS si dovolují pozvat na tradiční odborný seminář zaměřený na podporu projekční činnosti v oblasti technických zařízení budov. Do programu semináře je zařazena odborná přednáška lektorů Katedry TZB, Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Baumit Akademie 2022

Pořadatel: Baumit
Kdy: v průběhu celého února, dle místa konání
Více info na webu.

Odborná konference Baumit Akademie 2022 bude pořádána ve velkých městech po celé ČR. V rámci programu budou představeny produktové novinky Baumit, nové trendy v použití stavebních materiálů a moderního projektování, ale i novinky ETICS legislativně i prakticky, trendy v oblasti vnitřních a vnějších omítek, povrchy fasád, inovace v oblasti lepení obkladů a dlažeb, sanační a vápenné omítky nejen pro památkově chráněné budovy, beton a v neposlední řadě i virtuální realita nejen pro výběr fasády.

Tepelná ochrana budov 2021

Pořadatel: SSt VTS
Kdy: 2. – 4. 2.
Více info na webu.

1. ročník odborné konference pořádaný na Štrbském plesu nese nosné téma „Podstata zabezpečení energetické hospodárnosti budov“. Cílovou skupinu tvoří projektanti, autorizovaní inženýři, odborně způsobilé osoby pro energetickou certifikaci budov, soudní znalci, zástupci stavebních úřadů, bytových družstev, zástupci správců a vlastníků stávajících bytových a nebytových budov, zástupci realitních kanceláří, výrobci stavebních materiálů a konstrukcí a další odborná veřejnost.

Technické školení

Pořadatel: Belimo
Kdy: 9. a 17. 2.
Více info na webu.

Školení systémové integrace a komunikačních řešení firmy Belimo je zaměřeno na projektanty, systémové integrátory a realizační firmy. Účastníci budou seznámeni s možnostmi implementace protokolu MP-Bus do nadřazených řídicích systémů v praxi a také s nabídkou řešení pro další komunikační protokoly.

Řízení realizace staveb

Pořadatel: ČSA
Kdy: 11. 2. od 9:00
Více info na webu.

Seminář je zaměřen na etapu výstavbového procesu – realizace stavby. Z hlediska požadavků stavebního zákona jde o jeho ČÁST IV – stavební řád. Charakterizuje postavení účastníků, jejich odpovědnosti i pravomoci a to zejména v jejich vzájemných vazbách, uvádí konkrétní požadavky právních předpisů se zdůrazněním i těch možných situací, kde právním předpisem není jednoznačně stanovená cesta k jejich řešení. Jsou analyzovány cesty k požadované úrovni spolupráce těchto partnerů. Neoddělitelnou součástí problematiky semináře je i provádění státního a správního dozoru při realizaci staveb. Seminář je doplněn o poznatky a zkušenosti lektora, získané při jeho auditorské praxi. 

Vykurovanie 2022

Pořadatel: SSTP
Kdy: 14. – 18. 2. od 8:00
Více info na webu.

Jubilejní 30. mezinárodní konference VYKUROVANIE 2022 je letos zaměřena na téma „Čistá energie pro modrý vzduch a zelenou přírodu“. Celkem se uskuteční 13 samostatných sekci, 4 diskusní fóra a exkurze. S přednáškou vystoupí kolem 100 odborníků, z toho pětina ze zahraničí. Jejich příspěvky budou publikovány v 500 stránkovém sborníku. Zároveň 30 předních firem bude prezentovat své výrobky, zařízení a technologie.

Od partnerů ASB

Summit Koncepce BIM

Pořadatel: Česká agentura pro standardizaci
Kdy: 24. 2. od 9:00
Více info na webu.

Jaké jsou výhody a možnosti zavedení metody BIM? Na to odpoví prestižní mezinárodní Summit Koncepce BIM, který se zaměří na klíčová témata digitálního stavebnictví. Zejména na výsledky ověřování metodik a standardů na pilotních projektech či praktické dopady ukotvení povinnosti BIM pro veřejné zadavatele v právních předpisech. Summit je příležitostí i v evropském měřítku seznámit se s postupem veřejné správy a konkrétními zkušenostmi našeho státu i evropských partnerů na cestě ke Stavebnictví 4.0. Summit je svým zaměřením, tématy i výběrem řečníků určen odborné veřejnosti z podnikatelské sféry a odborníkům z veřejného sektoru a státní správy z řad zadavatelů, zhotovitelů, správců, projektantů a dodavatelů.

redakce z informací jednotlivých akcí