Redakce radí: kam v květnu za vzděláním a vědomostmi?

Konference
Zdroj: Shutterstock

Počasí již konečně začíná vypadat, že samo pochopilo, že přichází jaro – a na jaře má být teplo. I když, podobně jako v předchozích letech, jdeme z extrému do extrému a ještě nedávno na horách sněžilo, nyní nejsou teploty nad 15 °C (prakticky až ke 20 °C) ničím výjimečným. Počasí však samozřejmě nestojí v cestě vzdělání, ba právě naopak!

Je pravděpodobnější, že si zájemci o konference a semináře najdou čas nyní, v teplém počasí, než v zimě, kdy jim cestu může znepříjemnit námraza, sněžení anebo alespoň prochladlé ruce.  Pořadatelé jsou si toho samozřejmě vědomi a akcemi proto nešetří. Jedny z těch největších, které se v ČR pořádají, nás tak čekají právě v květnu…

Konference Rating a kvalita stavebních materiálů
Pořadatel:  ČSA
Kdy: 15. 5.
Úspěšná tradiční celorepubliková konference o kvalitě stavebních výrobků a technologií navazující na každoroční vyhlášení ratingu a účast v jednotlivých soutěžích a soutěžních přehlídkách. Představení příkladů dobré praxe a každoroční vyhlášení ratingu ve stavebnictví a architektuře spojené s různými soutěžními přehlídkami a programy realizovanými v ČR. Součástí konference je i vyhlášení a předání certifikátů Excelentní kvalita.

Obnoviteľné zdroje energie 2023
Pořadatel: SSTP
Kdy: 15. až 16. 5.
Již 21. ročník konference Obnovitelné zdroje energie, tentokrát na téma „Co škodí a co pomáhá OZE na Slovensku“, bude probíhat v Novém Smolkovci ve Vysokých Tatrách. V rámci konference je připraveno pět tematických sekcí, zaměřených na: podmínky pro OZE, solární energie, biomasa, tepelná čerpadla, geotermální energie –  ale také jejich praktické využití pro aplikace v nízkoteplotních systémech zásobování teplem.

Nové trendy v navrhování a údržbě vodovodní sítě
Pořadatel:  VUT
Kdy: 16. 5.
Seminář bude sestávat ze tří bloků, které budou tematicky zaměřeny na problematiku jakosti pitné vody ve vodovodní síti s akcentem na údržbu, řízené proplachování a nové trendy v navrhování vodovodních sítí. První blok semináře bude věnován prezentaci výsledků studie, která analyzovala dopad sucha a změny klimatu na SV Znojmo. Druhá část semináře bude věnována opatřením a nové architektuře vodovodu, která byla v rámci generelu vytvořena. Třetí blok semináře bude  zaměřen na problematiku řízeného proplachování potrubí vodovodních sítí. Bude prezentován vliv proplachu na vodovod, správná praxe, metodický návod pro provedení a bude představeno nové zařízení, které se k proplachování používá – proplachovací robot.

Všechno, co potřebujete vědět o vytápění a větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie
Pořadatel: Stiebel eltron
Kdy: 16. 5.
Seminář se bude věnovat tématům:

 • Vytápění a větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie s ohledem na snižování vnitřní interiérové teploty. 
 • Obnovitelné zdroje energie a energetická náročnost budov v souvislosti s vyhláškou 264/2020 Sb.
 • Zásady správného návrhu invertorových tepelných čerpadel a jejich případné použití bez akumulačního zásobníku.
 • Větrání obytných budov a vliv řízeného větrání na kvalitu vnitřního prostředí.
 • Instalace tepelných čerpadel v hustých zástavbách v závislosti na zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví § 30.
 • Využití tepelných čerpadel systému země-voda u novostaveb, návrh zdroje tepla a jeho využití pro pasivní chlazení.
 • Chlazení tepelnými čerpadly při využití stávající otopné soustavy.
 • Životnost tepelných čerpadel při jejich celoročním využívání pro vytápění, chlazení, ohřev bazénové vody a přípravu teplé vody na mytí.

Vytápění Třeboň 2023
Pořadatel: STP
Kdy: 16. až 18. 5.
27. ročník tradiční konference, kde vedle odborného programu a výstavky výrobců topenářské techniky budou i doprovodné společenské akce se již tradičně bude pořádat v Třeboni. Konference se letos bude soustředit na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy projektování a hodnocení budov ve světle současné legislativy.

Wienerberger fórum 2023
Pořadatel: Wienerberger
Kdy: 18. 5.
Pokračování odborné konference pro projektanty, architekty, studenty a stavební firmy. Součástí programu budou témata:

Od partnerů ASB

 • Představení nového Podkladu pro navrhování Tondach.
 • Moderní pojetí fotovoltaiky v ČR pohledem odborníků.
 • Energeticky úsporné vykonzolování stropu.
 • Stavební konstrukce v souvislostech – detail napojení příčky na strop a překlad Porotherm KP Vario UNI pro stínicí techniku s další řadou cihel.
 • Montážní postup detailu překladu Porotherm KP Vario UNI pro stínicí techniku s další řadou cihel.

Solární energie a akumulace v ČR 2023
Pořadatel: Solární asociace
Kdy: 30. 5.
Sedmý ročník největší české konference zaměřené na fotovoltaiku a akumulaci bude tuto výraznou obměnu energetického trhu reflektovat. Probereme dlouho očekávané legislativní novinky usnadňující budování nových elektráren a umožňující vznik energetických komunit, sdílení elektřiny a rozšiřování fotovoltaiky na střechy bytových domů. Podíváme se na to, jaký vliv má současná situace v energetice na nové projekty a na budoucí PPA smlouvy. Představíme nové trendy v akumulaci a agrivoltaice, a chybět nebude ani ryze technická část věnovaná kvalitě instalací, připojování do sítě, protipožární ochraně a měření po fázích.

Digitalizace a BIM ve stavebnictví 2023
Pořadatel: ČSA
Kdy: 1. 6.
BIM jako cesta digitalizace českého stavebnictví, BIM jako nástroj komunikace ve stavebnictví, BIM jako předpoklad stavebnictví 4.0, praktické zkušenosti, doporučené metodické a legislativní podklady, výzkumná témata, vzdělávací programy… tato a další témata zazní na konferenci pod vedením Nadace ABF, MPO, ČAS, CZ.BIM a SPS, ve spolupráci s ČKAIT, ČKA, MMR, ČSSI, SIA ČR, ČVUT, SEVEN, NCS4.0 a za podpory dalších partnerů i odborných a mediálních partnerů konference.

Zdroj: Vytvořeno z podkladů jednotlivých akcí a jejich pořadatelů