Na Mariánské cestě

Nejen úsporné bydlení, ale i výstavba. Udržitelnosti se už přizpůsobuje celý stavební proces

Partneři sekce:

Nároky v sektoru stavebnictví podléhají stále přísnějším požadavkům a normám s cílem dostát společným evropským závazkům na snižování emisí. Stále více developerů proto klade důraz na nízkou energetickou náročnost již od samotné výstavby rezidenčních projektů.

Kombinace kvalitních stavebních materiálů, obnovitelných zdrojů energie, moderních technologií a smart managementu domácnosti pak vede až ke 40procentní soběstačnosti realizovaných budov.

Celá koncepce propojující udržitelnější výstavbu včetně následného energeticky úsporného bydlení vychází z dlouhodobé strategie obou společností vytvářet projekty s přidanou hodnotou. „Doba se proměnila a dnes se už každý zajímá o to, na kolik vyjde kilowatthodina, kilojoule tepla nebo jaká je návratnost jednotlivých technologií,“ říká zakladatel a majitel společnosti DOMOPLAN Tomáš Vavřík a dodává, že se na toto období v minulosti připravovali. „Počítali jsme s těmito inovacemi již pár let nazpět, tedy ještě před současnou napjatější situací. Energeticky úsporná opatření a tomu odpovídající architektonická řešení jsou proto součástí rezidenčních projektů, které nyní máme v pokročilém stádiu výstavby.“

Recyklovaná stavební suť i hliník

„Využíváme recyklované stavební materiály v podobě drcené stavební suti nebo recyklovaného dřeva. Kde to jde, využíváme v hojné míře také materiály přímo z původních brownfieldů, na jejichž území většina našich společných projektů vzniká. Zároveň jak u brněnské výstavby, tak ve středních Čechách vybíráme dodavatele technologií, kteří se nachází v krátké dojezdové vzdálenosti,“ vysvětluje Václav Stehno, generální ředitel stavebního koncernu THIERRA.

Jeden z takových recyklátů stavební suti obsahuje směs rozdrceného starého betonu nebo také cihel, malty a kamenů. Výsledný produkt se následně využívá pro výrobu recyklovaného betonu. V rámci dceřiné společnosti ALGLAS, která se zabývá opláštěním budov, navázal koncern nově spolupráci se společností Wicona. Odebírá od ní profilové systémy vyrobené ze slitiny. „Slitina je vyrobená ze 75 procent z recyklovaného hliníku. Je určená pro výrobu stavebních prvků, jako jsou okenní rámy, dveře, fasádní panely a další konstrukce. Aktuálně ji používáme na stavbách na Slovensku, ale plánujeme její využití i na dalších stavbách,” doplňuje Václav Stehno.

Řešení v centru města i v kombinaci s přírodou

Vlajkovou lodí v této oblasti jsou dva největší rezidenční projekty, které DOMOPLAN ve spolupráci s koncernem THIERRA realizují. Rezidence Pekárenský dvůr vzniká v centru Brna v městské části Zábrdovice, a to dle environmentálních standardů certifikace BREEAM. Na 239 rezidenčních jednotek o různých dispozicích doplňuje zelený vnitroblok s vysazenými dřevinami, které jsou udržovány pomocí dešťové vody z retenčních nádrží.

Funkci retence plní i zelené střechy, které zároveň napomáhají lepší hydroizolaci. Součástí střech je také fotovoltaika, odkud obnovitelná energie proudí do lokální distribuční soustavy, pomocí které mají rezidenti zajištěnou stabilitu dodávek a zároveň nižší finanční náklady.

Podobný systém energetické úspornosti je implementován také u další rezidence Na Mariánské cestě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Podobně jako u brněnského Pekárenského dvora, i u tohoto projektu zajišťuje instalaci a servis společnost MAGUS EDH spadající pod Clean Energy Fund. V rezidenčním areálu brandýské rezidence budou také dobíjecí stanice pro elektromobily nebo místo pro sdílené kola a koloběžky se servispointem.

Hlavní prvky Na Mariánské cestě tvoří zasakovací plochy a jezírka, které společně se zelenými střechami se suchomilnými rostlinami a bohatě vysazenou zelení v samotném areálu napomáhají utvářet příjemnější mikroklima. Rostliny jsou následně napájeny systémem automatické závlahy z retenčních a zasakovacích nádrží.

„Našim záměrem je lidem pomoci, aby měli energie co nejdostupnější zároveň stabilní. Abychom systémem propojení budov a ukládání energie do akumulačních baterií dokázali zajistit dostatek energie v jakékoliv situaci. Ať už během zimního období nebo i v letních dnech. Aby energii, která se přes den vyrobí, mohli lidé využít večer po příchodu z práce,“ popisuje energetická řešení, konkrétně u rezidence Na Mariánské cestě, Josef Molnár, hlavní projektový manažer společnosti DOMOPLAN.

Úsporné domácnosti

K nízké energetické náročnosti rezidenčních areálů přispívají prvky smart řešení a energetického managementu domácností, který taktéž zajišťuje společnost MAGUS EDH. Prostřednictvím svého účtu v online aplikaci mají rezidentni možnost dálkového ovládání své domácnosti – od regulace tepla až po ovládání osvětlení.

Online portál zároveň nabízí přehled spotřeby všech energií a vody a jejich přepočet na finanční výdaje. Samotné odečty energií probíhají na dálku, taktéž online. Pomocí klientského účtu lze zároveň hlásit závady, naopak majitelé jsou předem informováni o plánovaných odstávkách, mimořádnostech nebo výměně měřidel.

red