Bezemisnost je možná. Otázkou jsou náklady, reagují developeři na návrh komise

Obr. 1 a emise z výroby energie

Bezemisnost, ke které svými kroky a rozhodnutími míří Evropská unie, je technicky možná. Otázkou však je, kolik peněz tato přeměna bude stát. Shodla se na tom většina zástupců developerských společností. Přísnější ekologická pravidla mají platit mimo i pro výstavbu nových budov, které navíc nebudou moci od roku 2030 produkovat žádné emise.

Podle ředitelky strategie developera UDI Group Marcely Fialkové jsou cíle EK v případě snahy o skutečnou bezemisnost v tak malém čase v podstatě nedosažitelné. V minulosti se podle ní opatření snižující energetickou náročnost budov promítla do cen bytů.

„Všechna ekologická opatření musí někdo zaplatit. Ve výstavbě je to odběratel, u bytových domů pak majitelé bytů nebo jejich nájemníci. Z EU si tak ambiciózní cíle může dovolit Německo, a i to je otázkou,“ řekla Fialková.

Majitel developerské skupiny JRD Jan Řežáb uvedl, že bude záležet na tom, jak se návrh promítne do navýšení nákladů na jednotlivá úsporná opatření. „Evropská unie pevně stojí za realizací Green Dealu (evropské zelené dohody).

Tato filozofie a směr jsou tak jednoznačně dány, lze pouze diskutovat o intenzitě a rychlosti jednotlivě přijímaných opatření. Daný vývoj ale bereme spíše za pozitivní pro uživatele i pro nezávislost energetické sítě celé ČR, protože přispívá k větší nezávislosti na výrobě a ceně energií,“ sdělil.

Trh má čas se připravit

Mluvčí developera Central Group Ondřej Šťastný uvedl, že pro všechny projekty společnosti jsou navrhována energeticky úsporná řešení a dalším zpřísňováním podmínek se firma zabývá. „Posuzujeme například možnost využití tepelných čerpadel pro dodávání tepla i chlazení nebo systémů využívajících obnovitelné zdroje energie – zejména fotovoltaické či fototermické systémy využívající sluneční energii,“ řekl Šťastný.

Ředitelka aliance oborových asociací podporující energeticky úsporné stavebnictví Šance pro budovy Šárka Tomanová uvedla, že deset let je relativně dlouhá doba, aby se trh na změnu připravil, i co se týče technologického posunu. „Přeci jen i fotovoltaika a bateriové systémy, které jsou u nových budov za tímto účelem využívány nejčastěji, dostály za posledních deset let značného posunu,“ uvedla Tomanová.

red