ASB Články na tému

PDS

Pražská developerská společnost (PDS) připravuje na padesátku projektů, ve kterých by mělo v následujících deseti letech vzniknout 6000 až 8000 bytů. Letos zahájí městská organizace nutné kroky k výstavbě u dvou až čtyř projektů. Nejblíže k výstavbě mají domy Jalový dvůr v Praze 4, na Zlíchově nebo v Zenklově ulici nedaleko Palmovky.

redakce -

Rada hl. m. Prahy schválila investiční přípravu projektu Beranka v Praze Horních Počernicích, který tvoří výstavba cca 300 jednotek městského dostupného nájemního bydlení a základní škola pro cca 540 dětí. V letošním roce bude pro území o rozloze 63 000 m2 pod vedením PDS připraven tzv. masterplan, který se stane podkladem pro architektonické soutěže a výběrová řízení na jednotlivé části tohoto projektu městské bytové výstavby.

Vítězem druhé architektonické soutěže vypsané na městský bytový dům Vršovická se stala brněnská architektonická kancelář Kuba & Pilař architekti. Na městském pozemku v Praze 10 vymezeném ulicemi Vršovická a Petrohradská v těsné blízkosti fotbalového stadionu Bohemians vyroste podle jejich návrhu polyfunkční dům se 139 nájemními byty, maloobchodními prostory v přízemí a parkovacími stáními pro obyvatele domu a případně i pro rezidenty Prahy 10.

Příspěvková organizace hlavního města Pražská developerská společnost (PDS) vypíše architektonickou soutěž na rekonstrukci vršovického fotbalového stadionu Ďolíček. Součástí rekonstrukce by měla být přístavba s komerčními prostory. Na parkovišti západně od stadionu zároveň město plánuje bytový dům a naproti přes Vršovickou ulici sportovní halu.

Pražská developerská společnost (PDS) vypsala výběrové řízení na dodavatele projekčních prací první části městské bytové výstavby v Praze - Dolních Počernicích, která zahrnuje přibližně 250 nájemních bytů. Vybraný dodavatel zpracuje projekt nejméně pro vydání územního rozhodnutí případně stavebního povolení.

Příspěvková organizace hlavního města Pražská developerská společnost (PDS) připraví projekt dostavby nedokončené budovy Nová Palmovka, kde by v budoucnu mohla sídlit evropská kosmická agentura EUSPA. Magistrát také na městských pozemcích kolem Palmovky plánuje postavit novou čtvrt s nájemními byty, obchody a parkem.

Pražská developerská společnost (PDS) vypisuje první architektonickou soutěž na zpracování návrhu polyfunkčního domu na pozemcích p. č. 69 a č. 70 mezi ulicemi V Botanice a Matoušova v Praze 5. V projektu se počítá s cca 50 městskými nájemními byty a s maloobchodními prostory umístěnými v přízemí.

Pražská developerská společnost (PDS) postupuje v přípravě svých projektů městského nájemního bydlení. Díky výběrovým řízením a architektonickým soutěžím navíc získá téměř 10 projektů architektonickou podobu. PDS bude v letošním roce dále koordinovat přípravu 3 velkých území, kde se počítá se nejen s výstavbou bytových domů, ale i nových lokálních center.

Pražští radní schválili pravidla, kterými se má magistrát v budoucnu řídit při výstavbě vlastních bytů. Dokument zahrnuje požadavky na stavbu, jako je cena stavebních prací, standard bytů a jejich velikost, energetické standardy, parkování nebo architektonická podoba domů. Pro magistrát a jeho organizace jsou pravidla závazná, pro městské části pak slouží jako doporučení.