Bytový dům Vršovická: Architektonickou soutěž vyhrál návrh ateliéru Kuba + Pilař Architekti

Vítězem druhé architektonické soutěže vypsané na městský bytový dům Vršovická se stala brněnská architektonická kancelář Kuba & Pilař architekti. Na městském pozemku v Praze 10 vymezeném ulicemi Vršovická a Petrohradská v těsné blízkosti fotbalového stadionu Bohemians vyroste podle jejich návrhu polyfunkční dům se 139 nájemními byty, maloobchodními prostory v přízemí a parkovacími stáními pro obyvatele domu a případně i pro rezidenty Prahy 10.

Součástí návrhu je také řešení břehů Botiče s parkovou úpravou a cyklostezkou. Po uplynutí formálních lhůt zahájí PDS s vítězným architektonickým studiem tzv. JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění), aby mohly začít práce na dokumentaci pro stavební povolení.

Druhé místo obsadilo rakouské studio heri+salli a třetí dánský ateliér ADEPT ve spolupráci s českým ohboi. Odborná porota vedená architektkou Pavlou Pannovou ocenila vysokou kvalitu všech pěti návrhů předložených v druhém kole architektonické soutěže.

Bytový dům Vršovická
Bytový dům Vršovická
Bytový dům Vršovická

„Vítězný tým kombinuje typologii chodbového a pavlačového bytového domu, jež jsou typické pro urbanistickou strukturu Vršovic.  Návrh zahrnuje jak variabilní dispozice bytů, tak flexibilní prostory pro obchody a služby v přízemí. Nabízí nová veřejná prostranství s parkovou úpravou podél Botiče, vtahuje vodní tok do poloveřejného vnitrobloku pomocí pobytových schodišť, vytváří menší náměstí u Vršovické ulice a vnitroblok osvěžuje stromy. Rozhodování vůbec nebylo jednoduché, protože všechny ostatní soutěžní návrhy měly vysokou kvalitu, nápaditě prověřily soutěžní zadání a přinesly překvapivá řešení,“ uvedla Ing. arch. Pavla Pannová, předsedkyně odborné poroty architektonické soutěže.

„S vítězným návrhem jsme velmi spokojeni a těšíme se na jeho přípravu. PDS však čeká ještě hodně komplexní práce s investorskou přípravou projektu včetně povolovacího procesu. V příštím roce PDS vyhlásí architektonickou soutěž na rekonstrukci fotbalového stadionu a zároveň probíhají na úrovni města a městské části přípravné kroky k projektu sportovní haly v Přípotoční ulici. Předpokladem kvalitativní proměny celé lokality je koordinovaná investorská příprava včetně integrovaného procesu návrhu jednotlivých záměrů,“ ohodnotil výsledky Petr Urbánek, ředitel PDS.

Bytový dům Vršovická
Bytový dům Vršovická | Zdroj: Kuba & Pilař architekti

Dostupné městské bydlení ve Vršovicích

Vyhlášení historicky druhé architektonické soutěže na městský bytový dům souvisí se snahou vedení hl. m. Prahy v letech 2019 – 2022 přispět k řešení bytové krize rozšířením městského bytového fondu mimo jiné profesionální přípravou městského bytového developmentu.

„V roce 2021 jsme podepsali s městskou částí Praha 10 memorandum o spolupráci na rozvoji lokality Vršovická, jejíž první vlaštovkou je příprava výstavby bytového domu v místě, kde záměr výstavby polyfunkčního objektu již od devadesátých let existoval. Městské byty budou určeny pro profese důležité pro chod města (zejména učitelé a zdravotníci) a pro křehké sociální skupiny (rodiče samoživitelé a osamělí senioři). Součástí proměny Vršovické bude také revitalizace a dostavba fotbalového stadionu a výstavba sportovní haly v Přípotoční, na nichž budou město a městská část spolupracovat,“ říká doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, úřadující náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Ing. arch. Martin Valovič, starosta Městské části Praha 10 uzavírá: Pro MČ Praha 10 se jedná o klíčové místo budoucího rozvoje této lokality. Vítězný návrh výborně reagoval na dnes nevyužitý potenciál řešeného prostoru a čerpal i ze dvou našich koncepčních dokumentů – Generelu veřejných prostranství a Urbanistické studie Botič. Byť se řešené území i zadání soutěže na první pohled nezdálo složité, bylo při návrhu nutné prokázat nejen architektonický cit pro detail samotného domu, ale také urbanistické zkušenosti s navrhováním veřejného prostoru ve vazbě na okolní stabilizovanou městskou zástavbu, což se vítěznému týmu soutěže beze zbytku povedlo.“

Bytový dům Vršovická
Bytový dům Vršovická | Zdroj: Kuba & Pilař architekti

Architektonická soutěž – Bytový dům Vršovická, Praha 10

Architektonickou soutěž vyhlásila PDS podle zásad České komory architektů v červnu 2022. Přihlásilo se do ní 47 ateliérů z ČR i zahraničí. V srpnu na základě rozhodnutí odborné poroty postoupilo do druhého kola 5 architektonických studií, která do 10. října odevzdala své soutěžní návrhy. V listopadu 2022 porota rozhodla o vítězi a určila další pořadí.

Pořadí soutěžních návrhů:

1.      Cena Kuba & Pilař architekti (ČR)
2.     cena heri & salli Architektur ZT GmbH (Rakousko)
3.     cena ADEPT + ohboi (Dánsko + ČR)
další pořadí D3A (ČR)

Pavel Hnilička Architects+Planners + Baumschlager Eberle Architekten (ČR + Rakousko)

 

Odbornou soutěžní porotu tvořili:

Ing. arch. Pavla Pannová

(předsedkyně poroty)

Ing. arch. Michaela Kloudová

(projektová manažerka PDS)

Ing.  Martina Forejtová Petr Zeman (zastupitel HMP)
Ing. arch. Petr Hornát doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

(radní HMP / náměstek primátora pro územní rozvoj)

Ing. arch. Richard Sidej Ing. arch. Martin Valovič

(místostarosta, aktuálně starosta MČ Praha 10)

Ing. arch. Ondřej Rys Ing. arch. Jiří Zákostelný

(vedoucí Kanceláře hlavního architekta, MČ Praha 10)

Ing. arch. David Hlouch Ing. Rastislav Tomaščík, MBA (projektový manažer PDS)

 

Odborná porota vedená Ing. arch. Pavlou Pannovou hodnotila soutěžní návrhy z těchto hledisek: urbanistické a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost. Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 3 mil. Kč.

red