Vizualizace bytového domu V Botanice
Galerie(5)

Pražské poprvé. Nový městský bytový dům vzešel z architektonické soutěže

Historicky první architektonická soutěž na městský development v Praze má svého vítěze. Bytový dům V Botanice s 56 městskými nájemními byty a maloobchodním prostory v přízemí, který se nachází mezi ulicemi V Botanice a Matoušova v Praze 5, navrhne pražské studio Atelier bod architekti.

Odborná porota vedená Borisem Redčenkovem ocenila celkový návrh bytového domu, který je přiměřený urbanistické situaci, zajímavé architektonické i materiálové řešení fasády, vytvoření klidného uzavřeného dvora a dobré dispozice bytů. Detailní práce na projektové dokumentaci pro územní řízení budou zahájeny po uzavření smlouvy s vítězem soutěže.

Vizualizace bytového domu V Botanice
Vizualizace bytového domu V Botanice
Vizualizace bytového domu V Botanice
PDS V Botanice lokalita Praha 5

„Návrh bytového domu V Botanice, který vzešel z architektonické soutěže, mě osobně potěšil.
V proluce městského bloku na hlavní smíchovské třídě vyroste reprezentativní dům odpovídající
nárokům jak na moderní bydlení i soudobou architekturu. Po odborné stránce oceňuji zejména
celkové řešení projektu, který se stane spojnicí dvou protichůdných staveb jako je barokní Portheimka
a pyramidální banka Karla Pragera. Městské nájemní byty V Botanice budou určené pro preferované
profese, které zajišťují chod a služby města nebo matky samoživitelky. V přízemí domu budou obchody a služby,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Promyšlený a efektivní

„Moderní bytový dům podle návrhu Atelieru bod architekti výborně zapadá do historizující zástavby okolo smíchovské Portheimky. Navazuje na ni svou výškou (dům má šest pater + jedno ustupující)
a materiálovým řešením fasády a společných prostor (keramické obklady, štukové omítky a dřevěná okna). Důsledně promyšlené je dispoziční řešení zohledňující vybavení jednotlivých bytů mobiliářem a zařizovacími předměty. Výborná je také celková efektivita využití ploch, která se projeví pozitivně v ekonomice projektu,“ doplňuje Rastislav Tomaščík, projektový manažer Pražské developerské společnosti zodpovědný za přípravu bytového domu V Botanice.

Vizualizace bytového domu V Botanice
Vizualizace bytového domu V Botanice | Zdroj: Atelier bod architekti

Boris Redčenkov, předseda odborné poroty architektonické soutěže, uvádí: „Vítězný návrh svým celkovým pojetím působí v lokalit samozřejmým a uklidňujícím dojmem. Stabilizuje složitý kontext daného místa a je důstojným partnerem Portheimky a kostela sv. Václava. Zaujalo nás architektonické a materiálové řešení fasády domu a vytvoření klidného uzavřeného prostředí dvora jako místa pro společenský kontakt jeho obyvatel. Zároveň bych chtěl vyzdvihnout profesionální organizaci architektonické soutěže ze strany Pražské developerské společnosti.“

Na dalších místech se v užším kole architektonické soutěže umístila architektonická studia ov architekti (2. místo) a rakouský ateliér Baumschlager Hutter (3. místo).

Posuzoval se urbanismus i hospodárnost

Historicky první architektonická soutěž na polyfunkční dům V Botanice byla zahájena v březnu 2022 a dne 1. srpna 2022 byly vyhlášeny její výsledky. Soutěž se řídila zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020).

Byla organizovaná podle zásad České komory architektů ve spolupráci se společností CBArchitektura. Soutěžní návrhy byly posuzovány z těchto hledisek: urbanistické a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost. Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 1,9 mil. Kč.

red