V Dolních Počernicích vznikne 250 nájemních bytů. Praha hledá projektanta

Dolní Počernice
Zdroj: PDS

Pražská developerská společnost (PDS) vypsala výběrové řízení na dodavatele projekčních prací první části městské bytové výstavby v Praze - Dolních Počernicích, která zahrnuje přibližně 250 nájemních bytů. Vybraný dodavatel zpracuje projekt nejméně pro vydání územního rozhodnutí případně stavebního povolení.

Pozemky v Dolních Počernicích o celkové rozloze 18,5 ha jsou jedním z největších rozvojových území hl. m. Prahy, které je možné využít pro rezidenční výstavbu. Svěřené území PDS rozdělila na tři projektové části, které by měly být realizovány postupně v letech 2025 až 2034:

  • Projekt 1 zahrnuje výstavbu cca 250 bytů (schváleno Radou HMP v roce 2021)
  • Projekt 2 zahrnuje cca 550 bytů (schváleno Radou HMP v roce 2022)
  • Infrastruktura (veškeré sítě, kanalizace, odpad, dopravní napojení schváleno Radou HMP 2022).

Veškerá dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na profilu PDS v Tender aréně. Nabídky je možné podávat do 18. července 2022 do 14 hodin.

Do deseti let až 800 bytů

„V Dolních Počernicích chystáme novou čtvrť v podobě zahradního města, která bude šetrná ke svým obyvatelům i k životnímu prostředí. V horizontu 10 až 12 let zde vznikne cca 800 bytových jednotek v rodinných, řadových a nízkopodlažních bytových domech se společnými zahradami a vnitrobloky, které citlivě naváží na okolní rezidenční zástavbu. Součástí projektu budou i menší komerční prostory pro maloobchodní prodejny, provozovny drobných služeb či lékařské ordinace, malé náměstí s okrasnou zelení a sportoviště pro děti i dospělé.  V dalších etapách bude součástí řešeného území i základní škola, pro kterou je v územním plánu určená významná plocha,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

„Formou architektonických workshopů PDS zpracovala urbanistickou a typologickou koncepci celého území (tzv. master plan). Společně s vybraným dodavatelem projekčních prací PDS vyvine velké úsilí, aby byla do této koncepce zahrnuta i pokročilá řešení enviromentálních energetických návrhů a v úzké spolupráci s MČ Praha Dolní Počernice i potřebné sociální prvky.“ říká Petr Urbánek, ředitel PDS, a doplňuje: „projekt tímto způsobem přispěje k vytvoření nových pracovních příležitostí a k plnění Klimatického plánu hl. m. Prahy.“

Všechna výběrová řízení vypisovaná PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020). Kritérii otevřeného výběrového řízení jsou nabídková cena, profesní zkušenosti a architektonická ocenění realizačního týmu.

red