Rezidenční čtvrť a redevelopment brownfieldu. Praha se pouští do velkých proměn

Transformační území Nové Dvory o rozloze cca 30 hektarů a osmihektarový brownfield na Palmovce. Obě lokality patří k největším souvislým majetkovým držbám hlavního města Prahy. Obě pak čeká do budoucna velká proměna, kterou bude mít na starosti právě město.

Transformační území Nové Dvory o rozloze cca 30 hektarů patří k největším souvislým majetkovým držbám hl. m. Prahy. Okolo nové stanice metra Praha vybuduje městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením a kompletní občanskou vybaveností v podobě mateřské a základní školy, kulturního centra, prostor pro obchod a služby, linek MHD a zázemí pro sport a rekreaci. Propojením parku Jalodvorská louka s novým náměstími vznikne velkorysý veřejný prostor plný zeleně.

V rámci řešení nově vytvářeného území je kladen velký důraz na inovativní energetická řešení včetně nejmodernějších přístupů k tvorbě tzv. modrozelené infrastruktury. Rozvoj Nových Dvorů iniciuje hl. m. Praha prostřednictvím svých organizací Institutu pro plánování a rozvoj (IPR) a Pražské developerské společnosti (PDS) a ve spolupráci s Dopravním podnikem (DPP) a Městskými částmi Praha 4 a Praha 12.

Územní studie Nových Dvorů

„V návaznosti na vybudování nové stanice metra jsme se rozhodli zhodnotit městské pozemky v jejím bezprostředním okolí a postavit zde novou městskou čtvrť. Bude mít především rezidenční charakter a pro její nové obyvatele vybudujeme veškerou potřebnou infrastrukturu. Po změně územního plánu bude možné na Nových Dvorech postavit 1.600 – 2.000 bytů, které využijeme například i pro matky samoživitelky. Výstavba celé čtvrti bude probíhat v etapách a zabere deset let,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Studio Unit architekti vytvořilo pro Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy územní studii celého transformačního území, která byla projednána se zástupci Městské části Praha 4 a Praha 12 a formou participace s veřejností. Představuje společenskou dohodu o rozvoji území a je koncepčním východiskem pro přípravu jednotlivých projektů. Vychází z principů udržitelného rozvoje, kompaktního města krátkých vzdáleností a rozmanitého města plného zeleně.

Nové Dvory
Nové Dvory | Zdroj: PDS

„Rozvoj budoucích stanic okolí metra D je pro Prahu zásadní. Podobně jako na Libuši a v Krči vznikne na Nových Dvorech nová soběstačná čtvrť pro 5.000 lidí, kam mimo metra povede také tramvaj. Celá studie je podporována městskými částmi i místními obyvateli, jejichž připomínky jsou ve ní zohledněny,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Nová městská čtvrť Nové Dvory

„Na 15 hektarech městských pozemků, které byly PDS svěřeny k hospodaření, postupně začíná investičně projektová příprava celkem téměř 300 000 m2 HPP (hrubých podlahových ploch) zejména pro městské nájemní byty a také cca 130.000 m2 pro administrativu, restaurace, kavárny, obchody a služby, které přinesou až 5.000 nových pracovních míst, a mateřskou a základní školu, kulturní či komunitní centrum a sportoviště.

Příprava nové čtvrti probíhá paralelně s přípravou výstavby nové stanice metra a s prodloužením tramvajové trati z Modřan, která bude u metra končit. Lokalita je rozdělena na jednotlivé projekty, které se budou realizovat postupně. Předpokládáme, že celek by mohl být dokončen v horizontu 10 až 15 let,“ říká Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.

Nové Dvory - území
Nové Dvory – území | Zdroj: PDS

Palmovka jako druhý Anděl

Osmihektarový brownfield na Palmovce, největší rozvojové území s širším centru metropole které majetkově ovládá hl. m. Praha, čeká velká proměna. Vzniknout by zde měla kompletně nová čtvrť s ambicí stát se pulsujícím centrem pravého břehu Vltavy. Tvořit ji budou bytové a administrativní budovy s restauracemi, kavárnami, obchody a službami. Počítá se také s občanskou vybaveností v podobě základní školy a kulturního centra s knihovnou.

Velká pozornost bude věnována kvalitnímu veřejnému prostoru. Pražané se mohou těšit na centrální park s promenádou, několik menších náměstí a řadu vnitrobloků, které budou díky zeleni, lavičkám a vodním prvkům příjemným místem pro pobyt dětí i dospělých. Nová městská čtvrť naváže na multifunkční výstavbu na Rohanském ostrově a na existující zástavbu v Libni. Redevelopment Palmovky iniciuje hl. m. Praha prostřednictvím své příspěvkové organizace Pražská developerská společnost.

„Palmovka je svou velikostí, industriální minulostí a rozvojovým potenciálem srovnatelná s Andělem. Zatímco na Smíchově je redevelopment brownfieldů tažený soukromými investory, na Palmovce jej díky souvislé majetkové držbě iniciuje město. Naší ambicí je proměnit Palmovku v pulsující novou čtvrť, která bude mít pro pravý břeh Vltavy stejnou gravitační sílu, jakou má Anděl pro ten levý,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Model budoucí Palmovky

Pražská developerská společnost (PDS) spolupracovala na urbanistickém a architektonickém řešení Palmovky se studenty architektury ČVUT. Celkem 45 studentů tří ateliérů Kohout-Tichý, Juha-Tuček a Stempel-Beneš půlroku vytvářeli fyzický model Palmovky o velikosti 2 x 3 m, který zahrnuje 60 různých budov ve 12 blocích. Rozhovor s prof. Michalem Kohoutem z ČVUT o Palmovce je k dispozici na webových stránkách PDS.

„Pro klíčovou část, tzv. Pentagon, byla na základě dohody všech relevantních partnerů – mimo jiné IPR, PDS, HMP objednána Městkou částí Praha 8 urbanistická studie, která zachycuje shodu těchto partnerů na urbanistické koncepci území a tvoří podklad pro probíhající změnu územního plánu. Z této územní studie vychází i fyzický model Palmovky, který názorně ukazuje možnosti vzniku nové městské čtvrť,“ uvádí Petr Urbánek, ředitel PDS.

Palmovka - model
Palmovka – model | Zdroj: PDS

Urbanistická studie zpracovaná studiem Unit architekti chrání stávající hodnoty lokality, zasazuje do ní bytové a administrativní budovy a vytváří mezi nimi atraktivní veřejný prostor. Studie vychází z principů udržitelného rozvoje, kompaktního města krátkých vzdáleností a rozmanitého města plného zeleně.

„Palmovka, která leží téměř v centru Prahy, je již dlouhou dobu zanedbanou lokalitou. Jsem rád, že se projekt posouvá a vznikne zde plně funkční čtvrť i s dostupným bydlením. Projekt také navazuje na krajinářskou proměnu Rohanského ostrova, na níž právě probíhá soutěžní workshop. Čtyři postupující týmy budou známy již v červenci. Výsledky soutěže vyhlásíme příští léto,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Nová městská čtvrť na Palmovce

Na 8 hektarech městských pozemků se připravuje 2.200 městských bytů a cca 40.000 – 50.000 m2 ploch, které bude možné využít pro administrativu, maloobchod (restaurace, kavárny, menší obchody a služby) a další nekomerční účely (kulturní nebo komunitní centrum, knihovna, volnočasové aktivity dětí – např. DDM nebo ZUŠ). Projekt bude realizován v etapách v horizontu 5 až 10 let (do roku 2033).

Jednotlivé projekty na Palmovce PDS postupně zveřejňuje. Patří k nim např. bytový dům Palmovka-Zenklova, pro který PDS vypsala výběrové řízení na projektanta, nebo projekt revitalizace Centra Nová Palmovka, který chce Praha a Ministerstvo financí ČR nabídnout jako nové sídlo Agentuře Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA). Další projekty budou následovat.

Od partnerů ASB

Palmovka - území
Palmovka – území | Zdroj: PDS

Nové sídlo EUSPA na Palmovce

V prosinci 2021 se zástupci hl. m. Prahy a Ministerstva financí ČR shodli na tom, že nabídnou Agentuře Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) nové vhodné místo, aby její sídlo zůstalo i nadále v Praze. Bylo vybráno Centrum Nová Palmovka, které v téže době hl. m. Praha převzalo od Městské části Praha 8 a Metrostavu a ukončilo tak jejich letitý obchodní spor.

Aktuálně je Centrum Nová Palmovka v portfoliu Pražské developerské společnosti, která podniká kroky potřebné k tomu, aby Praha a Ministerstvo financí ČR mohly Agentuře Evropské unie pro Kosmický program nové sídlo závazně nabídnout a garantovat termín jejího nastěhování.

red