Praha Pankrác

Cena prací i velikost. Praha schválila, za jakých podmínek bude stavět byty

Pražští radní schválili pravidla, kterými se má magistrát v budoucnu řídit při výstavbě vlastních bytů. Dokument zahrnuje požadavky na stavbu, jako je cena stavebních prací, standard bytů a jejich velikost, energetické standardy, parkování nebo architektonická podoba domů. Pro magistrát a jeho organizace jsou pravidla závazná, pro městské části pak slouží jako doporučení.

Město před časem založilo vlastní Pražskou developerskou společnost (PDS), která společně s Institutem plánování a rozvoje (IPR) pravidla připravila. „Kladou důraz nejenom na architektonickou a urbanistickou kvalitu, ale i na úspornost a určitou rozumnost výstavby tak, aby v tom třeba stoletém cyklu výstavby město nevykládalo zbytečné prostředky, aby ten systém skutečně mohl fungovat ne jako ziskový, ale bez ztrát,“ uvedl náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Podle radního pro bydlení Adama Zábranského nebude muset město díky pravidlům u každého nového projektu vymýšlet od nuly, jaké má být dispoziční řešení a skladba bytů, což přípravu projektů urychlí. „Standardy se mohou časem měnit, v tuto chvíli je ale zásadní, že město ví, jaké bydlení chce stavět,“ uvedl. Šéf IPR Ondřej Boháč doplnil, že město se při přípravě inspirovalo podobnými standardy Mnichova, Bruselu či Glasgow.

Praha a její městské části mají v současnosti asi 31 000 bytů. Po sametové revoluci jich do vlastnictví města přešlo asi téměř 200 000, většina se však prodala při privatizacích. Nynější vedení Prahy si kladě za cíl postupně navyšovat bytový fond, určený pro bydlení lidí v tíživé sociální situaci nebo zástupce potřebných profesí, jako jsou kantoři, zdravotníci, policisté nebo hasiči.

K tomuto účelu byla založena PDS, která má na městských pozemcích připravovat bytové projekty. Podle informací města má společnost na starosti asi 400 000 metrů čtverečních pozemků, kde by v horizontu deseti let mělo vzniknout 6000 až 8000 bytů.

red