Pražská developerská společnost se zaměří na 3 území. Plánuje tisíce bytů

shutterstock 1691110705 vystavba X

Pražská developerská společnost (PDS) postupuje v přípravě svých projektů městského nájemního bydlení. Díky výběrovým řízením a architektonickým soutěžím navíc získá téměř 10 projektů architektonickou podobu. PDS bude v letošním roce dále koordinovat přípravu 3 velkých území, kde se počítá se nejen s výstavbou bytových domů, ale i nových lokálních center.

„V uplynulém roce a půl se PDS aktivně ujala správy svěřeného nemovitostního portfolia. Všechny pozemky nechala tržně ocenit, aby zjistila jejich aktuální hodnotu. S ohledem na parametry Územního i Metropolitního plánu zpracovala ekonomické kalkulace projektů, které na doporučení Investičního expertního výboru PDS schválila Rada hl. m. Prahy. Jednotlivé projekty se v letošním roce posunou do další fáze své přípravy, kdy získají architektonickou podobu,“ uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

„Vypisujeme otevřená výběrová řízení a architektonické soutěže, aby nová městská výstavba přinesla do dané lokality kromě jiného také kvalitní soudobou architekturu. Díky koordinovanému přístupu příprav velkých území na Palmovce, v Nových Dvorech a v Dolních Počernicích vytvoříme nová místní centra s byty, obchody, službami, školními a volnočasovými zařízeními a s kvalitním veřejným prostorem,“ doplnil Hlaváček.

Městský developer plánuje okolo 5 tisíc bytů

Všechna výběrová řízení a architektonické soutěže vypisované PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020). Výsledky výběrových řízení budou zveřejňovány postupně v Q2 až Q3 2022. Výsledky architektonických soutěží budou vyhlášeny v Q3 až Q4 2022.

„Po ukončení architektonických soutěží a výběrových řízení počítáme s tím, že budeme s budoucími dodavateli projekčních prací spolupracovat na tom, aby mohla pokračovat realizace dalších projektových fází v souladu s vytyčenou strategií přípravy a realizace projektů,“ uvádí Petr Urbánek, ředitel PDS.

Dolní Počernice (rozloha: 129.000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a cca 800 bytů)
PDS připravuje tzv. masterplan, tj. podklad pro rozvoj celého území, ze kterého bude vycházet následná projektová příprava jednotlivých etap. Jde o projekt unikátní svým rozsahem i formou, protože městské nájemní bydlení bude převážně v řadových domcích. Velkou pozornost PDS věnuje environmentálním standardům projektu.

Nové Dvory (rozloha: 150.000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a cca 2.000 bytů)
Na Nových Dvorech byla v únoru 2022 veřejně projednána podkladová studie pro změnu územního plánu, která v první polovině roku projde připomínkovým řízením. Studii a podnět na změnu územního plánu iniciovalo samo město jako majoritní vlastních tamějších pozemků s vědomím, že v lokalitě budoucí stanice metra Nové Dvory je třeba adekvátně využít ekonomický a rozvojový potenciál, který tato lokalita nabízí.

Vzhledem k výši investice do nové linky metra je třeba na rozvoj této lokality hledět komplexně a plánovat jako plnohodnotné centrum s významným podílem služeb, administrativy, kultury, sportu a školství a samozřejmě s klíčovou funkcí bydlení. Odhadujeme, že v horizontu 15 let by zde mohlo vzniknout až 2300 městských bytů.

Palmovka (rozloha: 102.000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a cca 2.300 bytů)
Územní studie Palmovky prošla veřejným projednáním v lednu 2022 a po vypořádání připomínek bude dále projednávána a vypořádávána tak, aby se stala podkladem pro změnu územního plánu. V rámci této lokality PDS úspěšně spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT.

Od partnerů ASB

Společně s profesorem Michalem Kohoutem vznikl model celého tzv. pentagonu, který vychází z koncepce studie na území Palmovky a který ukazuje jak potenciál této lokality pro město jako majoritního vlastníka pozemků, tak širší urbanistické souvislosti. Tento model Palmovky bude vystaven v rámci prezentace města Prahy na mezinárodním veletrhu MIPIM (3/2022, Cannes, Francie) a dále bude k nahlédnutí od konce března v prostorech PDS.

Přehled projektů, pro které budou v roce 2022 vypsána výběrová řízení nebo architektonické soutěže

Hutě – školka a komunitní centrumVýběrové řízení na arch. návrh a projektové práceVypsáno 12/2021
Palmovka – Zenklova – bytový důmVýběrové řízení na arch. návrh a projektové práceVypsáno 1/2022
Portheimka – bytový dům BotanikaArchitektonická soutěžVypsáno 3/2022
Nový Zlíchov – bytový důmVýběrové řízení na arch. návrh a projektové práceVypsáno 3/2022
Jalový dvůr – bytový důmVýběrové řízení na arch. návrh a projektové práceVypsáno 3/2022
Vršovická  – bytový důmArchitektonická soutěžVypsáno Q2/2022
Dolní Počernice I. etapaVýběrové řízení na arch. návrh a projektové práceVypsáno Q2/2022
Dolní Počernice II. etapaVýběrové řízení na arch. návrh a projektové práce/ arch. soutěžVypsáno Q3-Q4/2022
Černý most středVýběrové řízení na arch. návrh a projektové práce nebo arch. soutěžVypsáno Q4/2022
red