reflexní vesta

Pracovní oděvy: Výběr reflexní vesty

Reflexní vesty jsou důležitým pomocníkem v řadě provozů a na stavbách – a jako povinnou součást výbavy u “rizikových povolání” je dokonce zařazují i normy. Jak by taková výstražná vesta měla vypadat, kdy ji nosit …
Oplocení doplněné o informace pro veřejnost

Bezpečné oplocení staveniště

Problematika oplocení stavenišť není příliš rozšířeným tématem odborných diskuzí. Podle ustanovení § 24e vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, musí být staveniště od okolí …
Špatný systém bezpečnosti práce

Špatný systém bezpečnosti práce

Vysoká úrazovost do značné míry souvisí se špatně nastaveným systémem bezpečnosti práce ve firmách, který nerespektuje reálné potřeby zaměstnanců ani výkon samotné práce. Ve stavebnictví jsou jedním z nejvíce ohrožujících faktorů nevhodné rukavice, mnohdy s karcinogenní příměsí.
Bezpečná práce s použitím bočních ochranných sítí

Bezpečná práce s použitím bočních ochranných sítí

Pokud hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, musí zhotovitel postupovat podle požadavků uvedených v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. …