zima pracoviště

Zima na pracovišti: co musí dodržet zaměstnavatel a kdy si můžeme stěžovat?

Partneři sekce:

Známe to všichni – prochladlé ruce, studené nohy, horký čaj na stole a pocit chladu, který nám nedovoluje řádně vykonávat práci. V době home office jsme si mohli zvednout teplotu na kotli sami, ale co dělat, pokud se jedná o prostory, za které zodpovídá zaměstnavatel? Jsme jen přecitlivělí z domova nebo teplota na pracovišti neodpovídá normě? Poradíme vám, jak zjistit, kdy už je třeba zimě říct ‚Dost!‘.

Co říká legislativa?

Alfou a omegou stanovení teploty na pracovišti je § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – tento paragraf stanovuje požadavky na pracoviště a pracovní prostředí a zároveň uvádí, že zajistit odpovídající pracovní podmínky dle BOZP a hygienických požadavků je věcí zaměstnavatele.

Neméně důležité jsou i paragrafy § 6 a § 7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které se zabývají podmínkami ochrany zdraví při práci v přímé souvislosti se zátěží chladem.

Co tedy legislativa považuje za rizikovou teplotu na pracovišti?

 

Co tabulka zjednodušeně říká?

Pro kancelářské práce (I) jsou stanoveny teploty od 20 do 27 °C. Teploty nejsou rozlišeny podle typu kancelářské práce.

Pokladní, nástrojáři nebo řidiči osobních aut (IIa) – tedy práce převážně vsedě vyžadují teploty 18 až 26 °C.

Zdravotní sestry a ošetřovatelky (IIb) pro zodpovědnou práci vyžadují teploty mezi 14 a 32 °C.

Řezníci a pekaři (IIIa) mohou pracovat od 10 do 30 °C.

Co když pracujeme venku?

Expozici chladem je vystaven zaměstnanec na venkovním pracovišti, pokud teplota vzduchu dosahuje maximálně 4 °C (tedy teploty jsou nižší než 4 °C), případně pokud při práci musí zdolávat jiné mimořádné události.

Co si na pracovišti ohlídat?

 • při teplotě pod 10 °C musí zaměstnavatel zajistit teplý pracovní oděv,
 • při teplotě pod 4 °C (a méně) musí zaměstnanec dostat i rukavice a obuv chránící před chladem,
 • pokud pracujeme 2 hodiny v teplotě 4 °C (a méně), máme právo na 10 minut v ohřívárně,
 • pokud pracujeme s materiálem chladnějším než 10 °C a nemůžeme používat rukavice, máme právo využít po ukončení dané práce 5 minut na ohřátí rukou,
 • na pracovišti, kde hrozí pád z výšky nebo pád do hloubky, je teplota méně než -10 °C – musí být přerušena práce,
 • na pracovišti s teplotou nižší než -15 °C nesmí zaměstnanci kácet stromy,
 • pokud je méně než  -5 °C je zakázáno manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla,
 • na pracovišti, kde je teplota od 4 °C do -10 °C nesmí práce přesáhnout 2 hodiny,
 • na pracovišti, kde je teplota od -10,1 °C do -20 ºC nesmí práce přesáhnout 1 hodinu,
 • na pracovišti, kde je teplota od -20,1 °C do -30 °C nesmí práce přesáhnout 30 minut,
 • při teplotě méně než -30 °C se může jednat pouze o naléhavé opravy, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, nebo práci při živelních a jiných mimořádných událostech,
 • v případě korigované teploty vzduchu méně než -30 °C nesmí být nechráněná kůže vystavena mrazu více jak 10 minut.

Máme právo na nápoj?

Ano. Stejně jako v případě extrémně vysokých teplot, i při nízkých má zaměstnanec právo na nápoj. Ten musí samozřejmě být TEPLÝ a v minimálním množství půl litru na osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před chladem se poskytuje na nevenkovním a venkovním pracovišti, na kterém je teplota nižší než 4 °C.

Co když zaměstnavatel nedodržuje legislativu?

Pokud zaměstnavatel dlouhodobě odmítá situaci řešit, může se zaměstnanec bránit a podat stížnost. Menší firmy bez odborů a bezpečnostního technika lze řešit prostřednictvím krajské hygienické stanice. Firmy s více než 25 zaměstnanci řeší přímo bezpečnostní technik firmy nebo odbory.

red