reflexní vesta

Pracovní oděvy: Výběr reflexní vesty

Partneři sekce:

Reflexní vesty jsou důležitým pomocníkem v řadě provozů a na stavbách – a jako povinnou součást výbavy u “rizikových povolání” je dokonce zařazují i normy. Jak by taková výstražná vesta měla vypadat, kdy ji nosit a jak vybírat?

K tématu reflexních vest, jejich vzhledu a nošení se vyjadřuje například norma ČSN EN ISO 20471 Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky, Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. v odst. 2 písm. e), kde se píše: „Zaměstnavatel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanec používal při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hodnot.“ nebo § 104 odst. 5 zákoníku práce, který definuje případy, kdy se jedná o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků podle vlastního seznamu, zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

Stavebnictví je bezpochyby jednou z prací, kde je velmi vhodné vestu mít a nosit – reflexní prvky na vestách pomáhají zaměstnanci být viditelný až na několik desítek metrů, čímž se samozřejmě snižuje pravděpodobnost nečekaného úrazu. Navíc, což je třeba zdůraznit, pokud se úraz stane a zaměstnanec na sobě reflexní vestu nemá, ztrácí nárok na odškodné. Vestu by proto měli nosit nejen všichni zaměstnanci, ale i dodavatelé, subdodavatelé a všechny ostatní osoby na staveništi (či v provozu výroben) přítomné.

Jak vybrat vestu?

OOPP, tedy i reflexní vesta, nesmí pracovníky omezovat v jejich práci a musí splňovat podmínky dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., které stanovuje rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Na trhu jsou zejména žluté a oranžové reflexní vesty na suchý zip (i když se mluví i o červených nebo žlutozelených vestách), které jsou na stavbu vhodné zejména kvůli dvojici reflexních pruhů, což zvyšuje viditelnost zaměstnance i za zhoršené viditelnosti, za šera či ve špatném počasí. Samotná barva přitom na výběr vesty vůbec nemá vliv – a to ani v rámci české republiky, ani v zahraničí.

Jakákoli jasně viditelná barva s reflexními prvky je vhodná. Samozřejmě je ale možné, podobně jako u různých barev ochranných přileb i zde zvolit přístup, že různé profese na staveništi mají různou barvu reflexní vesty. Hlavně když je zaměstnanec či osoba dobře vidět. Co je ovšem důležité je počet, množství a šířka reflexních pruhů, což nás přivádí k třídě.

Hraje třída roli?

Počet a rozmístění reflexních prvků na vestě je dané nejen třídou, podle které vestu kupujeme pro konkrétní účel, ale přímo normou pro Oděvy s vysokou viditelností. Zjednodušeně řečeno – čím vyšší třída, tím lepší viditelnost.  Třídy jsou přitom určeny pomocí dvou parametrů – minimální plochy nápadných materiálů a podle minimálního koeficientu retroreflexe.

Třída by přitom vždy měla být uvedena vedle piktogramu reflexní vesty. Piktogram s uvedením třídy a počtem pracích cyklů, které oděv vydrží, aniž by byla ovlivněna jeho účinnost, musí být uvedeny na kupovaném reflexním oděvu. Pro jaké povolání se hodí jaká třída oděvu lze zjistit v následující tabulce:

Druh pracovní činnosti Třída oděvu
Práce na stávajících pozemních komunikacích (opravy, údržba) včetně uzavírek 3
Práce na inženýrských sítích (voda, plyn, elektro, apod.) 3
Letecký personál na letištní ploše 3
Svoz odpadků  2
Vyměřování pozemních komunikací a práce na nich 2
Záchranná zdravotní služba  2
Řidiči z povolání, kurýři, poštovní doručovatelé 1
red