Návod na použití betonu – Zhutňování betonu
Galerie(4)

Návod na použití betonu – Zhutňování betonu

Partneři sekce:

Skupina Českomoravský beton společně se Svazem výrobců betonu vydala všeobecný (základní) návod na použití betonu. Tento návod seznamuje netradiční zábavnou formou s použitím betonu při různých situacích.

Pro kvalitní výsledek betonáže je důležitá nejen kvalita betonu, důležité je i kvalitní provedení betonáže. Beton musí být nejen kvalitně ošetřen a zhutněn, ale také kvalitně uložen.

Se zpracováním betonu je třeba začít ihned po dodávce betonu. Je důležité beton zhutnit dříve než začne tuhnout, aby bylo docíleno co nejlepšího výsledku. Pokud beton začne ztrácet konzistenci a začne tuhnout, nelze ho pak dobře zhutnit a vzniká riziko, že nebude dosaženo požadované kvality betonáže. Celková doba zpracování je závislá na teplotě jak samotného betonu, tak také na teplotě okolí. V létě je nutné být rychlejší při zpracování než v chladnějších dnech roku, kdy beton tuhne pomaleji. Pří běžných podmínkách vydrží objednaná konzistence betonu zhruba 90 minut od jeho namíchání.

Jak správně hutnit? Jak správně používat ponorný vibrátor? To se dozvíte v dalších dílech komiksu na stránkách www.transportbeton.cz ve složce Návod na použití betonu.