Samonosná základová deska (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Základová deska představuje oceľovobetónovú desku s tloušťkou několik desítek centimetrů. Používá se zejména tehdy, pokud je základová půda méně únosná (okolo 0,1 až 0,15 MPa) nebo se pod ní nachází spodní tlaková voda.

Samonosná základová deska
Samonosná základová deska |
 1. tkaná geotextilie Geolon PP
 2. kamenivo, frakce 0–63, výška vrstvy 200 mm
 3. geomříž E‘GRID UNIAX
 4. kamenivo, frakce 0–63, výška vrstvy 200 mm + kamenivo, frakce 0–8, výška vrstvy 50 mm
 5. základová deska – beton třídy min. C 25/30, vyztužený kari sítí 150 × 150 × 8 mm a 100 × 100 × 8 mm s distančními pásy
 6. penetrační nátěr SIPLAST PRIMER rychleschnoucí SBS modifikovaný penetrační nátěr
 7. asfaltový hydroizolační pás ELASTOBIT GG 40 tl. 4,0 mm
 8. ochranná fólie hydroizolace – nopová fólie ST line nopová fólie N
 9. gabion (spádový maltový klín)
 10. Ytong zakládací malta, tepelněizolační
 11. pórobetonové zakládací tvárnice YTONG START, šířka 375 mm
 12. pórobetonové tvárnice YTONG Statik Plus, šířka 375 mm + Ytong zdicí malta
 13. drenáž: drenážní roura ACO Flex v štěrkovém lůžku obaleném netkanou geotextilií Guttatex

Co budete potřebovat

 • Zemnicí pásovina FeZn: rozměr: 30 × 4 mm
 • Tkaná geotextilie: například Geolon PP
 • Drcené kamenivo: frakce 0–63 mm, frakce 0–8 mm
 • Ohybná tkaná geomříž: E‘GRID UNIAX od výrobce P.K. technické textilie
 • Síť kari: velikost oka: 150 × 150 × 8 mm a 100 × 100 × 8 mm
 • Distanční pásy
 • Beton: třída min. C 25/30
 • Nářadí a pomůcky: vibrační deska, bednicí prvky, distanční prvky, vazač výztuže, ponorný vibrátor.

Krok 1: Geotextilie a první vrstva kameniva

Na upravený terén se po uložení zemnicí pásoviny, vývodů pro bleskosvod a rozvodnou skříň uloží geotextilie s přesahem přibližně 500 mm (tak, aby vytvářela na okrajích vaničku), na kterou se naveze vrstva drceného kameniva o frakci 0–63 mm v celkové výšce cca 200 mm. Vrstva se zhutní 250kg vibrační deskou.

01 Geotextilie a první vrstva kameniva
01 Geotextilie a první vrstva kameniva |

Krok 2: Geomříž a druhá vrstva kameniva

Uloží se geomříž s přesahem přibližně 500 mm, na kterou se naveze druhá vrstva drceného kameniva o frakci 0–63 mm o výšce cca 200 mm a zhutní se. Nakonec se aplikuje vrstva kameniva (frakce 0–8 mm) o výšce 50 mm. Do horní vrstvy kameniva se osadí kanalizační a vodovodní potrubí, potrubí na přívod vody a chráničky na elektřinu.

02 Geomříž a druhá vrstva kameniva
02 Geomříž a druhá vrstva kameniva |