Partneři sekce:

STEELCRETE – drátkobeton pro lepší stavění

STEELCRETE – drátkobeton pro lepší stavění

STEELCRETE® je drátkobeton se zaručenými mechanickými vlastnostmi, obsahující rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna – výztuž. Jedná se o kompozitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech, jehož mechanické vlastnosti a kvalita jsou zaručeny prováděnými testy. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí staveb (např. základové desky), kde zcela nebo částečně nahrazuje klasickou betonářskou výztuž, zejména pak v oblastech zvýšeného namáhání.

Přesvědčte se na vlastní oči, jak snadno a rychle lze dnes řešit výstavbu základové desky pro rodinný dům, konkrétně při demonstraci betonáže základové desky drátkobetonem STEELCRETE® na stavbě ve Velkých Popovicích. Investor zvolil právě tento stavební materiál, protože mu v projektu plně nahradil klasickou ocelovou výztuž. Samotná realizace stavby základové desky (od příjezdu 1. až 4. autodomíchávače s čerpáním betonu po zpracování do požadované roviny) v ploše 190 m2 trvala v partě dvou stavebníků přibližně dvě hodiny. V následující fotoreportáži se o tom můžete přesvědčit.

 
8:00 hod. – na stavbě: Bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky před samotnou betonáží v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu.8:30 hod. – v betonárně: Začíná se míchat drátkobeton STEELCRETE podle zvolené receptury.
8:40 hod. – v betonárně: STEELCRETE – zkouška rozlivu na betonárně, stanovení konzistence.8:50 hod. – v betonárně: STEELCRETE – odběr vzorků na kontrolní testy.
 
9:30 hod. – na stavbě: Příjezd čerpací techniky na stavbu.9:45 hod. – na stavbě: Příjezd prvního mixu na stavbu, začíná betonáž (čerpání betonu na plochu budoucí základové desky rodinného domu).
10:00 hod. – na stavbě: Pokračuje betonáž současně se zpracováním do roviny základové desky.10:30 hod. – na stavbě: STEELCRETE – detail čerstvého betonu po čerpání na plochu základové desky.
 
10:45 hod. – na stavbě: STEELCRETE – zpracování základové desky do požadované roviny.11:15 hod. – Na stavbě: STEELCRETE – detail zpracovaného betonu do požadované roviny základové desky.
12:00 hod. – na stavbě: Hotová rovná základová deska z drátkobetonu STEELCRETE

STEELCRETE® snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuže při hutnění. Dále zlepšuje soudržnost betonu v detailech konstrukce (hrany) a odstraňuje tzv. opadávání betonu v okrajových částech. Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci odpadá či se značně redukuje požadavek na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Dodávkou rozptýlené výztuže přímo z autodomíchávače se zrychlí postup výstavby, a navíc toto řešení přispívá k nemalé úspoře nákladů na provedení stavby.

STEELCRETE splňuje veškeré požadavky na beton dle ČSN EN 206-1, a navíc také požadavky dle podnikové normy PN ČMB 01-2008 vydané akciovou společností Českomoravský beton, na kterou bylo vydáno stavebně technické osvědčení STO 060-028542. Tento stavební materiál vyvinula skupina Českomoravský beton, člen HeidelbergCement Group, která působí již přes 20 let na trhu stavebních hmot v České republice. V případě zájmu o konkrétní barevné řešení architektonického betonu neváhejte kontaktovat přímo výrobce.

Více informací a kontakty naleznete na www.steelcrete.cz.

–>–>