Betonářské semináře ZAPA TECH 2020

semináře ZAPA BETON 2020

V březnu a dubnu se uskuteční již 3. ročník betonářských seminářů ZAPA TECH. Tentokrát se potkáme v Praze, Brně, Zlíně a Liberci a kromě odborníků ze společnosti ZAPA beton se o svoje zkušenosti podělí i specialisté z našich partnerských firem.

Samozřejmostí je zařazení do databáze akreditovaných vzdělávacích programů ČKAIT, jehož odborným garantem je Ing. Adam Hubáček, Ph.D. z Fakulty stavební VUT v Brně.

Hlavním tématem je:

MODERNÍ BETON – JEHO ŽIVOTNOST A UDRŽITELNOST.

Věnovat se budeme modulu pružnosti, kompozitovým výztužím, udržitelnosti, kvalitě, technologii betonu s vysokými pevnostmi, vadám betonu a provzdušněným betonům.

Občerstvení v průběhu celého semináře je samozřejmě zajištěno.
Semináře probíhají od 8:30 (registrace) do 13 hodin.

Na semináře se zaregistrujete přímo na našich webových stránkách, kde také naleznete detailní informace o programu a místě konání:

Praha – 4. 3. 2020
Brno – 11. 3. 2020
Liberec – 8. 4. 2020
Zlín – 15. 4. 2020