Hybridní řešení v praxi: ověření výhod při návrhu a realizaci projektu s plastovým flexibilním potrubím

Pohled na budovu kotelny v Dukovanech
Zdroj: NRG Flex

Z případových studií vypracovaných pro investory je zřejmé, že „papírově“ je jednoznačně výhodné v maximální možné míře využívat plastová předizolovaná potrubí. Vždy je ale zajímavé i ověření v praxi, kde se často ukáže síla a krása technického řešení.

Během roku 2020 proběhla dodávka potrubí pro celou řadu zajímavých stavebních projektů, což s sebou přineslo celou řadu nových úkolů a výzev.

Některé vyšly ze strany investorů či progresivně přemýšlejících projektantů, s některými přišla firma sama – jsou výsledkem snahy o maximalizaci úspory tepla a investovaných prostředků. Například u projektů s dimenzemi nad DN100/125 se jedná o kombinaci flexibilních plastových předizolovaných potrubí a ocelových 12m potrubí.

Z realizovaných projektů stojí za zmínku zejména dodávka hybridního systému pro teplovod v obci Dukovany, komplexní rekonstrukce rozvodu z kotelny na biomasu v Turčianských Teplicích / Rakovce a výměna rozvodu v průchozích technických kanálech v Chebu.

Realizace rozvodu tepla CZT Dukovany, 2. etapa

Zajímavým příkladem hybridního řešení byl projekt realizovaný v České republice v obci Dukovany, kde se budovala tepelná síť v kombinaci ocel–plast. První etapy projektu v minulých letech byly realizovány „klasicky“ s použitím ocelových 12m potrubí.

Pro tuto poslední etapu se generální dodavatel rozhodl pro realizaci v hybridním provedení. Přece jen připojování rodinných domů ve stísněných uličkách ne vždy probíhalo bez problému a obyvatelům to přinášelo určitá omezení.

Hlavní rozvodná trasa předizolovaného ocelového potrubí pro ústřední vytápění je vedena v dimenzi DN125. Jako pokračování hlavní trasy se připojuje (verze single) jednotrubkové plastové potrubí NRG FibreFlex Pro dimenze D110.

Ostatní připojené odbočky a větvení sítě se realizovalo v double verzi flexibilního plastového potrubí – dvě potrubí ve společné izolaci – dimenze od 2xd32 až po 2xd75. Plastové předizolované potrubí umožní flexibilní změny trasy při vyhýbání se překážkám, které se mohou vyskytnout při výkopových pracích, např. vyhýbání se stromům, křížení se stávajícími sítěmi či dešťovou kanalizací.

Zajímavostí v rámci tohoto projektu je i zdroj tepla. Kdo by u jaderné elektrárny očekával využití odpadního tepla, je zatím na omylu. Zdrojem tepla pro celou obec Dukovany jsou v tuto chvíli dva kotle VESKO-B na biomasu, každý o výkonu 1,5 MW.

Celkově je na centrální rozvod tepla, podle vyjádření zástupce dodavatele kotlu firmy TTS boilers, napojeno přes 200 rodinných domů, ale i místní zámek, bytové domy, mateřská škola, hasičská zbrojnice a místní firmy či supermarket.

Návrh kladečského plánu pro ocelové předizolované potrubí se spoji každých 12 m a koleny
Návrh kladečského plánu pro ocelové předizolované potrubí se spoji každých 12 m a koleny | Source: NRG Flex
Návrh provedení v plastovém flexibilním předizolovaném potrubí NRG FibreFlex Pro na stejném úseku s minimem spojů (jen v místech odboček)
Návrh provedení v plastovém flexibilním předizolovaném potrubí NRG FibreFlex Pro na stejném úseku s minimem spojů (jen v místech odboček) | Source: NRG Flex

Modernizace rozvodu tepla CZT Horné Rakovce

Rozvodná tepelná síť je situována na území města Turčianske Teplice – místní část Horné Rakovce. Od zdroje tepla – kotelny – umístěného v samostatném objektu vede trasa ocelového potrubí ve dvou větvích dimenze DN300 a DN100 k zásobovaným objektům a jednotlivým odběratelům tepla.

Původní potrubí bylo vedeno v kanálovém uložení. Modernizací rozvodů tepla se zabezpečí požadované provozní stavy, zamezí únikům tepla do okolí, a tím dojde k nemalé úspoře financí. Zajistí se tedy optimální požadavky nejen pro provozovatele, ale také pro koncového uživatele.

Provozní podmínky:
– maximální přenášený výkon ÚT 4560 kW;
– jmenovitý teplotní spád okruhu 80/60 °C zima, 60/40 °C léto.

Investor zvolil systém hybridního řešení, kde mohl využít výhody obou systémů předizolovaných potrubí. Předizolované ocelové potrubí bylo nainstalováno do nových výkopů pro dimenze od DN100 po DN300. Alarm systém a kompenzátory zajišťují bezproblémový chod a kontrolu ocelového rozvodu.

Použitý ocelový systém NRG PREMIO disponuje antidifuzní bariérou nejen pro samotné potrubí, ale i kompletní příslušenství – tj. kolena, T-kusy a dodatečnou izolaci. Takto je zajištěna ochrana PUR pěny před difuzí, a tím i dlouhodobě stabilní parametry tepelných ztrát. Pro odbočky z hlavní trasy a jednotlivé domovní přípojky do DN100 je navrženo plastové předizolované potrubí s kyslíkovou bariérou.

Pro tento konkrétní projekt bylo navrženo single (jednotrubkové) potrubí NRG AustroPUR. Toto potrubí je určeno pro přenos teplonosné látky a je tvořeno propojeným polyetylenem PE-Xa s červenou kyslíkovou bariérou EVOH, zaizolováno do izolace PUR s horní částí pláště z paralelně zvlněné HDPE. To minimalizuje tepelné ztráty z flexibilních systémů, i při největší možné flexibilitě systémů izolovaných s použitím pěny PUR.

Cheb – výměna rozvodu v přechodných technických kanálech

Na některých místech se technické kanály osvědčily jako ideální řešení pro vedení podzemních potrubí a kabelů. V případech, kdy je potrubí hluboko pod zemí, se vyplatí zachovat kanály a realizovat výměnu přímo v nich.

Běžné řešení v takovém případě spočívá ve výměně za 6 nebo 12m tyče, které jsou na místo montáže dopraveny buď jako předizolované, nebo se izolují přímo na místě. Takové řešení je ovšem časově náročné a při izolování na místě není možné dosáhnout dnes běžných tepelných ztrát předizolovaných potrubí.

V rámci projektu v Chebu byla realizována výměna téměř 400 m potrubí v dimenzi d63 a d110. Řešení vyžadovalo důkladnou přípravu – ta se vyplatila, protože obě z kotelny vycházející větve se podařilo vtáhnout během jednoho dne bez nutnosti použití „rezervní“ spojky.

Takové řešení dokáže výrazně zrychlit výměnu a minimalizovat dobu odstávky. Zajímavý byl hlavně rozsah výkopu, kde byly nachystány montážní otvory ve vstupech do šachet a kromě nich jen jeden otvor, v délce přibližně 3 metry.

Předpokládaný postup prací byl navržen tak, že se vybourá stávající šachta, a tak vznikne montážní otvor MO5. Následně po dokončení prací se šachta opět uvede do původního stavu. Montážní otvory MO3 a MO4 dokonce ani nebyly použity.

Potrubí pro oba úseky bylo nataženo do technického kanálu z otevřeného prostranství na úseku 3–4. Projektant původně předpokládal, že se potrubí d63/DA126 rozdělí na dvě části při lomu L6, následně se spojí lisovací spojkou a doizoluje se.

Podle teoretických propočtů se sice dalo předpokládat, že by se mohlo podařit položit potrubí vcelku, ale pro jistotu se počítalo se spojkou. Realita překonala očekávání a skutečně se podařilo potrubí natáhnout v jednom kuse. Jak je vidět i na obr. 3, jedná se o tři po sobě následující 90° lomy, které se podařilo překonat ohybem potrubí bez použití kolena.

Kladečský plán a vyznačení montážních otvorů při vtahovaní potrubí do existujícího technického kanálu v Chebu
Kladečský plán a vyznačení montážních otvorů při vtahovaní potrubí do existujícího technického kanálu v Chebu | Source: NRG Flex

Celému procesu pomohla i příprava na místě, kde se lomové body „zaoblily“ osazením odříznutých kanalizačních trubek, díky tomu se výrazně snížilo tření a i nebezpečí možného poškození potrubí při vtahování.

U větve směrem k divadlu s dimenzí d110/DA182 byla manipulace o něco složitější, i tak se ji ale podařilo realizovat bez větších problému. Je třeba brát v úvahu opravdu poměrně stísněný montážní otvor, přes který se potrubí vsouvalo do technického kanálu.

Každý způsob realizace má své výhody a při zvoleném postupu prací v centru Chebu se ukázalo, že je možné zrealizovat výměnu potrubí skutečně velmi efektivně a rychle s minimálními zásahy a omezeními pro obyvatele.

Vytvořeno z podkladů firmy NRG Flex.
Foto: archiv firmy