04 Aplikace hmoty

Snadné vyplnění dutin a spár cementovou směsí (pracovní postup)

Partneři sekce:

Na stavbě se často vyskytnou situace, kdy je třeba vyplnit snadno a efektivně pracovní dutiny, spáry či konstrukční otvory. Právě takové řešení nabízí cementové směsi, které lze rychle a jednoduše rozdělat přímo na místě.

Například společnost Baumit pro tyto příležitosti nabízí Baumit FillBeton, který je v plastické konzistenci vhodný pro vyplňování zárubní bezpečnostních dveří, konstrukcí otvorů, pracovních dutin, pracovních spár při dodatečném osazování překladů a pro výplně v betonu, cihlovém zdivu anebo přírodním kameni; v tekuté konzistenci pak lze použít pro přesné kotvení šroubů, kovových konstrukcí, zábradlí, zálivky styků železobetonových konstrukcí atd. Jak s takovou cementovou směsí zacházet?

Informace o materiálu

Pro zálivky železobetonových konstrukcí, zmonolitňování velkorozměrových skeletů a výplňové injektáže dutin a pracovních otvorů se hodí expanzivní cementová směs Baumit FillBeton s min. pevností v tlaku 25 MPa.

Charakteristickou vlastností tohoto materiálu je kromě expanze objemu také vysoká přídržnost k betonu i oceli. Umožňuje tedy například přesné kotvení šroubů a ocelových konstrukcí (v tekuté konzistenci).

Příprava podkladu

Podklad pro aplikaci musí vyhovovat platným normám – musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Přebytečnou vodu před aplikací ve spárách musíme odstranit např. stlačeným vzduchem nebo houbou.

Příprava hmoty

Obsah pytle vsypeme do nádoby za stálého míchání záměsové vody (v množství dle požadované konzistence). Směs mícháme pomaluběžným míchadlem anebo v míchačce po dobu 2-3 minut – pomalým mícháním zabráníme nadměrnému provzdušnění směsi. V žádném případě do připravované směsi nepřimícháváme žádné jiné materiály, postupujeme dle pokynů výrobce! Po odležení (cca 2 minuty) je čerstvá malta připravená k použití.

Co budete potřebovat?

  • Cementová směs
  • Baumit FillBeton, balení papírový pytel 25 kg, spotřeba cca 1,9 kg suché směsi / 1 l čerstvé malty,
  • záměsová voda (spotřeba vody 4,5 – 5,0 l vody/25 kg suché směsi (plastická konzistence), 5,0 – 5,5 l vody/25 kg suché směsi (tekutá konzistence)),

Nářadí a pomůcky

  • houba, nádoba na přípravu směsi, pomaluběžné míchadlo či míchačka, dřevěná lať nebo ocelová tyč, zednická lžíce, míchací vědro

Použití směsi

Připravený čerstvý beton naléváme plynule do uzavřených spár tak, aby došlo k plynulém vytlačení vzduchových bublin z vyplňovaného prostoru. Do otevřených spár vtlačujeme zavlhlou směs vhodným nářadím – opět dbáme na vytlačení veškerého vzduchu ze spár. K dosažení optimální expanze hmoty se doporučuje její zpracování do cca 25 minut od přípravy směsi, toto doporučení platí při teplotě + 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 60 %. Mechanické vibrování směsi se nedoporučuje. Ke zhutnění můžeme použít např. dřevěnou lať nebo ocelovou tyč.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C ani překročit +25 °C. Směs, obdobně jako kterýkoli jiný beton, chráníme před příliš rychlým vysoušením.

01 Příprava

Do nádoby na přípravu směsi nalijeme množství záměsové vody, které odpovídá množství pro vytvoření požadované konzistence finální směsi.

01 Příprava
01 Příprava | Zdroj: Baumit

02 Vsypání směsi

Do záměsové vody za stálého míchání přisypáváme sypkou směs z papírového pytle.

02 Vsypání směsi
02 Vsypání směsi | Zdroj: Baumit

03 Příprava hmoty

Mícháme pomaluběžným míchadlem po dobu cca 3 minut, abychom zabránili nadměrnému provzdušnění směsi. Směs necháme před použitím cca 2 minuty odpočinout.

03 Příprava hmoty
03 Příprava hmoty | Zdroj: Baumit

04 Aplikace hmoty

Směs naléváme pozvolna a plynule na do předem připravených, očištěných a vysušených spár tak, abychom při aplikaci umožnili vytlačení vzduchových bublin.

04 Aplikace hmoty
04 Aplikace hmoty | Zdroj: Baumit
04 Aplikace hmoty
04 Aplikace hmoty | Zdroj: Baumit

05 Zhutnění

Ke zhutnění hmoty použijeme dřevěnou lať nebo ocelovou tyč.

05 Zhutnění
05 Zhutnění | Zdroj: Baumit

06 Ochrana hmoty

Směs chráníme před vlivy počasí a případným vyschnutím jako kterýkoli jiný beton až do jejího vyzrání.

06 Ochrana hmoty
06 Ochrana hmoty | Zdroj: Baumit