Partneři sekce:
Nastavitelná výška montážních souprav

Nastavitelná výška montážních souprav

Před dvěma lety uvedl Geberit na trh sprchový kanálek CleanLine, který si zákazníci díky jeho eleganci a praktičnosti velmi oblíbili. Instalatéři ho rádi montují do sprchových koutů v úrovni podlahy, protože se při jeho instalaci nedá prakticky nic pokazit. Přesto i zde odborníci ze sanitární branže viděli prostor pro zlepšení.

Výzvy v hamburském objektu superlativů vyřešeny potrubním systémem Viega

Výzvy v hamburském objektu superlativů vyřešeny potrubním systémem Viega

Mistrovská hudební díla zřídkakdy vznikají přes noc. Většina z nich je spíše výsledkem dlouholetého úsilí a některá zůstanou dokonce navždy nedokončená. I tak ale dokážou lidi po celá desetiletí či století bavit. To samé se vlastně dá říci i o budovách, v nichž se tato díla hrají. Jako příklad za všechny uveďme Labskou filharmonii v Hamburku, která se po deseti letech konečně dočkala svého dokončení. Jak se potvrzuje, již několik týdnů po otevření, jedná se o mimořádný počin, jak z hlediska akustického, tak architektonického.

Sanita v rámci antivandalového programu

Sanita v rámci antivandalového programu

Kromě bezchybné funkce, souladu s příslušnými normami a nařízeními a moderního designu musí jednotlivé produkty sanitární techniky splňovat mnoho dalších požadavků vyplývajících z konkrétního použití, prostoru a prostředí, ve kterém jsou instalovány, provozovány a udržovány. 

Problémy potrubních rozvodů v havarijním stavu

Problémy potrubních rozvodů v havarijním stavu

Před výměnou potrubí bytového domu byste měli nechat vypracovat posudek aktuálního stavu. Vlastnosti a realizaci jednotlivých typů potrubí upravují platné právní a technické předpisy. Zároveň byste neměli zapomenout ani na jejich izolování

Postupujeme dobře proti Legionelle?

Postupujeme dobře proti Legionelle?

„Půldruhého tisíce studentů ze čtyř bloků harcovských Kolejí Technické univerzity v Liberci se nesmí na svých buňkách sprchovat. Zakázali jim to hygienici kvůli zvýšenému výskytu nebezpečných bakterií…“ [1]

Trendy v předstěnové technice

Trendy v předstěnové technice

Odpovědi na otázky, jakým směrem se ubírá vývoj v oblasti předstěnové techniky, poskytl Martin Lejsek, technický poradce společnosti Viega, s. r. o.

Stratifikační akumulační zásobníky

Stratifikační akumulační zásobníky

Příprava teplé vody a vytápění budov představují asi 40 % celkové spotřeby tepelné energie. V nových budovách a ostatních stavbách se proto v současnosti musí navrhovat jen energeticky úsporné systémy podle směrnice EP a Rady č. 2010/31/EU o energetické hospodárnosti budov. Vyžaduje se projektovat a realizovat optimální řešení způsobu přípravy a distribuce teplé vody až  na odběrné místo. Pro zabezpečení maximální energetické účinnosti, snížení energetických nákladů na minimum a splnění vysokých požadavků na hygienu přípravy teplé vody se v zemích EU stále častěji navrhují vysoce efektivní systémy z obnovitelných zdrojů tepla. Jeden z nich představuje i přípravu teplé vody a vytápění prostřednictvím stratifikace v akumulačních zásobnících.

Co přináší odstávka tepla na přípravu teplé vody v nočních hodinách?

Co přináší odstávka tepla na přípravu teplé vody v nočních hodinách?

Pro posouzení energetické bilance přípravy teplé vody v bytovém domě je třeba znát nejen množství energie, která vstupuje do systému na přípravu teplé vody, ale i množství energie, která se skutečně využije při odběru teplé vody, a energie, která se ztratí v distribuci ve formě tepelných ztrát v distribučním systému.

Obnova zdravotnětechnických instalací bytových domů

Obnova zdravotnětechnických instalací bytových domů

Obnova bytových domů představuje komplexní rekonstrukci částí stavby – v oblasti zdravotnětechnických instalací jde o rekonstrukci vodovodu, kanalizace a plynovodu, kterou se sleduje to, aby nové systémy a zařízení vyhovovaly současně platným normám.

Nová definice centrálního ohřevu pitné vody

Nová definice centrálního ohřevu pitné vody

Dodávka tepla a teplé vody do bytových domů a k podnikání využívaných patrových staveb vyžaduje na pozadí platných zákonných požadavků nové koncepce. Mezi nejdůležitější požadavky patří hygienický ohřev pitné vody a efektivní distribuce vyrobeného tepla pro vytápění. Bytové předávací stanice šité na míru daného objektu umožňují spolehlivou ochranu před bakteriemi Legionella, jakož i rozvod tepla dle potřeby. Jako prefabrikované konstrukční skupiny navíc přinášejí technické přednosti při instalaci.

Čistírny odpadních vod představují moderní řešení likvidace odpadních vod

Čistírny odpadních vod představují moderní řešení likvidace odpadních vod

Moderní doba přináší inovativní řešení ve všech směrech a v oblasti odpadu z domácností a jiných objektů je tomu stejně tak. Čistírny odpadních vod představují ekologickou i ekonomickou variantu likvidace odpadních vod. Oproti klasickým septikům a žumpám mají nízké provozní náklady a znamenají také daleko elegantnější řešení.

Plastové potrubní systémy – nové typy materiálů, nové typy trubek

Plastové potrubní systémy – nové typy materiálů, nové typy trubek

Plastové materiály jsou v současné době masově používány ve vnitřních i venkovních instalacích. Zejména v oblasti rozvodů vody a kanalizace se s jiným materiálem než s plastem setkáme spíše výjimečně. Rychlá a snadná instalace, bezpečnost, dlouhá životnost plastových systémů – to jsou hlavní výhody, které zcela vytlačily kovové materiály.