Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade
  • Rehau
Stratifikační akumulační zásobníky

Stratifikační akumulační zásobníky

Příprava teplé vody a vytápění budov představují asi 40 % celkové spotřeby tepelné energie. V nových budovách a ostatních stavbách se proto v současnosti musí navrhovat jen energeticky úsporné systémy podle směrnice EP a Rady č. 2010/31/EU o energetické hospodárnosti budov. Vyžaduje se projektovat a realizovat optimální řešení způsobu přípravy a distribuce teplé vody až  na odběrné místo. Pro zabezpečení maximální energetické účinnosti, snížení energetických nákladů na minimum a splnění vysokých požadavků na hygienu přípravy teplé vody se v zemích EU stále častěji navrhují vysoce efektivní systémy z obnovitelných zdrojů tepla. Jeden z nich představuje i přípravu teplé vody a vytápění prostřednictvím stratifikace v akumulačních zásobnících.

Co přináší odstávka tepla na přípravu teplé vody v nočních hodinách?

Co přináší odstávka tepla na přípravu teplé vody v nočních hodinách?

Pro posouzení energetické bilance přípravy teplé vody v bytovém domě je třeba znát nejen množství energie, která vstupuje do systému na přípravu teplé vody, ale i množství energie, která se skutečně využije při odběru teplé vody, a energie, která se ztratí v distribuci ve formě tepelných ztrát v distribučním systému.

Nová definice centrálního ohřevu pitné vody

Nová definice centrálního ohřevu pitné vody

Dodávka tepla a teplé vody do bytových domů a k podnikání využívaných patrových staveb vyžaduje na pozadí platných zákonných požadavků nové koncepce. Mezi nejdůležitější požadavky patří hygienický ohřev pitné vody a efektivní distribuce vyrobeného tepla pro vytápění. Bytové předávací stanice šité na míru daného objektu umožňují spolehlivou ochranu před bakteriemi Legionella, jakož i rozvod tepla dle potřeby. Jako prefabrikované konstrukční skupiny navíc přinášejí technické přednosti při instalaci.

Čistírny odpadních vod představují moderní řešení likvidace odpadních vod

Čistírny odpadních vod představují moderní řešení likvidace odpadních vod

Moderní doba přináší inovativní řešení ve všech směrech a v oblasti odpadu z domácností a jiných objektů je tomu stejně tak. Čistírny odpadních vod představují ekologickou i ekonomickou variantu likvidace odpadních vod. Oproti klasickým septikům a žumpám mají nízké provozní náklady a znamenají také daleko elegantnější řešení.

Plastové potrubní systémy – nové typy materiálů, nové typy trubek

Plastové potrubní systémy – nové typy materiálů, nové typy trubek

Plastové materiály jsou v současné době masově používány ve vnitřních i venkovních instalacích. Zejména v oblasti rozvodů vody a kanalizace se s jiným materiálem než s plastem setkáme spíše výjimečně. Rychlá a snadná instalace, bezpečnost, dlouhá životnost plastových systémů – to jsou hlavní výhody, které zcela vytlačily kovové materiály.

Strukturální poruchy vodovodních potrubí

Strukturální poruchy vodovodních potrubí

Poškození vodovodních potrubních systémů je složitý proces ovlivňovaný mnoha faktory, jejichž kombinovaný účinek může vést až k selhání systému. Komplexní účinek koroze, poškození vodovodních systémů vlivem mechanických a statických jevů a jejich stáří se odráží na jejich spolehlivosti. Při snaze minimalizovat hlavní nedostatky a maximalizovat jejich životnost je nutné pochopit způsob a mechanismy poškození vodovodních systémů.