Před dvěma lety uvedl Geberit na trh sprchový kanálek CleanLine, který si zákazníci díky jeho eleganci a praktičnosti velmi oblíbili. Instalatéři ho rádi montují do sprchových koutů v úrovni podlahy, protože se při jeho instalaci nedá prakticky nic pokazit. Přesto i zde odborníci ze sanitární branže viděli prostor pro zlepšení.

Mistrovská hudební díla zřídkakdy vznikají přes noc. Většina z nich je spíše výsledkem dlouholetého úsilí a některá zůstanou dokonce navždy nedokončená. I tak ale dokážou lidi po celá desetiletí či století bavit. To samé se vlastně dá říci i o budovách, v nichž se tato díla hrají. Jako příklad za všechny uveďme Labskou filharmonii v Hamburku, která se po deseti letech konečně dočkala svého dokončení. Jak se potvrzuje, již několik týdnů po otevření, jedná se o mimořádný počin, jak z hlediska akustického, tak architektonického.

Kromě bezchybné funkce, souladu s příslušnými normami a nařízeními a moderního designu musí jednotlivé produkty sanitární techniky splňovat mnoho dalších požadavků vyplývajících z konkrétního použití, prostoru a prostředí, ve kterém jsou instalovány, provozovány a udržovány. 

Před výměnou potrubí bytového domu byste měli nechat vypracovat posudek aktuálního stavu. Vlastnosti a realizaci jednotlivých typů potrubí upravují platné právní a technické předpisy. Zároveň byste neměli zapomenout ani na jejich izolování

„Půldruhého tisíce studentů ze čtyř bloků harcovských Kolejí Technické univerzity v Liberci se nesmí na svých buňkách sprchovat. Zakázali jim to hygienici kvůli zvýšenému výskytu nebezpečných bakterií…“ [1]

Odpovědi na otázky, jakým směrem se ubírá vývoj v oblasti předstěnové techniky, poskytl Martin Lejsek, technický poradce společnosti Viega, s. r. o.

Příprava teplé vody a vytápění budov představují asi 40 % celkové spotřeby tepelné energie. V nových budovách a ostatních stavbách se proto v současnosti musí navrhovat jen energeticky úsporné systémy podle směrnice EP a Rady č. 2010/31/EU o energetické hospodárnosti budov. Vyžaduje se projektovat a realizovat optimální řešení způsobu přípravy a distribuce teplé vody až  na odběrné místo. Pro zabezpečení maximální energetické účinnosti, snížení energetických nákladů na minimum a splnění vysokých požadavků na hygienu přípravy teplé vody se v zemích EU stále častěji navrhují vysoce efektivní systémy z obnovitelných zdrojů tepla. Jeden z nich představuje i přípravu teplé vody a vytápění prostřednictvím stratifikace v akumulačních zásobnících.

Problematika udržování tlaku a kvality vody v soustavách TZB a její řešení prostřednictvím produktů pro ohřev vody, její akumulace a předávání tepla včetně dopadů nové směrnice pro ErP.

Pro posouzení energetické bilance přípravy teplé vody v bytovém domě je třeba znát nejen množství energie, která vstupuje do systému na přípravu teplé vody, ale i množství energie, která se skutečně využije při odběru teplé vody, a energie, která se ztratí v distribuci ve formě tepelných ztrát v distribučním systému.

Zónové ventily slouží k řízení průtoku v jednotlivých větvích hydraulických rozvodů. Zejména se jedná o rozvody vody, a to jak topné tak chladicí, ale také o solární systémy, strojovny bazénů nebo systémy řízeného zavlažování.

Obnova bytových domů představuje komplexní rekonstrukci částí stavby – v oblasti zdravotnětechnických instalací jde o rekonstrukci vodovodu, kanalizace a plynovodu, kterou se sleduje to, aby nové systémy a zařízení vyhovovaly současně platným normám.

Dodávka tepla a teplé vody do bytových domů a k podnikání využívaných patrových staveb vyžaduje na pozadí platných zákonných požadavků nové koncepce. Mezi nejdůležitější požadavky patří hygienický ohřev pitné vody a efektivní distribuce vyrobeného tepla pro vytápění. Bytové předávací stanice šité na míru daného objektu umožňují spolehlivou ochranu před bakteriemi Legionella, jakož i rozvod tepla dle potřeby. Jako prefabrikované konstrukční skupiny navíc přinášejí technické přednosti při instalaci.

Moderní doba přináší inovativní řešení ve všech směrech a v oblasti odpadu z domácností a jiných objektů je tomu stejně tak. Čistírny odpadních vod představují ekologickou i ekonomickou variantu likvidace odpadních vod. Oproti klasickým septikům a žumpám mají nízké provozní náklady a znamenají také daleko elegantnější řešení.

Plastové materiály jsou v současné době masově používány ve vnitřních i venkovních instalacích. Zejména v oblasti rozvodů vody a kanalizace se s jiným materiálem než s plastem setkáme spíše výjimečně. Rychlá a snadná instalace, bezpečnost, dlouhá životnost plastových systémů – to jsou hlavní výhody, které zcela vytlačily kovové materiály.