Partneři sekce:
Komín do příčky

Komín do příčky

Komín MINI určený k zabudování do vnitřních příček staveb vyplňuje mezeru na trhu s cihelnými komíny. Spolu se dvěma dalšími novinkami – systémem METAL a IZOSTAT – ho představuje firma HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.

Novinka z KORADA má výšku jen 200 mm

Novinka z KORADA má výšku jen 200 mm

Desková otopná tělesa do prostor s velkými okny
 
Výrobce otopných těles KORADO přišel s velmi zajímavou novinkou. Ta je určena především do interiérů s prosklenými stěnami nebo velkými okny s nízkými parapety. Nové těleso je díky své výšce pouhých 200 mm velmi dobrou volbou pro zajištění vytápění s minimální výškou otopného tělesa. Nový model je možné upevnit na stěnu pod nízké parapety nebo na nožičky upevněné k podlaze. Stojánkové nožičky jsou uzpůsobeny pro instalaci do hrubého betonu nebo až na kompletně dokončenou podlahovou krytinu.

Hydraulická regulace otopných soustav

Hydraulická regulace otopných soustav

Přestože mnohé domy jsou stavěny podle typizovaných projektů, málokdy se najdou takové, které by na tom z hlediska vytápění byly úplně stejně. Proto není možné nabídnout nějaké univerzální jednoduché doporučení, jak by si měli odběratelé vyregulovat otopné soustavy ve svých objektech a jakými armaturami by je měli osadit. Každý návrh musí vycházet z konkrétní situace a měl by ho dělat odborník, který disponuje příslušným vzděláním i praxí v oboru.

Moderní měření parametrů otopných soustav: Analýza systému pro efektivní i bezpečný provoz

Moderní měření parametrů otopných soustav: Analýza systému pro efektivní i bezpečný provoz

V současné době nevyhovuje drtivá většina zastaralých otopných systémů vysokým nárokům na spotřebu energie a efektivní provoz. Společnost Testo AG vyvinula software pro přesnou a účinnou kontrolu těchto systémů, který kromě zjištění stavu jednotlivých komponentů nabízí i doporučení pro vhodné řešení. Posouzení otopného systému může být pohodlně provedeno na počítači programem Easyheat. Program automaticky navrhne modernizaci zařízení na základě naměřených parametrů. Vyhodnocení lze provést i bez programu Easyheat pomocí běžného programu používaného v oboru.

Tepelná pohoda s jedinečnou novinkou ve vytápění

Tepelná pohoda s jedinečnou novinkou ve vytápění

Společnost Licon Heat přichází na trh s unikátní novinkou mezi konvektorovými tělesy. Jedná se o výjimečný nadzemní konvektor – je opatřen ventilátorem s velmi tichým chodem a s minimální spotřebou elektrické energie, který dosahuje vysokých tepelných výkonů.

Fámy a pravda o podlahovém vytápění

Fámy a pravda o podlahovém vytápění

Aby byl dům úsporný, nestačí jen zateplit zdi a vybrat kvalitní okna. Důležitá je i moderní vytápěcí soustava, která vyrobí teplo efektivně a dodá ho do domu právě tolik, kolik je potřeba. Například prostřednictvím progresivního kondenzačního kotle s moderní regulací. Kondenzační kotel však pracuje nejúčinněji, a to znamená nejúsporněji, v nízkoteplotním režimu – když do vytápěcí soustavy dodává vodu teplou asi jen 40 °C. Přesně to jsou podmínky ideální pro podlahové vytápění. Jenže právě k podlahovému vytápění má hodně lidí mnoho výhrad. Co se vlastně o podlahovém vytápění traduje a co z toho je pravda?

U topení myslete na budoucnost

U topení myslete na budoucnost

Dnes se hodně mluví o úsporách energie na vytápění rodinných domů – nejčastěji v souvislosti se zateplenými obvodovými stěnami či kvalitními okny. Dosažení dobrých tepelnětechnických parametrů obvodových konstrukcí je však jen první fází na cestě k energeticky úspornému domu. Dalším krokem by mělo být rozumné využití možností současné techniky při jeho vytápění. Vždyť jaké by to bylo – chtít šetřit na vytápění, a přitom se jím vůbec nezabývat?

Principy poskytování a oceňování teplé vody

Principy poskytování a oceňování teplé vody

V souvislosti s problematikou teplé vody v domácnostech se v posledních letech často setkáváme s otázkou, jak se daný produkt síťového odvětví bude nazývat – terminologicky přesněji „teplá voda“, nebo tradičně podle zvyklostí „teplá užitková voda“. Rozhodující jsou však jiné priority a otázky, o  nichž se v odborných článcích běžně nediskutuje – podmínky dodávání teplé vody a možnosti jejího oceňování. Jaké požadavky nám kladou platné předpisy a jaké jsou možnosti rozpočítávání teplé vody v bytových domech?

Elektrické sálavé vytápění, nebo tepelné čerpadlo?

Elektrické sálavé vytápění, nebo tepelné čerpadlo?

Investoři a budoucí majitelé, kteří v současnosti uvažují o stavbě rodinného domu, běžně počítají s tím, že se dům bude pohybovat minimálně v energetické třídě B, na pomezí A/B, nebo dokonce ve třídě A. Tedy že půjde minimálně o nízkoenergetický dům (NED) nebo téměř pasivní dům. Jednou z mnoha důležitých otázek je volba vhodného vytápěcího systému. O této problematice bylo napsáno již nespočet pojednání, často obsahujících různá a někdy i vzájemně si odporující doporučení. Důvodem jsou nejen různé úhly pohledu na danou problematiku, ale také priority, ke kterým argumenty směřují.

Projekt na podporu výstavby pasivních domů

Projekt na podporu výstavby pasivních domů

Zajímáte se o energeticky úsporné bydlení? Společnost Saint-Gobain Isover CZ stojí za zrodem nového jedinečného projektu na podporu výstavby pasivních domů v České republice pod názvem SENUB (= Systémy energeticky úsporných budov). Při využití tohoto projektu pro realizaci Vašeho stavebního záměru nebudete po dobu 3 let platit náklady na vytápění.

Srovnávací měření spotřeby energie

Srovnávací měření spotřeby energie

V otopném období 2008/2009 bylo Technickou univerzitou v Kaiserslauternu (Německo) provedeno srovnávací měření spotřeby energie mezi infračerveným elektrickým vytápěním a plynovým vytápěním otopnými tělesy. Cílem bylo určení spotřeby energie a výše nákladů na energii obou otopných systémů v konkrétní budově. Následně byla provedena analýza energetické bilance z ekologického hlediska a porovnání celkových nákladů na oba topné systémy. Nešlo o porovnávání výrobků různých firem, ale o obecné posouzení vlastností infračervených plochých zářičů s ohledem na jejich použití pro vytápění obytných místností.

Údržba kotlů před zimní sezónou

Údržba kotlů před zimní sezónou

Pomalu se blíží, ale spíše již začala topná sezóna. Právě teď je nejvyšší čas prověřit, zda je správně nastaven a zkontrolován kotel a otopná soustava. Odpovídající údržbou kotle se zajistí bezproblémový chod a předejde se haváriím kotle v nejnevhodnější dobu. Údržba zajišťuje trvalou bezpečnost, provozní spolehlivost kotle a je předpokladem pro hospodárný provoz s nízkou úrovní emisí. Pravidelné každoroční prohlídky kotle zabezpečí nejen jeho bezproblémový chod, ale i optimalizaci zařízení, což přináší očekávané energetické úspory.

Je elektrické vytápění nízkoenergetických domů efektivní?

Je elektrické vytápění nízkoenergetických domů efektivní?

Výstavba nízkoenergetických a pasivních domů je nastupujícím trendem, a to nejen z důvodu stále rostoucích cen energií. Jedním z charakteristických rysů těchto staveb je nízká potřeba energie na vytápění. Tento faktor nutí projektanty i zákazníky k zamyšlení, jaký systém vytápění bude nejvhodnější. Jestliže se už investor rozhodne pro stavbu nízkoenergetického či pasivního domu, předpokládá, že účet za vytápění bude nízký. Přímo se pak nabízí myšlenka znásobit tuto úsporu použitím otopného systému s co nejnižšími provozními náklady – kondenzačním kotlem nebo tepelným čerpadlem. Paradoxně však v tomto případě nemusí patřit volba těchto zdrojů k nejšťastnějším.

Údržba otopných systémů jako součást facility managementu

Údržba otopných systémů jako součást facility managementu

Zateplování budov je častý krok na cestě ke snížení energetické náročnosti existujících i realizovaných budov. V době, kdy se ceny energie pohybovaly na třicetině současných cen, bylo ekonomicky neefektivní investovat vysoké částky do kvalitních otopných soustav a zateplovacích systémů. V současnosti však v tomto směru jsou podmínky již zcela jiné, a tak se mnohé objekty zateplují, instalují se regulační termostatické hlavice, kalorimetry a vyměňují se neefektivní zdroje tepla. Jaká je úloha facility manažera v tomto procesu?

Letošní novinka pro rychlou výměnu starého radiátoru

Letošní novinka pro rychlou výměnu starého radiátoru

Ideální pro rekonstrukce je nové deskové těleso KORADO RADIK-R, umožňující snadnou náhradu za článkové radiátory. Už od počátku je tato novinka navržena tak, aby její instalace byla možná na stávající rozvody.