Partneři sekce:
Velkoplošné vytápění

Velkoplošné vytápění

Při určování koncepce velkoplošného vytápění volíme mezi přímotopným, smíšeným a akumulačním způsobem vytápění. Standardní akumulační systém ve formě podlahového vytápění se obvykle setkává při provozu s problémy v oblasti regulace, a tím i s problémem udržení optimální tepelné pohody. Souvisí s tím i menší hospodárnost přeměny energie v užitečné teplo.

Sálavé elektrické panely

Sálavé elektrické panely

Trendem doby u elektrického vytápění jsou moderní velkoplošné nízkoteplotní systémy, ale v oblibě tuzemských i zahraničních investorů je nadále i sálavé vytápění. Klasické konvektory byly v největší oblibě v polovině 90. let minulého století, během posledních deseti let se však na trhu objevily moderní velkoplošné nízkoteplotní systémy vytápění a na chvíli se zdálo, že doba konvektorů je nenávratně pryč.

Elektrické topné fólie a jejich použití na podlahu i strop

Elektrické topné fólie a jejich použití na podlahu i strop

Nejmodernějším systémem elektrického velkoplošného sálavého vytápění jsou topné fólie. Na trhu jsou k dispozici ve dvou provedeních – pro podlahové vytápění a pro stropní vytápění v sádrokartonových konstrukcích. Oproti například teplovodní soustavě radiátorů umožňují topné fólie vytvoření celkové tepelné pohody a komfortu při nižší provozní teplotě topidla. Navíc šetří místo a zlepšují celkový vzhled místnosti.

Systém podlahového teplovodního vytápění a podmínky jeho instalace

Systém podlahového teplovodního vytápění a podmínky jeho instalace

Podlahové vytápění je vhodné i pro aplikaci alternativních zdrojů energie. Hodí se do všech typů místností a prostor bez ohledu na způsob jejich využívání. V systémech podlahového vytápění lze volit mezi teplovodním a elektrickým, v tomto článku se budeme věnovat podrobněji instalaci prvního ze jmenovaných.

Výměna radiátorů je snadná, rychlá a…

Výměna radiátorů je snadná, rychlá a…

… rychle a efektivně se vám v úsporách projeví i investované náklady do výměny. Někdy je pro vás jako spotřebitele složité vyhodnotit, čím na cestě za úsporami za energie začít a kde se vám vaše investované náklady účelně projeví. Analýzy však dokazují, že absolutně prvním krokem k energetickému vylepšení budovy by měla být právě modernizace topného zařízení a k tomu náležejících komponentů. Důvod? Nová otopná tělesa včetně regulátorů se dají vyměnit rychle, pohodlně a bez velkých nákladů, nabízejí tak optimální poměr mezi náklady a užitkem. Navíc je u nich předpoklad, že všechna další energetická zlepšení budovy jejich účinky ještě posílí.

Polybutylen – jeden z nejstarších materiálů na podlahové vytápění

Polybutylen – jeden z nejstarších materiálů na podlahové vytápění

Podlahové teplovodní vytápění v kombinaci s nízkoteplotními zdroji, jako jsou například solární kolektory a tepelná čerpadla, představuje nový trend. Prudký stavební nárůst způsobil, že trh s trubkami pro podlahové vytápění se v porovnání se začátkem 90. let podstatně rozšířil. Instalatérům, a tedy i konečným zákazníkům, se nabízí široká škála materiálů, které se odlišují nejen cenou, ale i kvalitou nabízených trubek. Jedním z ověřených materiálů na našem trhu je polybutylen.

Provoz kotlů z pohledu emisí znečišťujících látek

Provoz kotlů z pohledu emisí znečišťujících látek

Kotle jako zařízení na spalování paliv jsou při výrobě tepla a elektřiny, resp. při kombinované výrobě, hlavním zdrojem znečišťování životního prostředí. Při velmi vysokém stupni plynofikace je nejčastějším palivem právě zemní plyn, který je z hlediska zátěže životního prostředí emisemi znečišťujících látek, jakož i emisemi skleníkových plynů, přijatelnou alternativou. Kapalná fosilní paliva se využívají spíše sporadicky, pevná fosilní paliva se spalují především ve starších kotlích, případně také v elektrárnách a větších teplárnách při kombinované výrobě elektřiny a tepla. V posledních letech přibývají kotle spalující pevnou biomasu.

Historie a vývoj tepelných čerpadel v ČR a EU

Historie a vývoj tepelných čerpadel v ČR a EU

Princip tepelného čerpadla popsal před více než 150 lety W. T. Kelvin, ale k jeho praktickému využití dochází v Evropě převážně až kolem roku 1980. V tomto období se v důsledku ropné krize hledaly alternativy k tehdy rozšířenému vytápění fosilními palivy, především olejem. Článek popisuje historický vývoj počtu instalací tepelných čerpadel v České republice i v Evropě, praktické problémy spojené s jejich instalací i vývojové tendence do budoucna.

Teplo a chlad inteligentního domu

Teplo a chlad inteligentního domu

Přívlastek „inteligentní“ si musí jeho nositel zasloužit svými schopnostmi, vlastnostmi i talentem. Inteligentní však může být i dům a podmínky, které musí splňovat, jsou v mnohém podobné. Ideální je, když výborné vlastnosti ukáže ve všech parametrech. Zvláště v těch, které jsou pro jeho obyvatele nejnákladnější. A těmi jsou určitě spotřeba při vytápění a chlazení.

Konvektorová vytápěcí tělesa – úspora energie a ochrana životního prostředí

Konvektorová vytápěcí tělesa – úspora energie a ochrana životního prostředí

Společnost Jaga je rodinná firma, která byla založena v roce 1962 v Belgii a postupem času se stala předním výrobcem konvektorových a designových otopných těles v Evropě. Na českém trhu působí společnost Jaga úspěšně již bezmála 18 let, o čemž svědčí spolupráce s architektonickými ateliéry, investory, zrealizované projekty a rovněž i mnohá tuzemská i zahraniční ocenění – například Čestné uznání za nejlepší exponát, těleso Knockonwood DBE na výstavě Aqua-therm Praha 2008, titul Nejpřínosnější exponát pro systém Oxygen na výstavě Moderní vytápění 2008, cena Koskar 2007 v kategorii Design za těleso Heatwave a další.

Plynová zařízení v budovách

Plynová zařízení v budovách

Při instalaci plynových zařízení v budovách je největším problémem bezpečnost jejich provozu. Je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o nebezpečí úniku plynu do vnitřních prostor domu a s tím spojené otázky například těsnosti napojení spotřebiče na plynovod, měření spotřeby plynu, bezpečnostní armatury plynovodu a požární bezpečnosti (předepsaných odstupných vzdáleností od jednotlivých spotřebičů atd.). Neméně důležitým předpokladem pro správný a hlavně bezpečný provoz plynového spotřebiče je také zajištění dostatečného přívodu spalovacího vzduchu spolu se správným návrhem odtahu spalin.

Regulace tepelných čerpadel v bytových domech

Regulace tepelných čerpadel v bytových domech

Ve městech Liberec a Jablonec nad Nisou je dlouhodobě složitá situace v zásobování dálkovým teplem. Proto se řada družstev a společenství vlastníků rozhodla přejít na jiné zdroje tepla; v některých případech vznikly zajímavé aplikace tepelných čerpadel.

Srovnání variant vytápění u typového rodinného domu

Srovnání variant vytápění u typového rodinného domu

Náklady na vytápění jsou dnes klíčovou otázkou pro mnoho majitelů rodinných domů. Tradiční vytápění kotli na tuhá paliva postupně nahrazují kotle plynové s výrazně komfortnějším provozem bez nutnosti pravidelného přikládání. Komfortní a navíc i ekologický provoz nabízí také vytápění tepelným čerpadlem, které se stává stále populárnějším zdrojem energie. V článku jsou hodnoceny kumulativní náklady (pořizovací a provozní náklady) různých variant vytápění pro typový rodinný dům.

Voda, země, vzduch – tři živly pro tepelné čerpadlo

Voda, země, vzduch – tři živly pro tepelné čerpadlo

Tradiční způsoby vytápění zemním plynem či elektřinou se dají nahradit alternativním vytápěním, které dokáže využít teplo z prostředí kolem nás. Teplo z vody, vzduchu a země – to vše se dá využít na vytápění vašeho domu. Stačí použít tepelné čerpadlo. Přesto, že zpočátku vyžaduje vyšší investici, její návratnost je vzhledem k růstu cen fosilních paliv stále kratší. Tepelná čerpadla totiž představují jedno z nejúspornějších zařízení na vytápění.

Biomasa – budoucnost ve vytápění

Biomasa – budoucnost ve vytápění

Lidstvo je v dnešní době závislé na využívání primárních energetických zdrojů. Aby se tento stav v budoucnosti změnil, musí se hledat vhodné náhrady za fosilní paliva, jejichž zásoby se odhadují už jen na několik desítek let. Částečným řešením problému může být energetické zhodnocování biomasy, jejíž energetický potenciál několikrát převyšuje roční celosvětovou spotřebu energie.