Anketa: Tři otázky pro odborníky na vytápění
Galerie(6)

Anketa: Tři otázky pro odborníky na vytápění

Pro toto číslo jsme vybrali tři příliš nesouvisející otázky, které spojuje pouze téma vytápění. Otázku, zda do svého rodinného domu zvolit jeden zdroj energie na vytápění, nebo mít i pojistku v podobě jiného, řeší stále mnoho stavebníků. Stejně tak otázka uživatelského řízení v kancelářských budovách rozděluje odbornou veřejnost. Poslední otázka se nabízela, protože v době uzávěrky časopisu probíhal mezinárodní veletrh ISH ve Frankfurtu nad Mohanem.

1. Pokud byste stavěli svůj dům, zvolili byste si pro vytápění dva zdroje energie – jeden jako rezervní, například elektřinu a tuhá paliva, a proč?

2. Má být podle Vašeho názoru regulace v administrativních a podobných budovách řízena automaticky, nebo do ní má být zapojen uživatel?

3. Který z veletrhů pořádaných u nás nebo v okolních zemích pokládáte pro Vás za nejpřínosnější a proč?

Ing. Ivo Zabloudil
Enbra

1. Zvolil bych ekologickou a zároveň komfortní variantu: využil bych energii slunečního záření a energii nízkopoten­ciálního tepla z okolí. Preferuji kombinaci beztlakého solárního systému a tepelného čerpadla. Tato kombinace přináší díky plně bezobslužnému provozu s možností chlazení vysokou míru uživatelského komfortu, omezuje možná rizika související s provozem konvenčních zdrojů tepla a minimalizuje vliv růstu cen energie a paliv v budoucnu.

2. Záleží samozřejmě na uživateli, co mu vyhovuje a co si může dovolit. Obecně však vidím budoucnost v automaticky řízených systémech, které se vyznačují vysokou mírou komfortu a nízkou energetickou náročností.

3. Frankfurtský ISH, který v současné době probíhá – je tam ke zhlédnutí rozsáhlá expozice mnoha výrobců.
–>–>

Miroslav Petr
Vedoucího tuzemského obchodu Fenix Jeseník

1. Dávat dva rovnocenné zdroje nemá dle mého názoru význam. Za rovnocenné považuji např. dva kotle na různá paliva, kdy jsou oba připojeny ke stejné teplonosné soustavě. Z hlediska funkční zálohy jsou dnes rozvody elektřiny a plynu již tak zabezpečeny a servisovány, že případné výpadky v dodávkách jsou obnoveny v řádu hodin. A vzhledem k minimálním tepelným ztrátám dnešních novostaveb to ani z ekonomického pohledu nemá význam – vložená investice nebude mít reálnou návratnost. Volil bych tedy spíše kombinaci plnohodnotného bezobslužného vytápění s doplňkovým zdrojem, jako jsou teplovzdušný krb nebo krbová kamna. Doplňkový zdroj plní spíše funkci komfortního a estetického doplňku interiéru, v případě nouze však může dočasně nahradit hlavní otopný systém.

2. Automaticky; uživatel by měl mít možnost provést pouze dočasnou korekci a v omezeném rozsahu – například denní teplota bude nastavena na 20 °C, uživatelé mají možnost změnit teplotu v rozsahu ±2 °C. Ruční korekce se automaticky anuluje při další programové změně – např. večerní útlum. Regulace by měla umožňovat nejen nastavení v časové a teplotní závislosti, ale také provést nastavení pro jednotlivé místnosti a jiné prostory samostatně.

3. Ze zahraničních ISH ve Frankfurtu nad Mohanem – především pro koncentraci mezinárodních vystavovatelů i návštěvníků.  U nás to není úplně jednoznačné, obzvláště v posledních dvou letech zde mají výstavy z hlediska počtu vystavovatelů i návštěvníků sestupnou tendenci. Ale i ISH 2013 mělo subjektivně nižší návštěvnost než předchozí ročníky.

Ing. Zdeněk Novák
Produktový manažer Wolf Česká republika

1. Na tuto otázku lze odpovědět jednoznačně ano. Například kotel na spalování dřeva, popřípadě krb s teplovodní vložkou nebo teplovzdušný je vhodným druhým zdrojem tepla. Nepostradatelným doplňkem všech zdrojů tepla je větrací jednotka se zpětným ziskem tepla. Důvodem pro druhý zdroj může být obava z energetické situace a změny cen paliv, obava z poruchy primárního zdroje tepla nebo snaha o úsporu prostředků použitím zdroje na levnější palivo. Pro majitele lesa a majitele větší zahrady s roční výtěžností biomasy je dřevokotel či krb prakticky povinností. Při používání některých zařízení OZE pak může být důvodem snaha o úsporu ušlechtilých paliv. Sám mám jako zdroj tepla pro dům kondenzační kotel doplněný zplynovacím dřevokotlem a skoro 6 týdnů otopné sezóny pokryji dřevem z prořezu stromů a keřů.

2. Zde je těžká jednoznačná odpověď. Konečné slovo má patrně provozovatel objektu a jeho požadavek na úspory tepla. Pokud se jedná o velké administrativní budovy typu open space, je zapojení uživatele do regulace problematické či spíše nemožné. V objektech členěných na menší, třeba i různě užívané celky je zapojení uživatele mnohem vhodnější a žádoucí. Vliv na rozhodnutí má i způsob dodávky tepla buď otopnými plochami, nebo vzduchotechnickým zařízením.

3. Jednoznačným svátkem všech, kteří pracují v tepelné technice, je ISH ve Frankfurtu, který právě proběhl. Zde je možno vidět trendy vývoje zařízení, vývoje regulace, ale i způsob myšlení směrem k úsporám energie a ekologii v Evropě. Samozřejmě nelze zatracovat ani regionální výstavy tuzemské typu Infotherma, Ekoenerga či jiné. Bohužel tradiční tuzemský Aquatherm už netáhne ani vystavovatele ani návštěvníky.

František Arnošt
Jednatel společnosti Optiheat.cz

1. Ano, zvolil. Zdroj vždy přes výměník tepla, pro možnost použití redistribuce tepla a možné využití alternativních zdrojů, které mohou nahradit elektřinu.

Tuhá paliva (krb) jsou alternativa krizového stavu energetiky v případě přírodní katastrofy, ekonomická krize a jiných událostí. Jednoduše, bez elektřiny.

2. Ano. Pokud je budova navržena dobře, vyžaduje minimální zásahy do řízení vytápění.
Pokud ne, je nutno automatické řízení doplnit o energii a přítomnost hospodáře.

3. Pro naši společnost pokládám za nejpřínosnější veletrh FOR ARCH, protože je vždy obsazen kvalitní skladbou vystavovatelů a má vysokou návštěvnost jak odborné, tak laické veřejnosti.

Ing. Václav Helebrant
Stiebel Eltron

1.Tepelným čerpadlem a doplňkově elektrickým, případně plynovým vytápěním pro zajištění komfortu i při velmi nízkých venkovních teplotách.

2. Automatická regulace je nutná, nejlépe včetně dálkové správy odbornou firmou.

3. ISH ve Frankfurtu nad Mohanem.

Martin Kniha
Jednatel společnosti Licon Heat

1. V případě rodinného domu bych už záložní zdroj neřešil. V našich zeměpisných šířkách je zvyklostí mít nějaký lokální zdroj tepla, třeba krb. Takže to bych nechal a nepropojoval bych dál se systémem vytápění. Ono by to mohlo přidělat více starostí než užitku a při trvale se snižujících tepelných ztrátách budov stačí k ohřevu poměrně malý zdroj tepla.

2. Zde záleží hodně na typu budovy a systému vytápění, rekuperace a podobně. Myslím, že je lepší nechat to více méně na automatice, ovšem budova musí umět vytvořit příjemné a zdravé klima, a to už o něco zvýší položku v investičních nákladech. Je nutné se v projektu dobře zamyslet nad tím, jak má budova fungovat a jaké v ní bude klima pro lidi. Je známa celá řada případů, kdy špatně navržená klimatizace přivodí rýmu a angínu a v zimě příliš suchý vzduch. To je rozhodně špatné a nevhodné pracovní prostředí. Dnes existují systémy, které dokážou vytvořit správné a zdravé klima; je jen otázkou investora, zda je ochoten potřebné prostředky na ně vynaložit.

3. Nejpřínosnější je jednoznačně ISH Frankfurt nebo MCE Milano. Bohužel v tuzemsku už není žádná výstava s puncem mezinárodní, byť navazují na dlouholetou tradici (například Aquatherm). Obsazujeme pravidelně některé z tuzemských výstav jako například Infothermu nebo SHK, ale z našeho pohledu se jedná už jen o regionální výstavy.

FOTO: thinkstock.com

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.