Regulace tepelných čerpadel v bytových domech

Regulace tepelných čerpadel v bytových domech

Ve městech Liberec a Jablonec nad Nisou je dlouhodobě složitá situace v zásobování dálkovým teplem. Proto se řada družstev a společenství vlastníků rozhodla přejít na jiné zdroje tepla; v některých případech vznikly zajímavé aplikace tepelných čerpadel.

Srovnání variant vytápění u typového rodinného domu

Srovnání variant vytápění u typového rodinného domu

Náklady na vytápění jsou dnes klíčovou otázkou pro mnoho majitelů rodinných domů. Tradiční vytápění kotli na tuhá paliva postupně nahrazují kotle plynové s výrazně komfortnějším provozem bez nutnosti pravidelného přikládání. Komfortní a navíc i ekologický provoz nabízí také vytápění tepelným čerpadlem, které se stává stále populárnějším zdrojem energie. V článku jsou hodnoceny kumulativní náklady (pořizovací a provozní náklady) různých variant vytápění pro typový rodinný dům.

Voda, země, vzduch – tři živly pro tepelné čerpadlo

Voda, země, vzduch – tři živly pro tepelné čerpadlo

Tradiční způsoby vytápění zemním plynem či elektřinou se dají nahradit alternativním vytápěním, které dokáže využít teplo z prostředí kolem nás. Teplo z vody, vzduchu a země – to vše se dá využít na vytápění vašeho domu. Stačí použít tepelné čerpadlo. Přesto, že zpočátku vyžaduje vyšší investici, její návratnost je vzhledem k růstu cen fosilních paliv stále kratší. Tepelná čerpadla totiž představují jedno z nejúspornějších zařízení na vytápění.

Biomasa – budoucnost ve vytápění

Biomasa – budoucnost ve vytápění

Lidstvo je v dnešní době závislé na využívání primárních energetických zdrojů. Aby se tento stav v budoucnosti změnil, musí se hledat vhodné náhrady za fosilní paliva, jejichž zásoby se odhadují už jen na několik desítek let. Částečným řešením problému může být energetické zhodnocování biomasy, jejíž energetický potenciál několikrát převyšuje roční celosvětovou spotřebu energie.

Teplo bez faktur

Teplo bez faktur

Slunce je základní podmínkou života na zemi. Dodává nám vnitřní sílu, ale i radost ze sluncem prozářených dnů. V posledních letech se k výrobě tepla stále intenzivněji využívá sluneční energie jako obnovitelný zdroj energie. K nejčastějším způsobům využití patří sluneční termické kolektory.

Dotace na zateplení a pasivní domy

Dotace na zateplení a pasivní domy

Od dubna 2009 bude poprvé v historii Česka možné získat pro domácnosti dotaci na ener­geticky úsporné rekonstrukce či pasivní domy. „Na dnes vyhlašovaný program podpor výměny vytápění naváže od dubna rozsahem unikátní dotační program pro domácnosti, pro který bude již letos k dispozici téměř 10 miliard korun. Bude zaměřený jak na obnovitelné zdroje, tak na ener­getické úspory při rekonstrukcích, ale i v novostavbách,“ říká vicepremiér Martin Bursík.

Nízkoteplotní a kondenzační kotle

Nízkoteplotní a kondenzační kotle

Náklady na vytápění tvoří v domácnostech obvykle více než 60 % všech provozních nákladů. Jednou z možností, jak je snížit, je vhodná volba otopného systému a správný výběr zdroje vytápění a přípravy teplé vody. Volbou kotle se určí charakter zdroje tepla, který by se už během dalších let jeho používání neměl měnit.

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení

Při stavbě rodinného domu se většinou nevěnuje dostatečná pozornost způsobu vytápění a přípravě teplé vody. Stavebník je velmi často motivován snahou co nejvíce snížit pořizovací náklady celkové investice a to vede k návrhu zjednodušeného topného systému, bez ohledu na pozdější provozní náklady. Ty jsou však pro budoucího majitele rodinného domu jednoznačně nejvyšší položkou v jeho každoročních výdajích na provoz domu.

Univerzální sofistikované systémy vytápění

Univerzální sofistikované systémy vytápění

Nové systémy vytápění se pyšní vylepšenými technickými vlastnostmi, kvalitním designem, nápaditými tvary a úspornými režimy. Jsou příležitostí pro soukromé i veřejné investory. Potvrzuje to v rozhovoru Martin Kniha, ředitel společnosti Licon Heat, s. r. o., a předesílá, že odpověď na všechny otázky se skrývá v ekonomice provozu.

Tepelné čerpadlo jako pevná součást domu

Tepelné čerpadlo jako pevná součást domu

Tepelná čerpadla jsou rozšířena hlavně ve skandinávských zemích. V Čechách jsou podle statistik součástí každé desáté novostavby. Hlavním důvodem nákupu je úspora energie. Realizací každým dnem přibývá a je nepopiratelné, že tepelná čerpadla budou v následujících letech zcela jistě patřit mezi důležité formy vytápění, šetrné k životnímu prostředí i k provozním nákladům. V rozhovoru to potvrzuje i Marek Bláha, ředitel společnosti Tepelná čerpadla IVT.

Kombinované soustavy pro vytápění a větrání nízkoenergetických domů

Kombinované soustavy pro vytápění a větrání nízkoenergetických domů

Období, kdy pojem nízkoenergetická budova patřil do oblasti výzkumu a experimentování, patří již minulosti. Značná část nově stavěných budov do této kategorie objektů, v souladu s naší legislativou i celkovými trendy, spadá. Největší změnou ve srovnání se zaběhnutými principy je především změna váhy jednotlivých faktorů budovy, které ovlivňují potřebu tepla a současně změna výše energetických požadavků na zajištění požadovaného stavu tepelně-vlhkostní složky mikroklimatu.

Teplovodní podlahové vytápění

Teplovodní podlahové vytápění

Z důvodu vysokého podílu energetického sálání trubkového podlahového vytápění se již při výrazně nižších teplotách v místnosti dostaví pocit komfortu. Na základě vysokého tepelného výkonu (80 až 120W/m2) při nižších teplotách na přívodu (32 až 38 °C) je podlahové vytápění ideální pro kombinování s plynovými kotli, tepelnými čerpadly nebo se slunečními kolektory.

Zdroje tepla na biomasu při obnově bytového fondu

Zdroje tepla na biomasu při obnově bytového fondu

Biomasa je chemicky zakonzervovaná sluneční energie. Je to nejuniverzálnější a nejrozšířenější zdroj energie na Zemi. Můžeme ji využít k výrobě tepla a elektrické energie v moderních spalovacích zařízeních.

Spalování kotlů na pevná paliva a jejich měření

Spalování kotlů na pevná paliva a jejich měření

V široké nabídce kotlů na pevná paliva je někdy těžké se orientovat. Ať jste odborník nebo laik. Vlastnosti jako výkon, účinnost, spotřeba paliva či snadná obsluha jsou pro spotřebitele dosti určující, ovšem jednou z nejvýznamnějších informací, kterou bychom měli při koupi kotle zjišťovat, je jeho účinné spalování. Jen tak posléze instalujeme výrobek, který bude ekologicky příznivý a nebude kazit naše ovzduší.