Hřbitov St Joachim

Hřbitov jako zdroj energie: Město instaluje nad hroby solární panely

Francouzské město Saint-Joachim instaluje nad hřbitovem přístřešek solárních panelů, které budou distribuovat energii místním obyvatelům. Obyvatelé se mohou zapojit do tohoto neobvyklého komunitního energetického programu za pouhých 5 EUR.

Myšlenka nezačala solárním systémem. Saint-Joachim se nachází uprostřed močálu Brière – rozsáhlého rašeliniště severně od ústí Loiry. Když v roce 1970 město zaplnilo původní hřbitov, byl vytvořen nový na východ od hlavní, ostrovní části města.

Z hlediska umístění to znamenalo pokles ze šesti na nula metrů nad mořem. Pro rodiny s blízkými, kteří jsou tam pohřbeni, to znamená, že je hřbitov v zimě často pod vodou. Odvodňování půdy by ale bylo neustálým bojem s mokřadem, takže starosta navrhl místo zakrýt, aby se zabránilo jeho zaplnění dešťovou vodou.

Stříška bude společným zdrojem energie

Vzhledem k tomu, že město může být v létě i příliš suché, druhým – souvisejícím – nápadem bylo znovu využít tuto vodu na vysušenou trávu přilehlého sportovního klubu a další zeleň. Solární panely byly už jen pomyslnou třešničkou na dortu, tedy způsobem, jak vyrobit elektřinu z jinak nadbytečného povrchu.

Saint-Joachim přitom svými nápady předběhl aktuální vlnu obnovitelné energie již v roce 2012, kdy město instalovalo na obecní střechy fotovoltaické panely. Když byl tedy projekt zastřešení hřbitova v roce 2021 navržen, město se rozhodlo tuto nově získanou solární elektřinu nabídnout obyvatelům.

Umístění nad hřbitovem se na pohled zdá být tou nejvýraznější a nejzajímavější částí solárního projektu s poutavými architektonickými vizualizacemi, jak bude 1,3megawattový (MW) baldachýn ve skutečnosti vypadat. Ale ještě neobvyklejším aspektem je způsob distribuce energie.

 

Očekává se značný zájem

Většina energetických iniciativ má jasného majitele a distributora, ale projekt hřbitova Saint-Joachim spolupostavili občané. Místní byli kontaktováni dopisem s žádostí o jejich názory a 97 % se pro hřbitovní raritu vyjádřilo pozitivně. Ve městě se zhruba 4 000 obyvateli oficiálně zaregistrovalo zájem o zapojení do projektu asi 420 obyvatel.

Za vstupní poplatek pouhých 5 EUR budou mít nakonec podíl na energii, kterou vyrábí. Nárůst zájmu místních se přitom ještě očekává, jakmile bude projekt spuštěn a první panely dosednou na své místo. Již v březnu byl přitom na místo, na plochu 180 m2, instalován prototyp, který všem zúčastněným (i těm váhajícím a vyčkávajícím) dává jasnější představu o tom, jak bude tolik očekávaný design vypadat.

Jakou myšlenku můžeme v projektu hledat?

Realizace projektu Saint-Joachim apeluje na každého z nás, abychom přehodnotili způsob, jakým využíváme veřejná prostranství. Pokud změníme perspektivu a začneme místa považovat za zdroje, které je třeba zhodnotit – a které lze zhodnotit nad rámec stávajícího využití –, otevírají se nové možnosti.

Hřbitov tak v konečném důsledku nemusí být pouze hřbitov, může jít o prostor komunitní zahrady poskytující místo pro setkávání, meditaci a sebereflexi, stejně jako místo posledního odpočinku a získávání čisté energie. Tedy jakýsi multifunkční prostor, který spojuje respekt k minulosti s péčí o budoucnost.

Tento přístup samozřejmě nefunguje a nikdy fungovat nebude u všech hřbitovů. Každá komunita má své specifické potřeby a různý stupeň citlivosti, který diktuje, co si (ne)můžeme dovolit – to, co funguje pro Saint-Joachim, nemusí být vhodné jinde. Nejdůležitějším aspektem tohoto projektu je ovšem vůle čelit výzvám současnosti s kreativitou a odvahou, zpochybňovat konvence a objevovat nové cesty.

V tomto smyslu může být iniciativa této malé francouzské obce inspirací pro všechny. Možná, že příběh Saint-Joachimského hřbitova zůstane izolovaným případem, zvláštní anekdotou ve zprávách o energetickém přechodu, přesto tento hřbitov se slunečními baldachýny ukazuje, že i ta nejtradičnější místa se mohou stát prostorem inovací a nového pohledu na budoucnost.

Jak bude projekt společného solárního hřbitova fungovat?

Přibližné obvyklé množství lidí připojených k jedné sdílené solární sestavě je cca 10. Bude to tedy poprvé, kdy bude do sdílení fotovoltaiky zapojeno tak velké množství lidí – tedy konkrétně číslo, které lze čítat v rámci několika stovek až tisíců. Pokud by nový solární zdroj zcela pokryl energetické potřeby nejbližších domácností, pokryl by asi 20 % města nebo 800 lidí.

Rozdělení solární elektřiny mezi lidi, stejným dílem, ovšem vyžaduje novou metodu založenou na algoritmu, který musí být vymyšlen a sestaven prakticky od nuly, z ničeho. Fyzicky není možné rozdělovat elektřinu jednotlivě. Místo toho bude technologie snímat data spotřebitelů a solárního baldachýnu každých 30 minut a ty bude na konci každého měsíce předávat francouzskému provozovateli sítě Enedis. To umožní distributorovi rozpočítat, jaké úspory proběhly v konkrétních na hřbitov napojených domácnostech. Stávající odhad přitom mluví o roční úspoře za elektřinu mezi 150 až 250 EUR v průměru.

Cílem projektu přitom je se vyhnout dotazům obyvatel „proč nemám elektřinu zdarma?“, protože všichni v projektu zúčastnění mají stejnou možnost čerpat energii ze slunce a tedy i mít stejné úspory. Tedy velký supermarket dostane stejný podíl energie jako například pekárna nebo kadeřnictví.

Co dalšího víme o unikátním projektu?

Prezident místní energetické asociace se k projektu vyjádřil, že chápe, proč si někteří lidé nemyslí, že hřbitov je nejlepším místem pro výrobu elektřiny – umístnění solárů na hřbitov ovšem nebyl první cíl projektu. Hřbitov ale samozřejmě v rámci projektu není vnímán jako obyčejné staveniště. V architektonickém modelu zadaném magistrátem je baldachýn poloprůhledný, aby propouštěl světlo, díky specifickému druhu solárního panelu.

Obec plně financuje instalaci ve výši 3,35 milionu EUR, k tomu využívá daňové zisky ze 7% zvýšení daně z nemovitosti v loňském roce. Celkem by panely měla být pokryta plocha o rozloze 8 000 m2, což ve výsledku bude znamenat cca 5 000 umístěných fotovoltaických panelů. Sluneční hřbitov Saint-Joachim má začít lidem poskytovat levný a čistý tok elektřiny v létě 2025.

Zdroj: Euronews.green, Electrek, PV magazine, FuturoProssimo