slunce solární energie

Švýcarsko ne zcela nestranné: Voliči se vyjádřili proti výstavbě solárního parku v Alpách

Zhruba v polovině září měli švýcarští voliči možnost hlasovat pro (anebo proti) výstavbě obřího solárního parku v nedotčené části Alp. Projekt vzbudil, dalo by se říct, až nečekané emoce, jelikož Švýcarsko – možná poprvé ve své historii – nebylo vůči plánům nestranné. Vyjádřilo se jasně proti.

Voliči plány na financování a urychlení velkých projektů solární energie na úbočích hor odmítli. Návrh byl součástí snahy federální vlády o rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

O čem se hlasovalo?

Referendum, které se konalo v neděli 10. září v kantonu Wallis na jihu Švýcarska, se soustředilo na ekonomické a environmentální zájmy v době rostoucích obav o změnu klimatu. Kanton na svých oficiálních stránkách uvedl, že téměř 54 % lidí hlasovalo proti návrhu. Celková volební účast byla téměř 36 %. Hlasování přitom bylo pozoruhodným testem veřejného mínění.

Možná trochu nečekané na celém hlasování bylo spojení některých ekologických skupin se švýcarskou konzervativní populistickou stranou – oba se shodovali, že solární parky budou průmyslovým a pomyslným trnem okem na nedotčených švýcarských horách. Dle veřejného mínění je vhodnější vybavit zdrojem obnovitelné energie více budov a domů ve městech – tedy blíže místu, kde by se získaná energie rovnou spotřebovala.

Roli v rozhodování sehrály i instalace fotovoltaiky na obřích přehradách ve Valais, které poskytují zemi nezanedbatelné množství obnovitelné elektřiny. I z tohoto hlediska bylo možné, a pro lidi velmi jednoduché, odmítnout instalaci uprostřed Alp, kde by hyzdila a degradovala krajinu a přírodní scenérie.

Návrhu, o který se hlasovalo, nepomohlo ani nedostatečné zohlednění švýcarské přírody, vliv na místní flóru a případné dopady na divokou zvěř a její přirozené životní prostředí.

Jaké jsou návrhy do budoucna?

Švýcarskem momentálně zaznívají názory, že místo hledání lokací v Aplách, kde by fotovoltaické panely napáchaly více škody než užitku, by bylo vhodnější s zaměřit na “velmi nedostatečně využívanou” stávající infrastrukturu – přehradní zdi, zásobní jezera, lavinové bariéry, silnice ad., což by v konečném důsledku mohlo přinést nemalý podíl obnovitelné elektřiny.

Proč nápad vůbec vznikl?

Zastánci umístění fotovoltaiky do alpské přírody tvrdili, a stále tvrdí, že solární park v horách by pomohl zajistit nemalé množství obnovitelné energie po celý rok, tedy i v zimě, kdy městské a zejména pak vodní instalace mívají výnosy výrazně nižší. Solární parky umístěné nad běžnou hranicí mraků by byly stálou a stabilní alternativou obnovitelné energie i v zimě, kdy země standardně elektřinu dováží ze zahraničí.

Co výsledné NE bude znamenat pro solární parky?

Federální ministerstvo energetiky v současné době odhaduje, že po celé zemi bylo předloženo asi 40 až 50 návrhů na velké solární parky. Odmítnutí instalace v Aplách sice může být z pohledu některých nepříjemné, rozhodně ovšem není předzvěstí konce, zejména pokud soukromý sektor bude i nadále mít o fotovoltaiku zájem.

Rozhodně ovšem dané NE bude mít vliv na rozvoj regionu, který je považován za jeden z nejslunnějších a nejvhodnějších pro solární parky ve Švýcarsku. Znamená to také, že solární projekty budou v kantonu čelit delšímu schvalovacímu procesu, což může být komplikací s ohledem k tomu, že si Švýcarsko stanovilo dosažení “nulových” emisí na rok 2050, aby maximální možnou měrou přispělo k zvrácení globálního oteplování a ochránilo své ceněné ledovce.

Zdroj: Euronews green – upraveno, přeloženo, kráceno