Biosolární střecha na administrativní budově v Mnichově.

Ekologické sekačky. O okolí solárních farem se starají ovce a kozy

Partneři sekce:

Pracovníci solární farmy Rogane poblíž městečka Kamenica ve východním Kosovu byli unaveni z plýtvání energií, aby udrželi pozemek fotovoltaické elektrárny upravený – přišli proto s nekonvenčním, přesto velmi logickým a tradičním řešením: více než 100 ovcí a několik koz se pase dvakrát týdně na polích, kde je instalováno přes 12 000 fotovoltaických panelů. Na stádo dohlíží zkušný pastýř s několika ovčáckými psy.

Kosovo má mezi 12–14 miliardami tun prokázaných zásob hnědého uhlí nízké kvality, což jej řadí na pátou příčku mezi největšími nalezišti na světě. Více než 90 % elektřiny se tak vyrábí z uhlí, pouze 10% zbytek je z obnovitelných zdrojů, zejména větru a slunce. Země má přitom v plánu postupně vyřadit uhlí do roku 2050 – „ekologické sekání“ trávy je tak malým krůčkem vpřed.

Rakousko to vidí podobně

Solární elektrárna Schafflerhofstrasse ve Vídni v Rakousku je postavena na místě staré skládky štěrku. Nyní je to největší fotovoltaická elektrárna svého druhu v zemi, která je schopna vyrobit více než 12 gigawatthodin čisté elektřiny pro 4 900 vídeňských domácností. To odpovídá úsporám CO2 ve výši 4 200 tun ročně. Ovce jsou zde ikonickou součástí scenérie již od roku 2021, kdy bylo pastýřem poprvé vpuštěné devadesáti členné stádo, aby “posekalo” trávu kolem panelů.

Funkci efektivních sekáčů nyní stádo o sto padesáti kusech plní od dubna do října. Solární panely – které jsou umístěny výše nad zemí než obvykle – poskytují zvířatům stín před sluncem a ochranu před deštěm. Vpuštění ovcí do areálu původní skládky má přitom ještě další výhodu a tou je revitalizace oblasti.

Ovce poskytují přírodní hnojivo a při pohybu po pozemku ve vlně roznáší semena a pyl. Aby tato regenerace skládky proběhla úspěšně, byla lokalita před vpuštěním ovcí oseta směsí semen. Tento projekt, který vytvořila společnost Wein Energie a je součástí občanského solárního systému, je pouze jedním příkladem z několika agrovoltaických systémů zavedených v Rakousku.

Agrivoltaika: fotovoltaika budoucnosti?

Agrovoltaické metody kombinují výrobu solární energie se zemědělstvím. Jde tedy o způsob, jak optimalizovat využití půdy bez poškození ekosystémů. Agrivoltaické experimenty jsou známé například z Colorada v USA, v Evropě byly úspěšně použity na vinicích ve Francii. V případě pěstování plodin se někdy používá algoritmus, který posuzuje potřebu vody a slunečního záření rostlin a podle toho upravuje úhel solárních panelů.

Mikroklima vytvořená solárními panely přináší řadu výhod, mj. že rostliny rostoucí pod nimi mohou potřebovat méně vody a energii vyrobenou panely mohou farmáři využít k zavlažování. Přestože je koncept agrivoltaiky v rané fázi, předpokládá se, že použitím agrovoltaických metod by zemědělci plodin mohli zvýšit zisky o 40 %.

Kdo další používá „ekologické sekačky“?

Ovce se nyní používají k sečení trávy i ve Francii po úspěšném pokusu v pařížském parku v roce 2013, městské stádo ovcí přitom žije ve městě od roku 2012. Dlouhodobá zkušenost s ovcemi přitom je, že jsou vybíravější a na rozdíl od koz žerou jen ty nejzelenější části živých plotů a luk.

Stejně tak Google si již v roce 2009 pronajal kozy na sekání trávy kalifornského sídla od společnosti, která se nyní jmenuje Living Systems Land Management. Dle dat poskytnutých Forbes je navíc ekologické sekání sektorem s několika stovkami nájemních společností – a to jen v USA.

Zdroj: euronews green, reuters