Partneři sekce:

Leadeři využití obnovitelné energie: Jak si stojí země Evropské unie?

Komunitní energetika
Zdroj: Shutterstock

Pětina energie spotřebované v rámci Evropské unie – v roce 2021 – pocházela z obnovitelných zdrojů, tedy alespoň dle údajů shromážděných dat. Solární, větrné a další „zelené“ zdroje se údajně podílely až na 21,8 % celkové spotřeby, což byl pokles 0,3 % oproti roku 2020 a jednalo se o vůbec první zaznamenaný pokles od doby sledování využití obnovitelné energie.

Dle názoru odborníků byl tento mírný pokles způsoben zvýšením poptávky po energiích po ukončení pandemických lockdownů. Přestože zatím nejsou dostupná všechna data za rok 2022, situace loňského roku vypadá velmi optimisticky. Dle Mezinárodní energetické agentury (International Energy Agency) je svět připraven v nadcházejících pěti letech zdvojnásobit zisk obnovitelné energie získané realizacemi za posledních 20 let.

Jak si vede Evropská unie?

V roce 2021 vévodilo tabulkám Švédsko (opět, po krátkém propadu), které téměř dvě třetiny využité energie získalo z obnovitelných zdrojů, především z biomasy, vodní energie, větru, tepelných čerpadel a kapalných biopaliv. Háčkem ovšem je, že někteří aktivisté tvrdí, že bioenergie získaná například spalováním odpadu z lesů není obnovitelná a neměla by se tak mezi obnovitelné zdroje počítat.

Druhou zemí seznamu bylo Finsko, které využilo obnovitelné energie na pokrytí 43 % potřeby, pak Lotyšsko se 42 % (biomasa a vodní energie) a následovalo Estonsko, Rakousko a Dánsko se 38, 36 a 35 % energie z obnovitelných zdrojů. Zde opět mluvíme především o vodní a větrné energii.

Za zmínků stojí i země Evropy, které nejsou součástí Evropské unie (ale vedou si lépe než země ostatní) – tedy Island, který díky geotermálním zdrojům vyrobil 86 % obnovitelné energie, a Norsko se 76 %.

Které země zaostávají?

Přestože první příčky žebříčků jsou poměrně oslňující a ukazují na zelenější, udržitelnější budoucnost, celých 15 z 27 zemí Evropské unie vykázalo podíly obnovitelné energie menší než průměrných 21,8 % (za rok 2021, v roce 2022 se tato hodnota přehoupla přes 22 %). Mezi tyto země patří Belgie, Bulharsko, Česko, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko a Slovensko.

Nejhůře ze jmenovaných si vede Lucembursko (11,7 %), Malta (12,2 %), Nizozemí (12,3 %), Irsko (12,5 %) a v Belgie (13 %). Přestože se tedy naše republika nachází na chvostu, alespoň nejsme na jeho úplném, ostudném konci.

Současné cíle v oblasti obnovitelných zdrojů přitom stanovují alespoň 40% podíl energie z obnovitelných zdrojů z celku do roku 2030, což se ovšem dle REPowerEU může –ale samozřejmě také nemusí, rozhodnutí ještě nepadlo – brzy navýšit na 45 %.

Zdroj: Euronews.green, přeloženo, upraveno, kráceno