ASB Články na téma

Fotovoltaické solární panely

Developerská společnost CTP postavila za 230 milionů Kč dvě fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 8,1 megawattu. Podle investora jde o dosud nejrozsáhlejší střešní fotovoltaický projekt v ČR. Vznikl na střechách dvou hal o celkové ploše 115.000 metrů čtverečních v podnikatelském parku CTPark Bor na Tachovsku. CTPark Bor je největší industriální zóna v ČR u hranic s Německem.

redakce -

Francouzské město Saint-Joachim instaluje nad hřbitovem přístřešek solárních panelů, které budou distribuovat energii místním obyvatelům. Obyvatelé se mohou zapojit do tohoto neobvyklého komunitního energetického programu za pouhých 5 EUR.

Eliška Hřebenářová -

Solární a větrná energie je svým způsobem bezplatný, obnovitelný zdroj energie, který – jak řada lidí zapomíná – ovšem závisí na přírodních procesech, které člověk bohužel není schopen ovládat. V této fázi jsme proto všichni nuceni přijmout rizika, která s sebou přináší obnovitelná energie: slunce ne vždy svítí a vítr ne vždy fouká. Co se ale stane, když síť ztratí oba tyto zdroje energie současně? Tento jev je známý jako “složené energetické sucho”.

Eliška Hřebenářová -

Podpora z programu Nová zelená úsporám (NZÚ), který provozují Státní fond životního prostředí (SFŽP) a ministerstvo životního prostředí (MŽP), se navýší o deset miliard korun. Peníze úřady vyčlení z Modernizačního fondu, který čerpá finance z výnosů emisních povolenek. Zároveň dotační program od února zvýší a zefektivní podporu fotovoltaiky pro rodinné domy. Změny se nebudou týkat dotací z výzvy Oprav dům po babičce, NZÚ Light ani programů na podporu bytových domů.

redakce -

Pro tradičně smýšlející obyvatele Británie, či přímo Cambridge, mohlo být odhalení prvního ze 438 solárních panelů na střeše kaple King’s College šokující, ba přímo koncem světa, jak ho známe nyní. Anglie, silně orientovaná na ochranu svých památek a hrdá na svou historii, protestovala proti žádosti o umístění panelů na olověné střeše mistrovského anglického gotického díla a varovala před nenapravitelným poškozením „výjimečně významné budovy“.

Eliška Hřebenářová -

V roce 2015 kalifornská země strádala čtvrtým rokem sucha. Tehdejší guvernér Jerry Brown nařídil bezprecedentní snížení domácí spotřeby vody o 25 %. Farmáři, kteří spotřebují nejvíce vody, se také dobrovolně přihlásili k nařízení redukce vody, aby se vyhnuli citelnějšímu, povinnému šetření vodou v budoucnu. Brown tehdy rovněž stanovil cíl, aby stát získával polovinu energie z obnovitelných zdrojů.

Eliška Hřebenářová -

Ve víru nestabilních dodávek elektřiny jsou to právě střešní solární panely, co Libanoncům nabízí příslib normálnějšího způsobu života. Jde ovšem o řešení pouze pro ty, kteří si to mohou dovolit.

Eliška Hřebenářová -

Technologie zajišťující udržitelnou, obnovitelnou energii jsou důležité pro plnění energetických požadavků. To je životně důležité vzhledem k úloze fosilních paliv při produkci oxidu uhličitého, který je klíčovou hybnou silou změny klimatu. Obnovitelná energie roste celosvětově rychlým tempem, přičemž solární fotovoltaická energie poskytuje asi 30 % celosvětové obnovitelné energie a její množství se neustále zvyšuje.

Eliška Hřebenářová -

Použití elektrochemie k separaci různých částic v roztoku (také známé jako elektrochemická separace) je energeticky účinná strategie pro sanaci životního prostředí a vody, tedy přesněji řečeno pro čištění kontaminované vody.

Eliška Hřebenářová -

Nové parkoviště pro auta zaměstnanců a návštěvníků České zbrojovky v Uherském Brodě bude zastřešovat fotovoltaická elektrárna, podle zástupců skupiny ČEZ půjde o druhé největší solární parkoviště v ČR. Veškerá elektřina z instalovaných 718 panelů bude spotřebována v areálu zbrojovky, která je součástí zbrojařské skupiny Colt CZ Group SE.

V květnu vyrobily solární a větrné elektrárny v Portugalsku poprvé více než polovinu potřebné elektrické energie – alespoň to tvrdí ekologický, neziskový think-tank Ember. Rekordy přitom padaly i ve Španělsku, Finsku a Belgii. Silné solární nasazení, dovoz elektřiny ze Španělska a nižší poptávka udržely energii vyrobenou v Portugalsku z fosilních paliv na pouhých 24 % – navzdory suchem způsobenému propadu vodní energie.

Eliška Hřebenářová -