Biosolární střecha na administrativní budově v Mnichově.

Nárůst solární energie v EU o téměř 50 %: Kdo na tom má největší podíl?

Partneři sekce:

Podle nové zprávy průmyslové skupiny SolarPower Europe vzrostlo využití solární energie v Evropě v roce 2022 téměř o 50 %. Odhaluje se, že EU vloni instalovala rekordních 41,4 GW solární energie – dost na to, aby napájela cca 12,4 milionů domácností. To je 47% nárůst oproti 28,1 GW instalovaným v roce 2021.

Vysvětlení jevu je nasnadě – solární energie nyní funguje jako jakési záchranné lano uprostřed energetické a klimatické krize a použití žádného jiného zdroj energie neroste tak rychle nebo spolehlivě. Do budoucna to navíc ani nevypadá, že by tento trend měl zpomalit. Dle Mezinárodní energetické agentury totiž EU potřebuje v roce 2023 nainstalovat přibližně 60 GW solární energie, aby kompenzovala výpadky ruského plynu.

Kde se instalovalo nejaktivněji?

Německo nainstalovalo více solární energie než kterákoli jiná země EU a v roce 2022 přidalo téměř 8 GW. Německo se přitom drží na prvním místě od počátku 21. století, v posledním roce ale zaznamenalo velký nárůst zejména kvůli vysokým cenám energií, což učinilo obnovitelné zdroje energie finančně velmi výhodným řešením krize.

Těsně následuje Španělsko (7,5 GW), které zaznamenalo v roce 2022 nárůst solárních instalací o 55 procent. Polsko (4,9 GW), Nizozemsko (4,0 GW) a Francie (2,7 GW) tvoří zbytek první pětice. Zajímavost se nachází na šestém místě tabulky – hned za Francií se umístilo Portugalsko, poprvé v TOP10, s neuvěřitelným 251% nárůstem množství instalované solární energie ve srovnání s rokem 2021.

Jak může vypadat stav v roce 2023?

Plán REPowerEU Evropské komise si klade za cíl zvýšit do roku 2030 obnovitelné zdroje energie na 45 % celkových dodávek energie. Zdůrazňuje přitom pět klíčových způsobů, jak se EU může vypořádat s vlnou zájmu a poptávkou po solární energii:

  • k instalaci panelů a jejich připojení k elektrické síti je zapotřebí více kvalifikovaných techniků, školení více lidí pro tuto práci by mohlo zvýšit tempo růstu solární energie v EU,
  • předpisy a vyhlášky musí zůstat stabilní,
  • administrativní postupy musí být zjednodušeny, aby podpořily další solární instalace,
  • stabilitu stávající elektrické sítě je třeba zlepšit a připravit na plánovaný objem energie z obnovitelných zdrojů,
  • samotnou výrobu solárních panelů je třeba zefektivnit a zdokonalit.

Evropa na tyto výzvy solárního sektoru naštěstí slyší a mnoho z těchto doporučení má na programu již pro rok 2023.

Zdroj: Euronews – green news, přeloženo, upraveno, kráceno