Partneři sekce:

Pórobetonový montovaný stropní systém (Pracovní postup)

Montovaný stropní systém sestávající z prefabrikovaných železobetonových nosníků a výplňových nevyztužených vložek na bázi pórobetonu. Návrh nosníků, třídu betonu, vyztužení a tloušťku přebetonování závazně určuje individuální statický výpočet.

Montovaný stropní systém ytong ekonom

Montovaný stropní systém ytong ekonom

 1. stropní vložka Ytong+ 200
 2. stropní vložka Ytong+ 100
 3. nosník Ytong typu C
 4. věncová tvárnice Ytong 125/200
 5. tenkovrstvá lepicí malta Ytong zdicí malta
 6. příčně ztužující žebro, ocelová výztuž s průměrem min. 1 × ∅ 8 mm
 7. betonářská ocel, rovné pruty a třmeny na vyztužení věnců, případně ohnutá do tvaru L na vyztužení rohů a koutů ve věnci
 8. beton, minimální třída C 20/25
 9. montážní podpěry
 10. asfaltový hydroizolační pás Bitubitagit PE V60 S35
 11. přesná tvárnice Ytong Standard (tl. 300 mm) (s profilováním: pero + drážka, úchopové kapsy)
 12. zakládací malta Ytong zakladací tepelněizolační malta

Co budete potřebovat

 • montovaný stropní systém: Strop Ytong Ekonom
 • stropní vložka: Ytong – stropní vložka
  Ytong+ 200, rozměry (š. × v. × d.): 249 × 200 × 599 mm, 5,5 ks/m2
  Ytong+ 100, rozměry (š. × v. × d.): 125 × 100 × 599 mm, 1 ks/m2
 • stropní nosník: Ytong typu C (konstrukce s tloušťkou 200 mm)
  Ytong 1,00/C, (š. × v. × d.):1 000 × 120 × 175 mm až Ytong 8,20/C (š. × v. × d.): 8 200 × 120 × 175 mm (zdvojené nosníky = potřeba dávat dva nosníky vedle sebe)
 • věncová tvárnice: Ytong – věncová tvárnice, (š. × v. × d.): 125 × 249 × 599 mm, (š. × v. × d.): 125 × 199 × 599 mm
 • tenkovrstvá lepicí malta: Ytong zdicí malta, pytel 17 kg
 • příčně ztužující žebro
 • ocelová výztuž: s průměrem min. 1 × ∅ 8 mm
 • betonářská ocel: rovné pruty a třmeny na vyztužení věnců, případně ohnutá do tvaru L na vyztužení rohů a koutů ve věnci
 • kari síť
 • beton: minimální třída C 20/25
 • montážní podpěry
 • dřevěné fošny: celkový průřez minimálně 30 × 250 mm
 • ocelový drát
 • Nářadí: metr nebo pásmo, kolečko, vědro, ochranné rukavice, zednická lžíce, tyč na propichování nebo ponorný vibrátor, hoblík na zarovnání ložných ploch, ruční vidiová pila nebo elektrická pásová, pila, úhelník, gumové kladivo, zubová naběračka, elektrické míchadlo s nástavcem, kleště, vozík.

Krok 1: Vyložení nosníků a vložek

Dodané zboží se zkontroluje podle technické specifikace stropu, která musí být na stavbě. Stropní nosníky se v ideálním případě vyloží přímo z vozidla na korunu zdi.

01 Vyložení nosníků a vložek
01 Vyložení nosníků a vložek |

Krok 2: První nosník

První nosník je od okraje zdi vzdálen tak, že stropní vložka leží jedním koncem na zdi (min. 20 mm). Krajní řada vložek se může zkrátit. Nosníky se na zeď ukládají s min. vyložením 150 mm. Nerovnosti koruny zdi je třeba zarovnat.

02 První nosník
02 První nosník |

Krok 3: První řada stropních vložek

Nosníky se rozloží podle plánu kladení. Položením první řady stropních vložek se zkoriguje osová vzdálenost nosníků na 680 mm. Vložky se kladou postupně, symetricky od obou konců nosníků.

03 První řada stropních vložek
03 První řada stropních vložek |

Krok 4: Podpěrná konstrukce

Po rozložení nosníků dle výkresu skladby se vyhotoví podpěrná konstrukce, aby se zabránilo průhybu nosníků. Korekcí výšky sloupků podpěrné konstrukce se středy navýší o předepsanou hodnotu.

04 Podpěrná konstrukce
04 Podpěrná konstrukce |

Krok 5: Železobetonová výměna

Komín musí procházet přes strop volně. Dilatační spára kolem komína je min. 20 mm. To se dosáhne i zkrácením nosníku a podepřením jeho konce železobetonovou výměnou obcházející komínové těleso nebo jiný otvor ve stropní konstrukci.

05 Železobetonová výměna
05 Železobetonová výměna |